""
ewch i'r prif gynnwys

cyrsiau iaith dros yr haf

gwyliau iaith sbaeneg
gwyliau iaith sbaeneg

eleni,rydym yn cynnig cyrsiau iaith dwys dros yr hafmewntsieinëeg,ffrangeg,almaeneg,eidaleg a sbaeneg,ar wahanol lefelau gallu。

caiff y cyrsiau iaith hyn eu haddysgu mewn grwpiau bychain a fydd yn cyfarfod o leiaf 3 gwaith yr wythnos dros yr haf er mwyn manteisio i'r eithaf ar eich dysgu heb oedi。 mae ein tiwtoriaid yn siaradwyr brodorol cymwys a fydd yn eich dysgu yn ein labordai iaith pwrpasol gan ddefnyddio deunydd sydd wedi cael ei deilwra ar gyfer y cwrs。

我是一个什么样的人?

cyrsiau sydd ar gael

中文进行必要的交流

如果你想学习一些基本的中文,无论是你的职业生涯还是假期,这门课程都适合你。

意大利语谈话进展

如果您能说高级意大利语(对于已经学习意大利语超过5年的学生),本课程将为您提供强化学习体验。