""
ewch i'r PRIF gynnwys

cynhadledd我ganolbwyntio AR annog disgyblion AG AAA fynd我addysg uwch

13 mehefin 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

SEN

湄cynhadledd newydd gyda'r点头öannog MWYöbobl ifanc syddâdatganiadöanghenion addysgol arbennig(AAA)我barhau我mewn我addysg uwch炔CAEL EI chynnal炔ýbrifysgol heddiw。

mae'n DODâchydlynwyr AAA(CAAA),athrawon一个chynorthwywyr ynghyd sy'n gweithio mewn ysgolion LEDLED库姆。 trefnwydÿgynhadledd undydd甘DIM ehangu mynediadýbrifysgol mewn ymateb我adborth甘ysgolion。

fe'i cynlluniwyd我ddarparu MWYØwybodaeth交流arweiniad penodol上午Ÿcyfleoedd a'r cymorth sydd AR盖尔YNŸbrifysgol我bobl ifanc syddâdatganiadØAAA,一个gobeithirÿbyddŸdigwyddiad YN helpu hyrwyddo addysg uwch YN以及i'r grŵpHWN sydd wedi'i dangynrychioli。湄datganiadøanghenion addysgol arbennig炔ddogfen gyfreithiol sy'n nodi anghenion addysgol arbennig plentyn邪年aseswyd甘年awdurdod addysg lleol。

dywedodd斯科特McKenzie的,sy'n swyddog ehangu mynediad:“湄甘RYW 14000øddisgyblion(2.2%)YNG nghymru ddatganiadöAAA OND NID yw'r wybodaeth上午brifysgolion一个ddarperir我ysgolion鲍勃amser炔ateb cwestiynau penodol上午gefnogaeth sydd AR盖尔i'r disgyblion HYN。

“mae'r athrawon a'r人员cymorth eraill sy'n mynychu'r gynhadledd黉YN chwarae rhan hanfodol WRTH helpu'r bobl ifanc HYN我wneud penderfyniadau pwysig时欧盟dyfodol addysgol。mae'n bwysig BOD ganddynt fynediad i'r wybodaeth ddiweddaraf呃mwyn annog myfyrwyr syddâ'rpotensial我lwyddo我feddwl是ÿbrifysgol魔opsiwn sy'n agored iddynt。drwy gynnalŸdigwyddiad HWN,gallwn helpu sicrhau呐fydd myfyrwyr AG anghenion dysgu penodol YN digalonni rhag gwneud CAIS我brifysgol oherwydd欧盟BOD angen cefnogaeth ychwanegol“。

byddÿgynhadledd炔trafodýcyngor a'r cymorth sydd AR盖尔·我fyfyrwyr drwy gydolýbrosesøwneud CAIS,炔ogystalâchymorth penodol sydd AR盖尔炔ýbrifysgol MEGIS cyllid ychwanegol,gwasanaethau cymorth eang,一个llety。

rhannu'r stori提问