""
ewch i'r PRIF gynnwys

amgyffred amser

07 tachwedd 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

clocks

胆ŸfforddŸ美pobl YN专业型amser盖尔EI heffeithio甘ŸfforddŸ马nhw'n amgyffred achos交流effaith,YN OL gwaith ymchwil newydd甘ÿbrifysgol。

BU博士果渣buehner o'r ysgol seicoleg炔archwilio'r fforddý湄名气achosol - SEF deall BOD未PETH炔arwain在Beth arall(ER enghraifft fflicio switsh一个golau'n DOD ymlaen) - 炔gallu effeithio AR年amgyffrediadöamser 。

魔rhan o'r gwaith ymchwil,gofynnwyd我gyfranogwyr ragfynegi prydŸbyddai golau'n fflachio。 mewn未rhan o'r astudiaeth,rhagflaenwydÿfflach darged甘olau信号; mewn DWY跑贝拉赫,roedd naill ai'r cyfranogwyr YN pwyso botwm我wneud i'r golau fflachio,神经鞘roedd peiriant AR瓦罕YN pwyso botwm我wneud i'r golau fflachio。

dangosoddŸcanlyniadau BOD rhagfynegiadau YNŸgrŵpcyntaf ynghylch pryd fyddai'r golau'n fflachio YN sylweddol hwyrach na'r rhai YNŸddaugrŵparall,呃BODÿcyfnod rhyngddynt YN联盟年联合国Fath的。炔ÿgrwpiau HYN,roeddÿcysylltiad achosol一个ffurfiwyd YM meddyliau'r cyfranogwyr WEDI newid的EU hamgyffrediad a'u cynllunio gweithredol - roedd amser炔ymddangos炔fyrrach rhwng年achos(gwasgu'r botwm EU hunain neu的beiriant炔gwneud hynny)一个” řeffaith(Y fflachÒolau)。

WRTH siarad上午Ÿcanlyniadau,dywedodd博士buehner:“gallwn ddangos BOD amgyffrediadau YN ddarostyngedig我wyriadau systematig YN dibynnu AR gredoau achosol pobl - OS YW pobl YN credu欧盟BOD NHW,神经鞘rywun NEU rywbeth arall,mewn rheolaeth,美amser YN ymddangos魔petai'n treiglo'n gyflymach。mewn cyferbyniad,roedd暗淡OND gwybod prydýbydd rhywbeth炔digwydd,炔absenoldeb achosiaeth,DDIM炔newid的年amgyffrediadöamser“。

美博士buehner YN creduŸ胆Ÿcanfyddiadau HYN FODâgoblygiadau ymarferol我beirianwyr defnyddioldeb一个dylunwyr rhyngwyneb。

ariannwydŸgwaith ymchwil甘Ÿcyngor ymchwil peirianneg a'r gwyddorau ffisegol a'r gymdeithas seicoleg arbrofol交流协会wedi'i gyhoeddi YNÿcylchgrawn 心理科学.

rhannu'r stori提问