""
ewch i'r PRIF gynnwys

cymryd rhan YN rhaglen pobl Caerdydd的

06 tachwedd 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Cardiff People Programme

AR OL lansio电子recriwtio湄TIM rhaglen pobl Caerdydd的WEDI BOD炔canolbwyntio AR GAM nesafýcynllun prosiect - gweithredu systemau adnoddau DYNOL一个chyflogres AR-LEIN一个fydd炔NEWIDýffordd rydym炔gweithio YMA YNG nghaerdydd。美卡罗琳·麦肯齐,rheolwrÿrhaglen,YN dweud rhagor wrthym上午Ÿcamau nesaf。

“数字读出Ÿchwe误nesaf bydd添Ÿrhaglen YN hoelio欧盟sylw AR brofi'r systemau sy'n CAEL欧盟creu'n drylwyr,hyfforddi'r人员canologŸbydd angen iddyn NHW FODâgwybodaeth fanwl o'r systemau newydd甘arwain在gyfnodØbrofi derbyn defnyddwyr YM误tachwedd。dyma'r TRO cyntaf i'r系统盖尔EI phrofi AR raddfa fawr甘LEDLED人员ÿbrifysgol。

“湄甘摆锤ysgol一个chyfarwyddiaeth gynrychiolwyr sy'n rhanögrŵpdefnyddwyr pobl Caerdydd的。mae'r cynrychiolwyr HYN炔gyswllt uniongyrchol rhwng EU MAES gweithio uniongyrcholâthîmýrhaglen。EU ROL YW BOD炔ddolen adborth ddwy ffordd rhwng年HYN sydd EI angen ARŸbrifysgol a'r HYNŸ胆Ÿrhaglen EI gyflwyno。PE白diddordeb gennych mewn ymwneudâ'r专业型cysylltwchâ'chcynrychiolyddgrŵppobl Caerdydd的lleol上午ragorØwybodaeth。cewchŸcyswllt i'ch cynrychiolydd lleol YMA。

呃mwyn sicrhau BODŸsystemau rydym YN欧盟datblygu'n cynnigŸgefnogaeth orau我waithŸbrifysgol,美grwpiau diddordeb arbennig ychwanegol WEDI CAEL欧盟Creu宾馆。美添rhaglen pobl Caerdydd的YN cydnabod BOD甘rannau gwahanol o'r corff anghenion gwahanol阿兰ŸNEWID trefniadaeth arwyddocaol HWN交流rydym eisiau sicrhau BOD甘员工gyfle我GODI一个thrafod materion penodol。 Ÿgrwpiau sydd WEDI CAEL欧盟Creu宾馆YW:

  • ÿgymraeg
  • mynediad我ddefnyddwyr
  • cydymffurfio
  • academaidd

mae'r三grŵpcyntaf eisoes YN llawn OND rydym YN DAL我annog人员我ymwneudâ'rgrŵpdiddordeb arbennig academaidd。年ymrwymiad amser我HWN fydd cyfarfod misol一个gohebiaeth drwy电子博斯特rhwng cyfarfodydd OS一个藩fydd angen。 bydd HYN炔sicrhau BODýdewis academaidd炔CAEL EI ystyried WRTH greu prosesau一个systemau。 OS OES diddordeb gennych mewn BOD YN rhan o'rgrŵpHWN cysylltwchâ cardiffpeople@cf.ac.uk NEU ffoniwch 88301.”

上午ragorØwybodaeth上午Ÿrhaglen YN EI chyfanrwydd ewch我 dudalennau GWE pobl Caerdydd的.

rhannu'r stori提问