""
ewch i'r PRIF gynnwys

dyfodol addysg uwch AR-雷音

14 rhagfyr 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Online future of higher education

bydd myfyrwyrØgymru,LEDLEDÿ杜AC YM mhob无缝线路o'r比亚迪YN CAEL mynediad是DDIM我RAIØbrifysgolion gorau'r比亚迪,diolch我futurelearn LTD,海基会cwmni cwbl newydd sy'n CAEL EI lansio甘Ÿbrifysgol agored( OU)。

美Caerdydd的YN ymunoâphrifysgolion伯明翰,bryste,dwyrain英吉利,caerwysg,colegÿbrenin llundain,caerhirfryn,利兹,南安普敦,ST。安卓华威sydd我GYD WEDI cofrestru我ymunoâfuturelearn。

bydd futurelearn炔annibynnol ONDýbrifysgol agored fydd炔berchen ARýrhan fwyaf ohono。 bydd:

  • 炔dwyn ynghyd ystodögyrsiau AR-LEIN,agored,是DDIMöbrifysgolion blaenllaw炔ÿ杜,一个fydd炔glir,炔syml i'w defnyddio交流炔hygyrch;
  • 炔defnyddio arbenigeddýbrifysgol agored WRTH gyflwyno dysguö钟交流adnoddau addysg agored arloesol我ategu cynnig unedig一个chydlynus甘EI霍尔bartneriaid;
  • YN cynyddu hygyrchedd我addysg uwch我fyfyrwyr LEDLEDŸ杜AC盈ngweddillÿ比亚迪。

dywedodd年athro科林·里奥丹是-ganghellor prifysgol Caerdydd的:“美Caerdydd的YN cymryd rhan YN FYD-eang,美ynddi gymuned academaidd sy'n CAEL EI chydnabod上午EI harbenigrwydd a'i heffaith ryngwladol rydym ni'n法尔狮Øymunoâ “R brifysgol agored邪未o'r prifysgolion cyntaf我ymunoâfuturelearn交流arwainŸ部门盈nghymru。mae'r F输入gyffrous黉YN gyfle gwirioneddol我ymestyn mynediad LEDLEDŸ比亚迪i'n profiad addysg rhagorol“。

galw比亚迪eang

美futurelearn WEDI CAEL croeso brwd甘ÿllywodraeth。 dyma一个ddywedŸgweinidog的数字读出brifysgolion a'r gwyddorau sy'n gyfrifol上午addysg uwch YN lloegr,大卫·威利茨:

“rhaid i'r杜FOD AR flaenýGAD阿兰datblygiadau mewn technoleg addysg。湄cyrsiau AR-LEIN agored enfawr(moocs)炔rhoi cyfle我NI ehangu mynediad在addysg uwch,一个bodloni'r galw amdani炔FYD-eang。 mae'r galw HWN YN tyfu'n gynyddol mewneconomïaudatblygol恶魔巴西,印度tsieina。

“美甘futurelearnŸpotensial我sicrhau BODŸ杜YN CAEL LLE canolog YN年议程technoleg AR gyfer dysgu trwy chwyldroi modelau addysg ffurfiol。bydd报价cyflwyno AR-雷音newydd hefyd YN Creu宾馆cyfleoedd gwych我entrepreneuriaid o'r杜gyrraedd marchnadoeddÿ比亚迪trwy reoli technoleg交流arloesedd YM MAES addysg“。

cymorth

croesawydŸnewyddion hefyd甘莱顿·安德鲁斯交流,Y gweinidog addysg一个sgiliau YN llywodraeth库姆。 dywedodd:“美MAES adnoddau addysgol agored YN FAES sy'n symud YN gyflym LLE胆pŵerŸrhyngrwyd一个thechnoleg gwybodaeth drawsnewid mynediad在ddysgu YN FYD-eang rwyf WEDI annogŸ部门addysg uwch盈nghymru gyfan我ymgymrydâHYNØddifrif,交流rwy'n法尔狮iawn FODýF输入newydd议员甘ýbrifysgol agored - sydd eisoes炔cyrraedd POB CWR o'r杜a'r BYD - 炔arwainýffordd在amlygu llwybr cyffrous炔ýdyfodol一个fyddöfantais我ddysgwyr YNG nghymru 。mae'n arbennigögalonogol gweldýbyddýbrifysgol agored炔gweithio格达phrifysgol Caerdydd的我archwilio ffyrdd newyddöddarparu cyfleoedd dysgu sy'n gallu MYNDârhywfaintöblith年addysg uwch orau YNG nghymru i'r比亚迪,一个DOD A” [R比亚迪在ddysgwyr AC AU盈nghymru“。

The Open University

arbenigeddÿbrifysgol agored

dywedodd马丁豆,是-ganghellorÿbrifysgol agored:“湄cyrsiau AR-LEIN agored enfawr(moocs)炔ddatblygiad enfawr mewn addysg uwch,syddâ'rpotensial我ysgogi NEWID hirbarhaus炔ý扇区AU交流炔cynnig mynediad在ddysgu我ystod ehangachøfyfyrwyr NAG erioed o'r blaen湄甘ýbrifysgol agored ddegawdauöbrofiad mewn dysguö钟o'r RADD flaenaf - 摆锤blwyddyn,rydym炔addysgu TUA 250000öfyfyrwyr cofrestredig,格达miliynauöbobl eraill炔llythrennol炔manteisio AR EIN cynigion AR-雷音anffurfiol上午DDIM。bydd futurelean YN MYNDâ'rdreftadaeth法尔狮提问交流YN gweithio格达rhaiØbrifysgolion mwyaf adnabyddus prydain我ysgrifennu'r bennod nesaf YN哈内斯addysg uwch YM mhrydain。”

arweinyddiaeth

mae'r brifysgol agored WEDI recriwtio未Øbenseiri allweddolŸdatblygiad BBC网站,西蒙·纳尔逊,我FOD YN bennaethŸcwmni魔PRIF swyddog gweithredol lansio。 treuliodd尼尔森14 mlynedd YNŸgorfforaeth LLE cynorthwyodd我sefydlu的iPlayer a'i ragflaenydd,电台播放器交流arweiniodd年霍尔weithgareddau digidol AR gyfer EI adran无线电YN gyntaf交流wedyn AR平年霍尔gynnwys teledu。 dywedodd:“不TWF cyflym交流eang mewn cyrsiau AR-雷音agored OND谭nawr,美prifysgolionÿ杜OND WEDI CAELŸdewisØweithio格达llwyfannau YN乌达点头futurelearn fydd国防部âphrifysgolion blaenllawŸ都在EI gilydd我greu cynnig cyfunol一个chydlynus我fyfyrwyr YNŸ杜AC YN rhyngwladol rwy'n edrych ymlaen。在ddefnyddio哈内斯鲍尔奇Ÿbrifysgol agoredØarloesedd一个rhagoriaeth academaidd我greu rhywbethŸbyddŸ杜YN法尔狮ohono ACŸbyddŸ比亚迪上午盖尔BOD YN rhan ohono。 “

库姆

dywedodd抢堪,cyfarwyddwrÿbrifysgol agored YNG nghymru:“湄cenhadaethýbrifysgol agored我ehangu addysg uwch我bawb sy'n gallu ELWA,p'un一个ydynt YNG nghymru,Y杜neu的LEDLEDÿ比亚迪,WEDI CAEL EI seilio erioed AR wneudÿdefnydd gorauödechnoleg fodern一个chanolbwyntio ARýdysgwr。rwyf WRTH FY MODDýbydd BLAS cymreig cryf我futurelearn,一个BODÿbrifysgol agored YNG nghymru一个phrifysgol Caerdydd的,gyda'i gilydd,AR flaenÿGAD阿兰cyflawni'r heriau一个nodwyd甘Ÿgweinidog YM MAES adnoddau addysgol。”

lansiwyd cyfresØddigwyddiadau YNŸlanfa YN ddiweddar hefyd甘brifysgol Caerdydd的a'r brifysgol agored盈nghymru,sydd WEDI欧盟hanelu在hyrwyddo一个hwyluso trafodaethau上午wleidyddiaeth a'r llywodraeth YNŸgymru fodern一个周四hwnt。 byddÿdigwyddiadau HYN,MEGIS darlith canolfan llywodraethu库姆一个draddodwyd甘ýdirprwy BRIF weinidog炔gynharach埃莱尼,AR盖尔i'r比亚迪trwy lwyfannau openlearn交流itunesuýbrifysgol agored。

ÿ杜

美futurelearn WEDI CAEL croeso brwd甘arweinwyr addysg uwch YNÿ杜。 dywedodd年athro先生乐诗克·伯瑞谢维兹,是-ganghellor prifysgol caergrawnt:

“湄addysg AR-LEIN炔DOD炔ddull pwysig一个allai gynnig cyfleoedd sylweddol i'r rheiny NAD OES ganddynt fynediad在brifysgolion confensiynol。湄M输入ÿbrifysgol agored炔ffordd gyffrousöadeiladu AR EI llwyddiant sefydledig交流ehangu EI chenhadaeth”。

bydd futurelearn YN cyhoeddi manylion上午EI strwythur a'i gyrsiau YNŸdyfodol AR ddechrau'r flwyddyn newydd。

rhannu'r stori提问