""
ewch i'r PRIF gynnwys

cysylltu A'N gilydd

06 tachwedd 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

休·琼斯
休·琼斯

“allwn NI DDIM gwadu BOD technoleg ddigidol一个chymdeithasol炔NEWIDýfforddýmae'r比亚迪炔cyfathrebu。

mae'r cyfleoeddŸmae'r dechnoleg YN欧盟cynnig阿兰SUT rydyn ni'n ymgysylltu AG eraill YN anhygoelØamrywiol。 rwy'n gyffrous iawn EIN BOD NI YMA炔ýbrifysgol炔gweld SUT gallwn NI ddefnyddio'r平淡HWN炔fewnol WRTH lansio cysylltiadau /连接。

沉闷的AR-雷音sydd AR盖尔我鲍勃aelodØ人员YW cysylltiadau,sy'n艾希galluogi我gyfathrebu一个chydweithioâphobl AR平ÿsefydliad。 ONID YW E-YN博斯特gwneud hynny'n barod,rwy'n艾希clywed chi'n霍利? dydw我DDIM YN SIWR EI FOD E:dydy电子博斯特DDIM YN arbennigØgymdeithasol,dydyēDDIM YN rhoi cyfle我阴气ddysgu甘娜bobl智wyddoch上午efallai欧盟bodolaeth一个确实暗淡MODD trafod YN agored一个thryloyw阿诺。 AC mae'n hawdd我的e-博斯特feddiannu艾希diwrnod,YN hytrach na'ch BOD chi'n dewis pryd我ymwneud AG电子:mae'n是RHY bwerus。

美SAWL妖精wahanol我cysylltiadau。 gallwch daflu syniadau一个chasglu adborth arnyn NHW drwy'r fforymau,cadw mewn cysylltiad一个rhannu gwybodaethâphobl o'r未meddylfryd的卡mewn cymunedau AR-雷音一个rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf我bobl eraill时许年HYN rydych chi'n gweithio阿诺drwy鞭打。

WRTH ddiweddaru艾希proffil personol bydd eraill YN gallu cysylltu炽交流mae'n ffordd wychØØddod路政署我bobl sydd AG arbenigedd一个phrofiad penodol LEDLEDÿbrifysgol。 nodwedd wych arall YW艾希BOD炔gallu rhannu ffeiliau gydag eraill,邪ÿgallwch weithio AR年未ddogfen一个chael gwared ARýprofiad一个所有FOD炔boenusö盖尔atodiadau电子博斯特茅尔。

rwyf WEDI BOD YN defnyddio cysylltiadau ERS我英里gyrraedd Caerdydd的,甘ysgrifennu 博客rheolaidd 一个hefyd rwy'n EI ddefnyddio我gysylltu AG eraill。我宓,梅ysgrifennu'r博客YN ffordd wychØ投资回报率gwybod时许年HYN rwy'n gweithio阿诺,trafod materion AR平Ÿ部门交流weithiau lladd ambell stori! mae'n bwysig我MI FY MOD i'n gallu ymgysylltuâphobl LE​​DLEDýbrifysgol魔HYN:不暗淡digonöoriau炔ýdydd我MI gwrddâphob未o'm 6000 cydweithiwr一个siaradâNHW。 PETH arall gwych上午cysylltiadau YW EI FOD YN gadael我eraill wneud sylwadau时许年HYN rwy'n ysgrifennu amdano,是年HYN sy'n digwydd AR HYNØbryd一个洒红节cwestiynau。魔HYN gallaf ddod我wybod YN工会贝丝YW谷仓pobl,sy'n bwysig的数字读出本。

外轮贝思美cysylltiadau YN EI olygu我阴气a'ch fforddØweithio? WEL,NID bwriad cysylltiadau YW cyflwyno紩arall ETOödechnoleg i'n bywydau gwaith,neu的geisio gorfodi newidiadau炔ýffordd rydym炔gwneud pethau。 EI fwriad YW cynnig cyfle我gyfathrebu一个gweithio'n agored,YN gydweithredol交流YN FWY effeithlon。 EI fwriad YW hwyluso sgyrsiau一个rhannu syniadau AR平ÿsefydliad。 boed hynny'n digwydd AR brosiect ymchwil,M输入addysgu newydd NEU WRTH ddod a在EI gilydd phobl o'r未meddylfryd,美cysylltiadau YN托里drwy elfennau gwahanolÿsefydliad。

确实暗淡angen我智FOD炔arbenigwr ARýcyfryngau cymdeithasol我ELWAÒHYN。 dydw我erioed WEDI BOD ARÝgweplyfr(dydw我DDIM水合炔OED WEDI FY argyhoeddi BOD'至Facebook的的炔叔去iawn炔saesneg); dydw我DDIM YN未o'r trydarwyr。 OND mae'n fforddögyfathrebu格达dilysrwydd(gobeithio)O fewnÿbrifysgol。

湄cysylltiadau eisoes炔CAEL EI ddefnyddio甘bobl一个grwpiau LEDLEDýbrifysgol mewn SAWL ffordd wahanol。美员工YN年ysgol astudiaethau gofal iechyd YN EI ddefnyddio我威娜cyfathrebu mewnol。马nhw'n EI ddefnyddio魔人canolog我的投资回报率gwybodaeth allweddol我鲍勃aelodØ人员YN ogystalâdefnyddio fforymau trafod我rannu'r arferion gorau一个hyrwyddo trafodaethau tryloyw sy'n ymwneudâmaterion年ysgol。

美prosiectau毛尔LEDLEDŸbrifysgol魔prosiect gweddnewidŸ我们(网络改造prosiect)YN defnyddio cysylltiadau我rannau一个thrafod cynnydd,materion一个syniadau sy'n ymwneudâphrosiectau交流mae'r精干团队YN EI ddefnyddio邪的人,我HOLI cwestiynau,DOD ø水合我wybodaeth一个chynnig cyngor。

mae'r cynlluniau i'r dyfodol YN cynnwys defnyddio cysylltiadau我gyfathrebu gwybodaeth一个gofyn上午adborth ARŸmanteision我的工作人员YN ogystal AG edrych AR ffyrddŸ胆hwyluso gwaith trawsddisgyblaethol YN年ysgolion a'r colegau。

炔WIR,湄cysylltiadau炔AGOR nifer毛尔ögyfleoedd一个gobeithioýbydd cynifer ohonoch AG sy'n bosib炔cymryd munud我fewngofnodi一个gweld SUT瘿ychwanegu gwerth在艾希gwaith一个位于y ffordd rydych chi'n cyfathrebu hefydâchydweithwyr。 rhowch wybod我英里贝丝YW艾希谷仓drwy风云 管理记录!”

mewngofnodwch我连接YN:
//connections.cf.ac.uk/

rhannu'r stori提问