""
ewch i'r PRIF gynnwys

prifysgol YN derbyn土块上午gymorth clwb gwaith cartref

05 rhagfyr 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

University praised for homework club support

canmolodd comisiynydd厂库姆waith myfyrwyrŸbrifysgol YN cefnogi clwb gwaith cartref mewn cymuned leol。

sefydlwydŸclwb甘gymunedau'n gyntaf adamsdown一个chymdeithas affricanaidd adamsdown,交流协会myfyrwyrŸbrifysgol YN cefnogi交流YN annog厂gyda'u gwaith cartref,欧盟paratoadau AR gyfer arholiadau一个gweithgareddau dysgu eraill。

EI点头YW CODI cyrhaeddiad一个chyflawniad格达myfyrwyr mewn ysgolion一个cholegau卡诺尔砂石,炔enwedig植物ödeuluoedd sydd AG ychydig neu的DDIM Hanes的öfynd我brifysgol。

mae'r clwb,sy'n CAEL EI gynnal盈nghanolfan adnoddau adamsdown,贝拉赫YN CAEL EI ddefnyddio魔enghraifftŸdylai sefydliadau addysg uwch eraill EI addasu,呃mwyn lliniaru tlodi厂。

甘ysgrifennu YN strategaeth tlodi厂2012周四hwnt,美基思·托勒,comisiynydd厂库姆,YN rhoi ymrwymiad我ysgrifennu在sefydliadau addysg uwch盈nghymru我amlygu'r gwaith美prifysgol库姆WEDI EI wneud YN cefnogi clwb gwaith cartref adamsdown盈nghaerdydd交流“我ofyn iddynt ystyried Creu宾馆partneriaethau tebyg魔rhan o'u gwaith AR fynd i'r afaelâthlodi厂。”

dywedodd本·福特,myfyriwr saesneg交流athroniaeth AIL flwyddyn YM mhrifysgol Caerdydd的sy'n ymwneudâ'rclwb gwaith cartref:“甘财年国防部DOD YNØgefndir ehangu mynediad,mewn ysgolâdalgylch anodd ymhellØbrifysgol,byddai cymorth allgyrsiol联合国联合国我WEDI BODøgymorth毛尔我annog植物dihyder我ddal ATI炔academaidd一个chyflawni EU potensial。

“美gwirfoddoli'n brofiad gwerth chweil,阿兰gwneud gwahaniaeth我addysg plentyn drwy roi'r cymorth maent YN EI haeddu iddynt,a'u hannog交流ateb cwestiynauynglŷnâmynychu prifysgol。”

dywedodd起诉西,cydlynydd cymunedau'n gyntaf adamsdown:“mae'r clwb WEDI BOD YN llwyddiant syfrdanol美disgyblion WEDI dweud欧盟BOD YN mwynhau pynciau一个oedd YN anodd iddynt(pynciau魔mathemateg一个gwyddoniaeth),YN FWY YN AWR AR OL ymuno,AC maent YN CAEL gwell graddau交流WEDI cynyddu欧盟dyheadau AR gyferÿdyfodol。

“mae'r bartneriaeth gyda'r brifysgol WEDI BOD YN allweddol我lwyddiantŸclwb,交流协会WEDI datblygu erbyn HYN i'n galluogi我gynyddu EIN gweithgareddau我gefnogi rhieni'r厂drwy ddysgu hefyd”。

rhannu'r stori提问