""
ewch i'r PRIF gynnwys

ymddygiad呃LLES年amgylchedd

21 AWST 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Environmental Behaviour

bu'r athro格雷格·马尤一个thîmØymchwilwyr o'r ysgol seicoleg YN asesu canlyniadau dweud WRTH bobl上午fanteision ariannol rhannu CEIR交流effaith hynny AR gyfraddau ailgylchu。

gofynnwyd我80Øfyfyrwyr prifysgol Caerdydd的ddarllen datganiadau上午rannu CEIR。 dywedwyd WRTH联合国grŵpEI FOD YN ARBED阿里安,dywedwyd WRTH AILgrŵpEI FODØ莱i'r amgylchedd交流妮ddywedwyd年联合国o'r ddau贝丝WRTHgrŵprheoli。 gofynnwyd iddynt hefyd盖尔gwared AR ddalen wybodaeth AR ddiweddÿsesiwn。 roedd斌metel bychan YN年ystafell,一个ddefnyddir AR gyfer gwastraff cyffredinol魔arfer,YN ogystalâchynhwysydd cardbord uchel oedd标志ailgylchu茅尔阿诺。

cymerodd 50度fyfyrwyr ychwanegol跑mewn AIL fersiwn o'r arbrawf。 fe'u rhannwyd YN DRIgrŵparbrofol魔Ÿrhai YN年arbrawf cyntaf,YN ogystalâgrŵp一个gafodd EI hysbysu是ÿmanteision amgylcheddol交流ariannol魔EI gilydd。

dangosoddŸTIM FODŸcyfraddau ailgylchu'n dibynnu ARŸwybodaeth是rannu CEIR一个roddwyd i'r rhai一个gymerodd跑。炔ÿnaill arbrawf a'r llall,gwelwyd NAD oeddýrhai一个gafodd resymau ariannol数字读出器rannu CEIR,neu的resymau ariannol交流amgylcheddol,炔ailgylchu MWY na'r rhai NA chafodd unrhyw resymau数字读出器rannu CEIR。 i'r gwrthwyneb,roeddÿrhai一个gafodd resymau amgylcheddol数字读出器rannu CEIR炔ailgylchu llawer MWY na'r rhai NA chafodd unrhyw resymau数字读出器rannu CEIR。

meddai'r athro马尤:“美ymgyrchoedd sy'n hyrwyddo ymddygiad syddØ莱i'r amgylchedd YN AML YN pwysleisio SUTŸ瘿年unigolyn ELWA AR gymryd camau o'r Fath的ER enghraifft,gallwn ARBED阿里安drwy osod bylbiau golau ynni ISEL,BOD YN iachach drwy feicio下,BOD YN FWY effeithlon drwy weithio AR德伦YN hytrach呐gyrru。mae'r pwyslais HWN AR湖南莱YN deillio o'r PRIF ddull一个ddefnyddir WRTH farchnata nwyddau masnachol,OND一个yw'n ADDAS我ysgogi ymddygiad syddØ莱i'r amgylchedd?

“湄EIN canlyniadau'n awgrymu脉drwy amlygu rhesymau amgylcheddol炔unigýbydd neges amgylcheddol炔CAEL dylanwad cadarnhaol AR Fath的arallÔymddygiad,一个ddangosir炔年achos HWN drwy'r ffaith FOD rhannu CEIR炔dylanwadu AR ailgylchu。湄HYN炔ychwanegu在ymchwil一个thystiolaeth flaenorol上午werthoedd cymdeithasol,sy'n awgrymuÿbydd canolbwyntio AR werthoedd cyffredinol,MEGIS manteision i'r amgylchedd,YN dylanwadu AR交流YN hyrwyddo mathau eraillØymddygiad cyffredinol,mewn ffordd河畔yw'n世界投资报告drwy ganolbwyntio AR湖南-les“。

cyhoeddirÿpapur, 自我利益和有利于环境行为(埃文斯,马尤,角,hodgetts艾哈迈德一个哈恩)炔ÿcyfnodolyn 自然气候变化.

rhannu'r stori提问