""
ewch i'r PRIF gynnwys

德利奥AG iselder ysbryd

08 mehefin 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Huntington's research

WEDI EI gyhoeddi YNÿcyfnodolyn, 公共科学图书馆之一, 湄gwaith年athrodavid椴o'r ysgol seicoleg,一个chanolfan delweddu ymchwil AR年ymennydd prifysgol Caerdydd的,a'i DIM,WEDI darganfod BOD techneg一个elwir炔adborth niwro炔helpu我leddfu symptomau iselder ysbryd。

美adborth niwro'n golygu gosod cleifion mewn sganiwr MRI LLE美gweithgaredd欧盟hymennydd YN CAEL EI fesur YN barhaus格达delweddu cyseiniant magnetig gweithredol(fMRI)技术交流YN CAEL EI fwydo YN OL iddynt。

mae'r联合国grŵpymchwil WEDI defnyddio'r dechneg黉AR glefyd帕金森。

YN年astudiaeth bresennol,dangoswyd lluniau cadarnhaol,negyddol一个niwtral我wyth诉讼基金呃mwyn helpu darganfodŸmannau YN欧盟hymennydd sy'n ymwneudâphrosesu emosiynau cadarnhaol。

炔dilyn HYN gofynnwyd i'r cleifion gynyddu'r gweithgaredd炔ý风扇议员drwy gymryd rhan mewn delweddaeth emosiynol gadarnhaol。炔ystodÿDASG议员derbyniodd cleifion adborth drwy gyfrwng dangosydd thermomedr AR SUT roeddent炔gwneud魔ýgallent brofi effeithiolrwydd gwahanol strategaethau meddyliol。  

“dyma'r卓cyntaf i'r weithdrefn adborth niwro黉盖尔EI defnyddio AR gyfer iselder ysbryd,” YN OL岁athro椴树,一个arweiniodd年ymchwil。

甘ddefnyddio'r dechneg议员,canfu'r ymchwilwyr FOD年霍尔gleifion炔gallu rheoli'r gweithgaredd炔ýrhwyd​​weithiau emosiwn一个dargedwyd。 gwelwyd gwelliant arwyddocaol YN欧盟hiselder ysbryd YN dilyn年ymyriadau。 NI newidiwyd DOS欧盟meddyginiaeth YN ystod年astudiaeth。

gwnaeth wyth CLAF arall一个gafodd EU rhoi mewngrŵprheoli berfformio'r工会DASG delweddaeth emosiynol gadarnhaolýTU艾伦i'r sganiwr,OND NI welwyd unrhyw welliannau clinigol炔ýgrŵpHWN。

ychwanegodd年athro椴:“美canlyniadau'r peilot cychwynnol YN rhagarweiniol交流协会angen rhagorØymchwil我asesu'r buddion clinigol posibl我gleifion NID ydym YN disgwyl我HYN ddod YN declyn triniaeth AR EI奔荣勋,OND YN hytrach YN。 rhan bosiblØbecynnau triniaeth cynhwysfawr。”

mae'r TIM eisoes WEDI dechrau AR brawf rheoledig MWYÔ微弱,一个ariannwyd甘ýcyngor ymchwil feddygol(MRC),ER mwyn gwerthuso'r effeithiau therapiwtig posibl AR iselder ysbryd。

“非Óagweddau diddorolýdechneg议员YW EI BOD炔rhoi'r profiadöreoli agweddau AR weithgareddau欧盟EU hymennydd我hunain gleifion。roedd甘lawer ohonynt ddiddordeb毛尔炔ýffordd newydd议员ögysylltuâ'uhymennydd,” ychwanegodd年athro椴树。

rhannu'r stori提问