""
ewch i'r PRIF gynnwys

dyfodol泰YM mhrydain

31 gorffennaf 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

The future of British housing

湄甘GYN-fyfyriwr blaenllaw o'r brifysgol gyfle我ennill未öwobraupensaernïolpwysicafÿ渡。

美编绿色,一个raddiodd YN ysgolbensaernïaeth库姆交流sy'n ddarlithydd rhan-amser,ARÿrhestr FER AR gyfer cystadleuaeth ddylunio fawreddog泰cenedlaetholŸ周日倍。

湄dyluniad unigryw编绿色AR gyfer cartrefi,SEF S,M,L(层叠/模块化/寿命)炔cynnig fforddöadeiladu cartref i'r teulu mewn误炔unig。 bydd炔gallu ymateb我anghenion cyfnewidiolýbobl sy'n BYW ynddo oherwydd gellir EI wneud炔FWY neu'n LLAI neu的水合炔OED EI symudö乐我嘞。

meddai编绿色:“艾dyma ddyfodol泰YM mhrydain WEL,mae'n硅铬合金YN bosibilrwydd?

“mae'r cartref S,M,L炔CAEL EI adeiladu mewn unedau parod sy'n gadarn,炔para'n DDA交流炔fforddiadwy。湄preswylwyr炔dewisýlleoeddý马NHW EU heisiau炔EU cartref mewn目录cynhwysfawr。

“dewisir deunyddiau一个gorffeniadau炔醇年HYN马nhw'n EU hoffi一个gellir ailgylchu'r cyfan炔llawn。WEDI i'r unedau gyrraeddÿsafle,湄MODD DODâ'rcartref ynghyd,gofalu EI FOD炔gallu ymdopi A” [R tywydd一个chael pobl YN BYW ynddo mewn LLAI呐误“。

cwmnipensaernïolblaenllaw partneriaeth戊Øgaerdydd sy'n gyfrifol上午Ÿdyluniad,一个NHW yw'r unig gwmniØgymru sydd AR restr FER cystadleuaeth fawreddogŸ周日倍。

chwech炔unigö数字读出器250öymgeiswyr rhyngwladol sydd ARýrhestr FER。 dyluniad ED yw'r unig未ögymru一个bydd炔cystadlu炔erbyncwmnïauölundain一个瑞典。

pleidlais甘ÿcyhoedd sy'n CAU AR 13 AWST fydd炔dewisýdyluniad buddugol。 bydd YN CAEL EI adeiladu YN sioe cartref delfrydol 2013 YN伯爵府,llundain CYN CAEL EI symud我BARC arloesedd BRE我FOD YN enghraifft FYWØSUTŸgellir cyfuno dyluniad ardderchog,cynaliadwyedd一个thechnolegau medrus。

我盖尔MWYØwybodaeth上午Ÿgystadleuaeth一个phleidleisio的数字读出ddyluniad编绿色,ewch我:

http://features.thesundaytimes.co.uk/public/homesurvey/live/site/registration

rhannu'r stori提问