""
ewch i'r PRIF gynnwys

“celloedd ffyrnig”糖尿病

16 ionawr 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Killer Cells
图像显示杀伤T细胞接合和杀死β细胞。将细胞染色为绿色,红色CD8(杀伤T细胞的标记物)胰岛素和与蓝色核染色剂以显示细胞核(遗传材料)。图片由黄翠珊和玛雅WALLBERG的。

湄ymchwil newydd甘ýbrifysgol WEDI dangos BOD celloedd sy'n cynhyrchu inswlin炔CAEL EU dinistrio'n anfwriadol甘ýcelloedd吨sy'n lladd炔ýcorff DYNOL。

mae'r astudiaeth YN rhoi'r dystiolaeth gyntaf o'r沉闷HWN AR waith胆囊gynnig dealltwriaeth newydd o'r HYN sy'n achosi糖尿病数学1。

bu'r athro安迪休厄尔,sydd o'r ysgol feddygaeth交流sy'n arbenigo mewn celloedd吨DYNOL,炔cydweithio AG arbenigwyr糖尿病ögolegÿbrenin,llundain我ddeall ROL celloedd吨炔natblygiad糖尿病数学1 YN良好。

ynyswyd未øgelloedd吨CLAF糖尿病数学1 I焊接moleciwlau'n rhyngweithio mewn MODD unigryw甘脚气i'r celloedd炔ý胰腺sy'n cynhyrchu inswlin盖尔EU lladd。

“美甘rywun ddiabetes数学1个OS YW系统imiwneddŸcorff YN ymosod交流YN dinistrio'r celloedd YNŸ胰腺sy'n cynhyrchu inswlin。dyma'r hormon sy'n rheoli lefelau siwgr YNŸgwaed胆囊prinder inswlin FOD YN angheuol OS呐chaiff EI DRIN,” meddai'r athro休厄尔。

ychwanegodd,“にddeallir炔llawn SUT mae'r corff炔ymosod AR EI gelloedd EI勋炔ý胰腺sy'n cynhyrchu inswlin。湄EIN canfyddiadau'n dangos SUTý瘿celloedd吨sy'n lladd chwarae ROL bwysig mewn afiechyd awtoimiwnedd魔糖尿病,rydym WEDI CAELŸcipolwg cyntaf erioed AR SUTŸ胆celloedd牛逼sy'n lladd ymosod AR gelloedd EIN cyrff EIN我achosi afiechyd hunain”。

ariannwyd年ymchwil甘gyngor ymchwil biodechnoleg一个biolegolÝ杜(BBSRC)交流FE ddefnyddiodd sefydliad ymchwil我ddiabetes mewn pobl ifanc(JDRF)gyfleusterau一个ddarparwyd甘ffynhonnell金刚石i'w gynnal。 cyhoeddwyd年ymchwil YN 自然免疫学,交流mae'n dangos BOD derbynnyddýcelloedd吨sy'n lladd炔defnyddio平淡annormalörwymo我adnabod celloedd sy'n cynhyrchu inswlin。

meddai cydawdur年astudiaeth,年athro标记peakmanØsefydliad ymchwil iechyd cenedlaethol(NIHR)canolfan ymchwil biofeddygol colegŸbrenin,llundain交流ymddiriedolaeth sefydliad家伙和圣托马斯Y演出:“mae'r cipolwg cyntaf HWNØSUT美celloedd牛逼YN cysylltu â'rcelloedd sy'n Creu宾馆insiwlin YN rhoi golau newydd ARŸMAES交流YN cynyddu EIN dealltwriaethØ贝丝allai achosi糖尿病数学1。

“caiffÿwybodaeth议员EI defnyddio炔ýdyfodol i'n helpu NI我ddarogan PWY allai盖尔·年afiechyd炔ogystalâdatblygu dulliau newydd i'w阿塔尔贝哈。DAL年afiechyd炔gynnar YW EIN点头CYN我ormodögelloedd sy'n cynhyrchu insiwlin盖尔欧盟niweidio“。

tybir BODÿ平淡anarferol HWNörwymo炔galluogi celloedd T I oroesi'r broses一个ddyluniwyd我盖尔gwared AR gelloedd吨awtoymatebolÿcorff。

湄strwythur derbynnyddýcelloedd吨sy'n lladd一个rwymir我beptid年insiwlin炔dangos BODýrhyngweithio'n canolbwyntio'n bennaf AR RAN fechan o'r moleciwl炔unig。

mewn astudiaeth arall一个gyhoeddwyd YN 生物化学杂志,mae'r未蒂姆·gaerdydd一个cholegýbrenin WEDI dangos BODý平淡rhwymo penodol HWN炔galluogi derbynnyddýcelloedd T I ymateb我DROS 1.3 miliwnöbeptidau eraillâSIAP moleciwlaidd gwahanol。

hwyrach BODÿgallu HWN我rwymo peptidauâLLUöwahanol siapiau炔awgrymu我NI SUT湄afiechydon awtoimiwnedd炔dechrau。 mae'n bosiblÿcafoddýcelloedd吨HYN EU麻姑我frwydro炔erbyn afiechyd drwy未o'r 1.3 miliwnöbeptidau eraillýmaent炔EU hadnabod OND EU BOD hefyd WEDI adnabod inswlin炔anfwriadol AR OL i'r haint EU rhybuddio。

美糖尿病YN disgrifio afiechydon LLE梅甘unigolyn lefel siwgr uchel YNÿgwaed。湄糖尿病a'i gymhlethdodau炔faich毛尔ARýgwasanaeth iechyd交流湄数字读出器10%氧气gyllideb flynyddolýgwasanaeth iechyd gwladol炔CAEL EI瓦里奥炔ýMAES HWN。

mae'r TIM贝拉赫炔gobeithioýbydd Creu宾馆gwell dealltwriaeth o'r broses议员炔EU rhoi mewn sefyllfa llawer cryfach我阿塔尔贝哈neu的水合炔OED CAEL gwared AR年afiechyd。

“美canlyniadau gwaith年athro休厄尔YN rhoi gwybodaeth newydd交流allweddol上午bathogenesis 1型糖尿病” meddai特奥多拉staeva,cyfarwyddwr rhaglentherapïauimiwnedd JDRF。 “mae'n bleser甘JDRF gefnogi ymchwil魔HWN fydd YN datblygu biofarcwyr一个therapïauataliol YN gyflymach AR gyfer糖尿病数学1”。

dolenni cysylltiedig:

cewch ragorØwybodaeth上午ymchwil年athro休厄尔我gelloedd牛逼YN:www.tcells.org

年ysgol feddygaeth

rhannu'r stori提问