""
ewch i'r PRIF gynnwys

bwyta byrbrydau的BMI

03 AWST 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

SNacking and BMI

美ymchwil newydd WEDI canfod BOD bwyta byrbrydau的BMI wedi'ucysylltuâgweithgarwch年ymennydd一个hunanreolaeth。

darganfu'r ymchwil,一个gyflawnwyd甘academyddionøbrifysgolion caerwysg,bryste,一个班戈,BOD ymateb 'canolfan wobrwyo' ymennydd unigolyn我luniauøfwyd,炔rhagfynegi晕ýbyddent炔EI fwyta炔ddiweddarach。 ymddengys BOD HYN炔CAEL MWYöeffaith AR微弱年oedden nhw'n EI fwyta炔hytrach NA theimladau ymwybodolöchwant bwyd neu的微弱roedden NHW eisiau'r bwyd。

roedd ymateb cryf甘年ymennydd hefyd wedi'ucysylltuâchynnydd mewn pwysau(BMI),OND暗淡OND ymhlith unigolion一个oedd炔adrodd lefel ISELöhunanreolaeth mewn holiadur。 AR gyferÿrheiny一个oedd炔adrodd lefelau ucheløhunanreolaeth,roedd ymateb cryfach年ymennydd炔gysylltiedig的BMI是。

mae'r astudiaeth汉,一个gyhoeddwyd炔ÿcyfnodolyn 影像学在dystiolaeth gynyddol BOD gorfwyta一个chynnydd mewn pwysau炔gysylltiedig,炔rhannol,ârhan o'r ymennydd sy'n gysylltiedigâchymhelliad一个gwobrwyo,o'r enw'r cnewyllyn伏炔ychwanegu。 dangoswyd BOD ymatebion炔ýrhan HWN o'r ymennydd炔rhagfynegi cynnydd mewn pwysau ymhlith unigolion syddâphwysau IACH交流unigolion gordew,OND暗淡OND nawrý湄academyddion WEDI darganfod BOD HYN炔annibynnol i'r teimlad ymwybodoløchwant bwyd下,BOD hunanreolaeth YN chwarae ROL allweddol hefyd。

炔dilynÿcanlyniadau HYN,湄academyddion YM mhrifysgolion caerwysg一个chaerdydd WEDI dechrau cynnal profion AR dechnegau 'hyfforddi'r ymennydd' 一个gynlluniwyd我ddylanwadu AR giwiau bwyd gydag unigolion sy'n adrodd lefelau ISELÒhunanreolaeth。 defnyddir profion tebyg我gynorthwyo'r rheiny sy'n gaeth我gamblo neu的酒精。

dywedodd年athro安德鲁·劳伦斯Øysgol seicoleg prifysgol Caerdydd的,AC aelod o'r添ymchwilio,“美EIN canlyniadau'n hynod ddiddorol,甘薇BOD nhw'n dangos BOD cryn amrywiaeth AR平pobl阿兰gallu delweddauØfwyd sy'n debyg i'r rheiny一个ddefnyddir mewn hysbysebion,我sbarduno gweithgarwch YN rhannau o'r ymennydd sy'n bwysig AR gyfer gwobrwyo,一个hybu gorfwyta。胆HYN ddigwydd路政署YN OED平移河畔ydym YN ymwybodol ohono,sy'n esbonio PAMÿ美hi'n anodd我RAI pobl wrthod bwyd sy'n temtio。

“mae'n debygol BOD帆enetig我ychydig o'r amrywiaeth HWN rhwng unigolion,AC rydym YN archwilio ROL ffactorau genetig mewn ymatebion年ymennydd我giwiau bwyd AR HYNØbryd。hefyd,gyda'n cyfaill,年athro戴维·林登Ø athrofa niwrowyddoniaeth交流iechyd meddwl prifysgol Caerdydd的,rydym炔datblygu technegau 'hyfforddi'r ymennydd'( 'niwroadborth')我helpu unigolion I 'hyfforddi' EU hymennydd我ddod炔LLAI ymatebol我giwiau bwyd。

“dylai dealltwriaeth以及öseicoleg一个bioleg fanwl archwaeth,一个SUTÿgellir EI reoli,arwain在driniaethau targedig AR gyfer gordewdra交流anhwylderau bwyta”

dywedodd博士纳塔利亚劳伦斯øbrifysgol caerwysg,SEF年ymchwilydd arweiniol炔年ymchwil gwreiddiol a'r astudiaethau newydd:“湄EIN hymchwil炔awgrymu PAMý湄rhai unigolion炔FWY tebygol NAG eraillöorfwyta一个chynyddu EU pwysau锅maent炔gweld delweddau mynych Ôfyrbrydau一个danteithion。rydym nawr炔datblygu rhaglenni cyfrifiadurol年ydym炔gobeithioýbyddant炔gwrthbwyso effeithiau'r sensitifrwydd uchel HYN我giwiau bwyd trwy hyfforddi'r ymennydd我ymateb炔LLAI cadarnhaol i'r ciwiau HYN“。

cymerodd 25 O fenywod ifanc,IACH的BMI炔amrywio O 17 I 30,跑炔年astudiaeth。 dewiswyd cyfranogwyr benywaidd,oherwydd BOD ymchwil YN dangos BOD menywod YN nodweddiadol YN arddangos ymatebion cryfach我giwiau sy'n gysylltiedigâbwyd。湄newidiadau hormonaidd炔ystodýcylch mislifol炔effeithio AR年ymateb HWN,外轮roedd POB cyfranogwr炔cymrydýbilsen阿塔尔贝哈cenhedlu geneuol cyfunol monogyfnodol。

NID oeddÿcyfranogwyr WEDI bwyta上午öleiaf chwe AWR ER mwyn sicrhau BOD chwant bwyd arnynt ADEGýsgan一个rhoddwyd powlen炔cynnwys150克(pedwar pecyn一个HANNER)O greision iddyn NHW i'w fwyta AR ddiwedd年astudiaeth; rhoddwyd gwybod iddyntýmesurwyd微弱ögreision年oeddent wedi'i fwyta WEDI hynny。

defnyddiodd年ymchwilwyr sganiau MRI我ganfod gweithgarwch ymennyddýcyfranogwyr WRTH ddangos delweddauöwrthrychau'r cartref iddynt,一个bwyd一个oedd炔amrywio阿兰dymunoldeb一个chynnwys caloriffig。 AR OLŸsgan,rhoddoddÿcyfranogwyr RADD i'r delweddauØfwyd YN OL dymunoldeb,一个graddio lefelau欧盟chwant bwyd a'u dyhead上午fwyd。 dangosoddÿcanlyniadau BOD ymatebion ymennyddýcyfranogwyr我fwyd(o'i gymharuâgwrthrychau)炔ýcnewyllyn伏炔rhagfynegi微弱ögreisionýgwnaethant fwyta AR OLÿsgan。 fodd bynnag,roedd graddfeyddÿcyfranogwyr EU hunainöchwant bwyd微弱年oedden nhw'n hoffi交流eisiau'r bwyd,甘gynnwys creision,炔amherthnasol我晕ögreisionýgwnaethant fwyta。

胆aelodau o'r cyhoedd sydd eisiau MWYØwybodaeth上午astudiaethau hyfforddi'r ymennydd YNŸdyfodol,anfon neges E-在博斯特snackbuster@gmail.com.

ariannwyd年astudiaeth汉甘sefydliad niwrowyddoniaeth wybyddol库姆。

年HYNŸmae'r astudiaeth黉YN EI ddangos:

·湄ymatebion年ymennydd我ddelweddauöfwyd炔amrywio'n helaeth rhwng unigolion。

·湄ymatebion年ymennydd我ddelweddauøfwyd,OND NID teimladau ymwybodolöchwant bwyd neu'r awydd我fwyta,炔rhagfynegi微弱ögreisionýgwnaethant fwyta WEDI hynny。

·美lefelau hunanreolaeth unigolion YN dylanwadu AR一YW ymateb年ymennydd YN gysylltiedig的BMI uwch NEU是。

年HYN河畔yw'r astudiaeth黉YN EI ddangos:

·美ymatebion年ymennydd我giwiau bwyd YN achosi gorfwyta。

·BODÿcydgysylltiadau一个adroddir YMA炔WIR我bawb - menywod ifanc,IACH炔unig oedd炔cymryd rhan。

·p'un人工智能一个YW ymatebion EIN hymennydd A'N lefelauöhunanreolaeth WEDI CAEL EU dysgu neu'n reddfol。

rhannu'r stori提问