""
ewch i'r PRIF gynnwys

年athro杰里米·奥尔登(1943 - 2012)

ionawr 23 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Professor Jeremy Alden (1943 – 2012)

湄teyrngedau WEDI CAEL EU达鲁i'r athro杰里米尔登,CYN ddirprwy是-ganghellor dysgu交流addysgu,一个phennaeth年ysgol cynllunio dinesig一个rhanbarthol,sydd WEDI marw炔68 mlwydd OED。

chwaraeodd年athro尔登,awdurdod AR ddatblygu rhanbarthol一个chynllunio gofodol,ROL arweiniol阿兰sefydlu Caerdydd的魔未öganolfannau blaenllaw'r比亚迪AR gyfer astudio cynllunio dinesig一个rhanbarthol。 roedd YN gymrawd YNŸsefydliad cynllunio trefol brenhinol,AC YN ddyn pwysig mewn addysg cynllunio broffesiynol LEDLEDÿ杜。

mae'r是-ganghellor,国宝批,一phennaeth presennol年ysgol cynllunio dinesig一个rhanbarthol,年athro克里斯·韦伯斯特,生病DAU WEDI塔鲁teyrnged i'w gyfraniad。

daeth杰里米尔登我gaerdydd YM 1969,AR OL gyrfa gynnar一个oedd炔cynnwys gwaith波利西AR gyfer年adran materion economaidd。我ddechrau,roedd炔ddarlithydd mewn economeg trefol一个datblygu rhanbarthol,roedd炔uwch gymrawd ymchwil,yna'n uwch ddarlithydd,CYN DOD炔bennaeth年ysgol YM 1990。

魔pennaeth,atgyfnerthodd年athro尔登safle'r ysgol魔arweinyddý比亚迪炔EI FAES。 rhestrwyd年ysgol ARŸ双桅船YN YMArfer asesu ymchwilŸ杜YM 1996年 - safleŸllwyddodd i'w gadw YN 2001年2008年。

AR OL i'w dymor魔pennaeth年ysgol ddod我奔YM 1999年,penodwyd年athro奥尔登YN athro rhyngwladol astudiaethau cynllunio一个dirprwy是-ganghellorŸbrifysgol AR gyfer dysgu交流addysgu YN 2001年roedd EI ROL YNŸswydd ddiwethaf YN cynnwys cynrychioli Caerdydd的mewn astudiaeth ARý何秀兰rhwngý杜一个tsieina AR reoli一个pherfformiad prifysgolion arweiniolýddwy wlad。

cydnabuwyd arbenigedd年athro奥尔登甘niferØgyrff rhyngwladol。 cafodd EI gomisiynu甘lywodraeth库姆我astudio datblygu rhanbarthol一个chynllunio gofodol YNG nghymru,一个gofynnoddÿcomisiwn ewropeaidd易多ymchwilio我oblygiadau cynllunio AR gyfer UE FWYÒ微弱。 gofynnodd llywodraeth tsieina易多hybu cynllunio gofodol YN tsieina一个chyfnewid arfer gorau gydag ewrop。 EF hefyd oeddŸgolygydd一个sefydloddÿcyfnodolyn AG真人规划研究.

gweithredodd年athro奥尔登AR跑sefydliad cynllunio trefol brenhinol WRTH achredu rhan fwyafØysgolion cynllunio prifysgolionÿ杜。 YN 2004年,cadeiriodd banel cynllunio asiantaeth sicrhau ansawddŸ杜甘feincnodi disgwyliadau POB myfyriwr cynllunio graddedig YNÿ杜。 ymddeolodd YN 2007年。

dywedodd年是-ganghellor,国宝授予:“美prifysgol Caerdydd的YN ddyledus iawn我杰里米·奥尔登roedd YN ymchwilydd交流addysgwr enwog,一个helpodd EI arweinyddiaeth我atgyfnerthu safle'r ysgol cynllunio dinesig一个rhanbarthol ymhlithŸgorau YNŸ比亚迪美。 “R ffaith BOD年ysgol WEDI ennillýsafle cyntaf炔gyson mewn rhestrau ansawdd ymchwil炔ý杜炔dystiolaeth i'w etifeddiaeth。hefyd,roeddwn炔gwerthfawrogi'n fawr EI gymorth炔ystod EI gyfnod魔dirprwy是-ganghellor,锅roedd炔hyrwyddo addysg一个dysgu炔ÿbrifysgol,AC炔gwneud llawer我gryfhau cysylltiadau rhyngwladolÿbrifysgol,炔enwedig格达tsieina。roedd年athro尔登炔CAEL EI werthfawrogi'n fawr魔cydweithiwr一个ffrind我nifer,AC湄PAWB oedd炔adnabod杰里米YNG nghaerdydd YN德赖斯特iawn我glywed上午EI farwolaeth。rydym YN cydymdeimlo'n fawrâ'iwraig布伦达a'u teulu“。

YN EI deyrnged i'r athro奥尔登,dywedodd年athro克里斯·韦伯斯特:“我DW WEDI erioed AG cyfarfod联合国unrhyw NAD oedd YN siarad amdanoâhoffter ER年oedd AR FRIG EI FAES,roedd鲍勃amser WEDI llwyddo我阿罗斯YN ostyngedig,甘wneud我gydweithwyr一个myfyrwyr deimlo'n ddyrchafedig甘EI NATUR wylaidd一个llawn土块“。

gellir darllen ysgrif goffa'r athro韦伯斯特AR gyfer年athro奥尔登 YMA.

rhannu'r stori提问