""
ewch i'r PRIF gynnwys

tyfu欧盟bwyd欧盟hunain

25 hydref 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Growing their own

美myfyrwyr WEDI BOD YN tyfu欧盟ffrwythau,欧盟llysiau a'u perlysiau欧盟hunain mewn rhandir盈nghaerdydd。美梅根大卫,swyddog LLES一个chymuned YN undebŸmyfyrwyr,YN egluro rhagor是ÿprosiect交流YN dweud SUT胆人员gymryd rhan。

“ERS rhai blynyddoedd湄cymdeithas pobl a'r blaned炔cydweithioâ'rbrifysgol交流undebýmyfyrwyr我ddodö水合我ffordd我alluogi myfyrwyr我盖尔rhandir我dyfu EU ffrwythau a'u llysiau EU hunain。

“Y llynedd,cafoddÿgymdeithasganiatâd我ddefnyddio紩öDIRö担undebýmyfyrwyr AR BARCýPLAS魔LLE i'w droi'n rhandir巴赫我fyfyrwyr EI ddefnyddio。

“芳OL llaweröGODI sbwriel一个chlirio'r LLE一个llaweröarddio AR brynhawniau dydd mercher,湄aelodauögymdeithas pobl a'r blaned WEDI rhannu'r llain。马NHW WEDI gweithio'n galed我dyfu tatws,artisiogau,FFA dringo,blodau'r长途,capanau cornicyll,黄金梅尔,YN ogystalârhai llwyni ffrwythau mafon,mwyar,gwsberis,一个chyrens duon。hefyd rydyn妮WEDI tyfu troellen berlysiau格达phenrhudd年ardd,TEIM,persli,香菜一llysiau'r gwewyr。

“roedden ni'n ffodus iawn炔ddiweddar我盖尔rhandir我fyny炔allensbank我dyfu llawer MWY,sy'n brosiect TYMOR HIR。CYN我NI盖尔·ÿrhandir HWNýTU艾伦i'r undeb,roedd myfyrwyr炔arfer helpu格达chynllun gerddi cymunedol河畔 - byddŸcynllun HWN YN allensbank YN gallu国防部YN LLE HWN。

“美angen PAR arallØddwylo鲍勃amser,外轮PE hoffai unrhyw aelodØ人员ddod我arddio YN unrhyw未o'n rhandiroedd,byddem妮WRTH EIN bodd。gallan NHW gysylltuâmi'n uniongyrchol YN welfareofficer@cardiff.ac.uk 我盖尔gwybod rhagor“。

rhannu'r stori提问