""
ewch i'r PRIF gynnwys

arloesedd比讷

26 mehefin 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

hepatitis C virus
inx189(BMS-094)cyfansoddyn newydd AR gyfer firws丙型肝炎。

湄cydweithrediad ymchwil hirsefydlog炔ýbrifysgol sy'n arwain在gyffuriau gwrthfirol newydd,一个allai盖尔dylanwad enfawr AR ofal iechyd炔FYD-eang,WEDI ennill gwobr bwysig甘brifysgol Caerdydd的。

derbyniodd年athro克里斯圭根öysgol fferylliaeth一个gwyddorau fferyllol Caerdydd的a'r cwmni fferyllol施贵宝(BMS)Y wobr arloesedd比讷甘戴维·威莱茨,Y gweinidog gwladol数字读出器brifysgolion一个gwyddoniaeth,炔seremoni flynyddol gwobrau arloesedd一个dylanwadÿbrifysgol。

湄BMS炔bwrw ymlaen AG inx189(BMS-094),SEF cyfansoddyn newydd AR gyfer firws丙型肝炎病毒(HCV)trwy gyfrwng treialon effeithiolrwydd pwysig格达chleifion sy'n dioddefÒHCV。

darganfuwyd inx189炔wreiddiol甘年athro圭根a'i DIM YNG nghaerdydd,一个chafodd EI ddatblygu ARý何秀兰AG inhibitex,SEF cwmni巴赫o'r联利支助daleithiau。炔flaenorol,roeddÿcwmni WEDI caffael FV-100,triniaeth newydd bosibl AR gyfer年eryr,hefydölabordy克里斯圭根。

我raddau helaeth AR帆FV-100 AC YN bennaf AR帆inx189,gwerthwyd inhibitex YM误chwefror 2012我施贵宝是$ 25亿。

mae'r wobr arloesedd比讷炔cydnabod年effaith bwysig AR ofal iechyd,masnach a'r economi sy'n deillioöddarganfod cyffuriau a'u datblygu'n glinigol。湄数字读出器160 miliwnöbobl炔FYD-eang炔dioddefø丙型肝炎,SEF 3%氧气boblogaethÿ比亚迪。 YN ewrop AC美国,美TUA miliwnØbobl YN dioddef o'r eryr鲍勃blwyddyn。 OS CANT EU cymeradwyo AR gyferÿfarchnad,gallai FV-100交流nx189 FODöFudd语enfawr我ofal iechyd mewn perthynasâ'rnaill afiechyd a'r llall。

OCHR YN OCHRâHYN,mae'r cydweithredu WEDI rhoi cyfle我ymchwilwyr一个myfyrwyr OL-raddedig我的Gael profiad ymarferolØddatblygu cyffuriau - o'u darganfod我dreialon clinigol。 AC mae'r wybodaeth一个GANT YN treiglo'n OL YN uniongyrchol我addysg israddedigion AR gyfer GRADD fferylliaeth盈nghaerdydd。

cafodd swyddiâsgiliau uchel欧盟Creu宾馆YNŸ部门biotechnoleg盈nghaerdydd AC美国魔canlyniad i'r cydweithredu,交流协会Caerdydd的WEDI elwa'n ariannol YM mhob凸轮o'r broses ddatblygu。

dywedodd年athro麦圭根,邻ysgol fferylliaeth一个gwyddorau fferyllol Caerdydd的:“rwyf WRTH风云MODD YN derbynŸwobr arloesedd比讷交流rwy'n rhannu'r anrhydeddâFYnhîm盈nghaerdydd A'N cydweithwyr YN inhibitex交流YN AWR施贵宝。EIN点头炔wreiddiol oedd CAEL水合我gyffuriau newydd,AC mae'r canlyniadau'r treialon CYN-glinigol一个chlinigol WEDI BOD YN以及ölawer na'r disgwyl。mae'r wobr汉炔cydnabod llwyddiant gwyddonol一个masnachol我gaerdydd,库姆一个周四hwnt“。

dywedodd阿马杜·迪亚拉,是-lywydd ewropeaidd施贵宝一rheolwr gyfarwyddwrŸcwmni AR gyferŸDG AC iwerddon:“rydym WRTH EIN bodd YN derbynŸwobr arloesedd比讷mae'r cydweithioâ'rathro麦圭根a'i暗淡盈在enghraifft nodedigöarloesedd交流rydym炔gwerthfawrogi'n fawrýgydnabyddiaeth。gallai canlyniadau'r bartneriaeth FODöFudd语毛尔我gleifion sydd AG angen triniaeth nghaerdydd WEDI arwain“。

mae'r gwobrau YN gyfle我的工作人员academaidd prifysgol Caerdydd的dynnu sylw在欧盟cydweithio arloesolâ比讷一个sefydliadau eraillŸTU艾伦i'r比亚迪academaidd,甘ddangos年effaith bositifŸ胆ymchwil academaidd EI盖尔AR年economi一个chymdeithas YN gyffredinol。

noddwyd gwobrau arloesedd一个dylanwad 2012甘gwmni cyfreithwyr geldards融合IP。

rhannu'r stori提问