""
ewch i'r PRIF gynnwys

darpar gyfreithwyr YN CAEL BLAS ARÿproffesiwn

03 gorffennaf 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Wannabe Legals
西奥多·哈克尔御用律师一般性辩论与威尔士每年从教授诺曼母鹿,加的夫法学院卡迪夫,斯旺西山谷12名学生一个独立的法律管辖。

bydd disgyblionØysgolion盈nghymoedd Caerdydd的交流abertawe'n CAEL trafodaeth年wythnos议员的phrif gynghorydd cyfreithiol llywodraeth库姆ynghylch一个ddylai库姆盖尔awdurdodaeth gyfreithiol AR瓦罕。

TRA BOD aelodau'r cynulliad炔parhau我drafod materion炔ymwneud AG awdurdodaeth gyfreithiol wahanol,bydd 20 O ddisgyblion blwyddyn 12 O ddeg ysgol炔rhoi EU谷仓我西奥多大腿部QC,cwnsler cyffredinol,AR ddydd mercher 4 gorffennaf,邪rhanöF输入三diwrnod卡姆我fyny - ysgol HAFÿgyfraith。

ÿ点头YW rhoi profiad uniongyrcholöastudio'r gyfraith一个gwaithýproffesiwn cyfreithiol我bobl ifanc。 caiff年ysgol HAF EI threfnu ARŸ何秀兰âphrifysgol abertawe交流mae'n rhanØF输入Ÿgyfraithÿcymoedd。在美 wedi'i hanelu ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion sydd希伯来draddodiad cryfösymud ymlaen我addysg uwch OND syddâdiddordeb炔ýposibilrwyddöddilyn gyrfa炔ÿgyfraith。

mae'r ysgol HAF wedi'i datblyguöamgylch THEMA埃莱尼,SEF 'cyfraith一个llywodraeth',一bydd炔cynnwys taith i'r disgyblionögwmpas cynulliad cenedlaethol库姆炔ÿBAE,dysgu MWY上午ýllywodraeth YNG nghymru,astudio'r gyfraith炔ÿbrifysgol,AC agweddau eraill AR fywyd myfyrwyr炔ystodý三diwrnod。 bydd gweithgareddau eraill YN cynnwys ymchwil,gwaith prosiect一个gweithdai ymarferol,一个chyflwyniad o'u gwaith甘鲍勃disgybl。

dywedodd年athro诺曼母鹿ØysgolŸgyfraith Caerdydd的,一个sefydloddÿF输入YN 2002年:“sefydlwyd M输入ŸgyfraithŸcymoedd YN wreiddiol呃mwyn annog disgyblion我ystyriedŸposibilrwyddØastudio'r gyfraith YNŸbrifysgol mae'r ysgol HAF YN rhan annatod o'r F输入汉,一个phob blwyddyn湄ansawddÿdisgyblion,a'u hegni a'u brwdfrydedd,WEDI BOD炔rhagorol - 马nhw'n glod i'w hysgolion炔ÿdigwyddiad,mae'r disgyblion炔archwilio ROLŸgyfraith mewn cymdeithas,EI hollbresenoldeb YM mywydau unigolion,a'i LLE sylfaenol WRTH geisio sicrhau cydlyniant一个chyfiawnder cymdeithasol“。

dywedodd西奥多大腿部QC:“魔rhywun一个fu'n ddigon ffodus我盖尔·ÿcyfle我fynd我brifysgol一个dilyn gyrfa YM mhroffesiwnÿgyfraith,rwy'n benderfynolöwneud年HYNýgallaf我annog disgyblion NAD ydynt efallai WEDI ystyried MYND我brifysgol,我ystyried gwneud hynny。

“我lawer o'r disgyblionŸcefaisŸpleser o'u cyfarfod,美datganoli WEDI BOD YN realiti是ÿrhan fwyaf o'u bywydau。mewn ychydig wythnosau,byddwn YN dyst我ddigwyddiad arwyddocaol的数字读出本YN哈内斯cyfansoddiadol EIN gwlad,锅fyddÿddeddf gyntaf i'w phasio甘ýcynulliadö担EIN pwerau newydd炔derbyn cydsyniad brenhinol甘ýfrenhines。mae'n amser cyffrous iawn我FOD炔gyfreithiwr YNG nghymru。

“rwy'n法尔狮iawnöFOD WEDI CAELýcyfle我rannu FY mhrofiadauøaddysg uwch,AC I ROI cipolwg ARýproffesiwn cyfreithiol iddyn NHW - 甘gynnwys FY ngwaith魔cwnsler cyffredinol库姆rwy'n dymuno POB llwyddiant iddyn NHW。”

卡姆我fyny - ysgol HAFÿgyfraith 炔未ønifer sydd wedi'u trefnu甘DIM ehangu mynediadýbrifysgol年wythnos议员我annog myfyrwyr sydd希伯来draddodiad cryfösymud ymlaen我addysg prifysgol我ystyried gyrfaoedd proffesiynol。 bydd 60°ddisgyblion eraill炔mynychu ysgol HAF mynediad i'r proffesiynau 在GODI dyheadauØsy'n anelu跑detholiad ehangachØyrfaoedd proffesiynol,甘gynnwys meddygaeth,fferylliaeth,ffisiotherapi一个比讷。

hefyd,cynhelir ysgol HAF dyfodol hyderus 年wythnos汉,海基会cynllun unigryw盈nghymru BLE美pobl ifanc YN treulio DAU ddiwrnod YNŸbrifysgol呃mwyn CAEL BLAS AR symudØdderbyn gofal我fywyd prifysgol。 mae'r cynllun HWN,sydd YN EI bumed flwyddyn erbyn HYN,WEDI CAEL llawerØgymeradwyaeth甘broffesiynolion gwaith cymdeithasol LEDLED德库姆。 caiff EI gefnogi甘dimau植物sy'n derbyn gofaløgaerffili,笔-Y-邦特AR ogwr,朗达卡嫩塔夫,Caerdydd的,BRO morgannwg,penfro一个wrecsam。

hefyd,byddÿbrifysgol炔croesawu disgyblion我 ysgol HAF darganfod ÿbrifysgol。湄HWN炔gynllun unigryw arall YNG nghymru,gyda'r点头öGODI dyheadau一个麻姑海德一个sgiliau ymhlith pobl ifanc 15-19 mlwydd OED syddâ阿斯伯格综合征。 mae'r digwyddiad deuddydd炔rhoi profiad o'r dyddiau cyntaföfywyd myfyriwr mewn amgylchedd diogel格达chefnogaeth。 byddÿdisgyblion炔cymryd rhan mewn gweithgareddau,甘gynnwys阿罗斯数字读出器号mewn neuaddau preswyl,defnyddio cyfleusterau'r brifysgol,cyflwyno traethodau,llywio'u fforddögwmpasÿcampws,一个chynllunio digwyddiadau cymdeithasol。

caiff ysgolion HAF dyfodol hyderus一个darganfod欧盟cyllido甘gampws cyntaf,海基会partneriaethØ霍尔sefydliadau addysg贝拉赫AC uwch去ddwyrain库姆。

rhannu'r stori提问