""
ewch i'r PRIF gynnwys

gwrthsefyll temtasiwn

15 mehefin 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Resisting temptation

湄ymchwil newydd甘seicolegwyr YM mhrifysgol caerwysg一个phrifysgol Caerdydd的炔dangosý瘿pobl hyfforddi EU hymennydd我在ddod炔LLAI byrbwyll,甘arwain gymryd LLAIörisgiau WRTH gamblo。

gallai'r ymchwil arwainýffordd阿兰triniaethau newydd AR gyfer pobl sy'n gaeth我松赞干布,cyffuriau neu的醇炔ogystal AG anhwylderau rheoli symbyliadau,MEGIS anhwylder diffyg canolbwyntio一个gorfywiogrwydd(ADHD)。

asesodd年astudiaeth一个gyhoeddwyd炔ÿcyfnodolyn 心理科学,p'un一个oedd gofyn我bobl roi'r gorau我wneud symudiadau syml mewn sefyllfa gamblo ffug炔effeithio AR BA MOR fentrus neu的ofalus roeddent WRTH fetio。

YN年arbrawf cyntaf,gofynnwyd我gyfranogwyr ROI赌注mewn tasg gamblo。 roeddÿcyfranogwyr我GYD炔fyfyrwyr mewn iechyd DA。 cyflwynwydÿdewisiadau diogel iddynt(ELW ISEL,tebygolrwydd毛尔)一个dewisiadau MWY mentrus(ELW uchel,tebygolrwydd巴赫)一个gofynnwyd iddynt ddangos EU dewis drwy bwyso bysell AR fysellfwrdd cyfrifiadur。 archwiliodd年ymchwilwyrŸffafriaeth tuag在ddewisiadau MWY diogel。 weithiau,cafoddÿDASG gamblo EI chyfuno A 'thasg ataliaeth',炔debyg i'r rhai一个ddefnyddir我astudio rheoli symbyliadau炔ÿlabordy。 roedd炔rhaid我gyfranogwyr gadw'r ymateb o'u dewis锅gyflwynwyd信号 'stopio' iddynt,甘EU gorfodi我安乐欧盟hunain rhag pwyso bysell ARÿbysellfwrdd。

Øbryd i'w gilydd,潘oedd angen我gyfranogwyr stopio'r ymateb o'u dewis,gwnaethant arafu交流YN bwysig,daethant YN FWY gofalus阿兰年阿里安roeddent YN EI fetio鲍勃卓。美HYN YN awgrymu BOD国防部YN FWY gofalus阿兰symudiadau syml YN lleihau'r tebygolrwyddØwneud penderfyniadau mentrus上午阿里安。

炔年AIL a'r trydydd arbrawf,ystyriodd年ymchwilwyr p'un一个fyddai hyfforddi pobl我roi'r gorau我ymatebion llaw我ysgogiadau mympwyol wedi'u cyflwyno AR sgrin gyfrifiadur hefyd炔CAEL effeithiau炔ýTYMOR hirach AR gamblo。 gwnaethant ganfod BOD cyfnod BYRöhyfforddiant ataliaeth炔lleihau gamblo rhwng 10%15%,SEF lleihad巴赫OND sy'n ystadegol bwysig,一个BOD年effaith议员WEDI第öleiaf ddwy AWR。

dywedodd年ymchwilydd arweiniol,医生弗雷德里克·维尔布鲁根Øbrifysgol caerwysg:“美EIN hymchwil YN dangos drwy hyfforddi欧盟hunain我roi'r gorau我symudiadau llaw syml,BOD pobl hefyd YN dysgu我reoli欧盟prosesau penderfynu呃mwyn osgoi rhoi betiau mentrus。

“gallai FOD i'r gwaith HWN oblygiadau ymarferol pwysig阿兰TRIN dibyniaethau ymddygiadol,MEGIS gamblo patholegol,sydd WEDI BOD YN gysylltiedig YN flaenorolâdiffyg rheolaeth AR ysgogiadau,AC YN FWY penodol,diffygion阿兰rhoi terfyn AR weithrediadau。rydym erbyn HYN YN archwilio perthnasedd EIN canfyddiadau我ddibyniaethau eraill,MEGIS ysmygu NEU orfwyta,NAD ymdriniomâNHW YN年astudiaeth提问。美dibyniaethau YN gymhleth交流YN unigol iawn,一个byddai EIN hymagwedd YN targedu未agwedd ARŸbroblem YN unig。fodd bynnag,rydym YN gyffrous iawn上午ŸposibilrwyddØhelpu cyfranØboblŸ湄欧盟bywydau wedi'u heffeithio甘gamblo一个dibyniaethau eraill。”

ychwanegodd博士克里斯室öysgol seicoleg prifysgol Caerdydd的:“mae'r canlyniadau HYN炔awgrymu BOD EIN symbyliadau炔CAEL EU rheoli甘systemau hynod gysylltiedig炔年ymennydd,甘ymestyn o'r gweithrediadau symud mwyaf sylfaenol我benderfyniadau MWY mentrus一个chymhleth湄EIN hastudiaeth YN dangos BOD hyfforddiant ataliaeth YN lleihau risgiau WRTH gamblo YN achos gwirfoddolwyr IACH OND NID yw'n dangos BOD hyfforddiant ataliaeth YN lleihau caethiwed我gamblo。美angen rhagorØastudiaethau erbyn HYN呃mwyn darganfod p'un一个allai hyfforddi pobl我wthio 'cyhyr ataliol' lefel ISEL helpu我DRIN dibyniaethau,OND mae'r canfyddiadau HYN炔adda​​wol“。

上午resymau moesegol,gwnaeth年arbrofion gamblo OND dynwared rhai agweddau AR gamblo去iawn。呃我gyfranogwyr chwarae是阿里安去iawn,roeddÿsymiau'n FACH(年uchafswm i'w ennill oedd£4.20)AC妮allai cyfranogwyr HEL dyledion。

cafodd年astudiaeth黉EI hariannu甘gyngor ymchwil biotechnoleg a'r gwyddorau biolegol,sefydliad ymchwil佛兰德,一个sefydliad niwrowyddoniaeth wybyddol库姆。

美crynodeb o'r astudiaeth ymchwil黉AR盖尔YMA:

http://neurochambers.blogspot.co.uk/2012/06/inhibition-help-resist-temptation.html

美博士维尔布鲁根在DR室WEDI CAEL cyllid甘Ÿcyngor ymchwil economaidd一个chymdeithasol呃mwyn darganfod MWY上午起航Ÿffenomen一个黉gweithio tuag在ymyriad clinigol posibl。美rhagorØfanylion上午Ÿprosiect HWN一个ariennir AR盖尔YMA:http://www.esrc.ac.uk/my-esrc/grants/es.j00815x.1/read

rhannu'r stori提问