""
ewch i'r PRIF gynnwys

diffyg OFN mewn troseddwyr ifainc

12 tachwedd 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Fearlessness in juvenile offenders

梅甘droseddwyr ifainc南AR ddysgu emosiynol交流mae'n annhebygolŸbydd camau i'w cosbi我reoli欧盟hymddygiad YN effeithiol,YN OL ymchwil甘暗淡o'r brifysgol。

丹arweiniad年athro斯蒂芬妮面包车goozen o'r ysgol seicoleg一个医生西蒙·穆尔o'r ysgol ddeintyddiaeth,点头ÿTIM oedd darganfod一个oedd cysylltiad rhwng diffyg OFN一个throseddu甘bobl ifanc,AC A oedd cysylltiad rhwng cyfraddau troseddu一个difrifoldebÿ南HWN AR ddysgu emosiynol。

“dywedwyd BOD diffyg BOD AG OFN YN tueddu我FOD YN ffactor阿兰troseddu,” meddai'r athro面包车goozen。

“美unigolion sydd希OFN YN LLAI tebygolØosgoi ymddygiad gwrthgymdeithasol一个throseddol sy'n gysylltiedigâchosb YN ddiweddarach。roeddem上午asesu一个YW HYN YN YN世界投资报告achos troseddwyr ifainc,” ychwanegodd。

bu'r TIM炔mesur ymatebion我symbyliadau mewn 45°droseddwyr ifainc rhwng 12 18 OED。 canfuwyd BOD甘droseddwyr ifainc broblemau阿兰dysgu ymateb AG OFN我symbyliadau一个oedd炔rhagweld digwyddiadau annymunol。

dywedodd年athro面包车goozen:“美EIN canfyddiadau YN ategu'r syniad FOD甘lanciau sy'n troseddu ddiffygion YNŸcyfundrefnau niwral sy'n gysylltiedigâdysgu emosiynol美HYN YN tanlinellu'r angen我ystyried gwahaniaethau rhwng troseddwyr unigol WRTH sefydlu。 rhaglenni我fynd i'r afaelâphroblemau ymddygiad。

“にfydd effeithiau diffyg OFN炔DOD i'r amlwg OND炔ddiweddarach YM mywydau troseddwyr ifainc,sy'n gwneud synnwyr oherwydd炔ddiweddarach hefydýdaw'r cosbau炔amlwg。暗淡OND pobl数字读出器15 OED sy'n CAEL dedfrydauögarchar呃enghraifft。

“阿兰Ÿberthynas rhwng diffyg BOD AG OFN一个chyfraddau troseddu,美EIN canlyniadau'n dangos FOD troseddwyr ifainc一个oedd YN gallu dysgu ymateb我OFN YN troseddu'n LLAI AML呐throseddwyr河畔oedd YN arddangosŸ数学HWNØddysgu。美甘ÿcanfyddiadau HYN oblygiadau amlwg i'n dealltwriaethöddilyniant ymddygiad gwrthgymdeithasol一个throseddol:unigolion sy'n arafach炔dysgu'r berthynas rhwng digwyddiadau一个chanlyniadau negyddol yw'r rhai sy'n ymwneudâchyflawni MWYÒdroseddau。

“美troseddwyr ifainc cyson YN gyfrifol上午niwed sylweddol YN欧盟cymunedau。美EIN canfyddiadau'n cynnig gwell dealltwriaeth o'r prosesau seicolegol sy'n cyfrannu在droseddu cronig胆囊Ÿbyddant YN helpu WRTH lunio ymyraethau wedi'u targedu。”

cyhoeddirÿpapur,'在少年犯无畏与违规率相关' gan Syngelaki, Fairchild, Moore, Savage & van Goozen yn y cyfnodolyn 科学发展.

rhannu'r stori提问