""
ewch i'r PRIF gynnwys

tarddiad ffrwydrol我lwch cosmig 17 rhagfyr 2012

17 Rhagfyr 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Crab Nebula
如见于可见(左)蟹星云,示出了从热气体辉光,和远红外(右)示出了热(深蓝色),并冷却(粉红色)粉尘在剩下的闪耀。凉爽的灰尘只能用赫歇尔空间天文台透露。图像信用:ESA /赫歇耳/尖顶/ PACS /一团糟(远红外); NASA / ESA / STScI的(可见)

湄arsyllfa OFOD赫歇耳年asiantaeth OFOD ewropeaidd WEDI Creu宾馆golygfa gywrainöweddillion SEREN一个ddarfu mewn ffrwydrad serol fileniwm炔醇。 mae'r olygfa newydd黉YN cynnig prawf pellach FODŸllwch cosmig sy'n gorwedd AR平艾因galaeth YN CAEL EI greu平移fydd SER anferthol YN cyrraedd diwedd欧盟bywydau。

roedd年astudiaeth,一个arweiniwyd甘博士海利Gomez的o'r ysgol ffiseg一个seryddiaeth,炔canolbwyntio AR nifwlÝcranc(蟹星云)sy'n gorwedd TUA chwe密耳HANNERöflynyddoedd goleuni o'r ddaear,一个dyma YW gweddillion ffrwydrad anferthol,o'r ENW uwchnofa,一个welwyd炔wreiddiol甘seryddwyrötsieina炔1054 OC。我ddechrau,roedd 12-15 gwaith炔FWY anferthol na'r拖运,ONDÿcyfan oedd炔weddill AR OL darfyddiad dramatigýSEREN YW SEREN niwtron FACH iawn,sy'n cylchdroi'n gyflym一个rhwyd​​waith cymhlethÔddeunydd serol一个gafodd EI fwrw艾伦。

美nifwlŸcranc YN adnabyddus上午EI NATUR gywrain,格达strwythurau edafog prydferth一个welid AR donfeddi gweladwy。 nawr,是ÿ卓cyntaf,diolch我waith博士戈麦斯,胆seryddwyr焊接ffilamentauölwch炔disgleirio炔rhan isgoch-钟ýsbectrwm electromagnetig。

AR OL diystyru ffynonellau eraill,manteisiodd博士戈麦斯一个thîmöseryddwyr AR ALLU赫歇耳我焊接炔fanwl iawn,我ddangos BODýffilamentau HYN WEDI EU gwneudølwch cosmig,一个ganfuwyd炔年未LLEýgwelirýclystyrau dwysaföddeunydd一个gafodd EI fwrw艾伦YN年uwchnofa。湄HYN炔rhoi tystiolaeth bendant BOD nifwlýcranc炔ffatri lwch effeithlon,sy'n cynnwys digonölwch我wneud oddeutu 30,000-40,000öddaearoedd刨光。 gallai'r llwch FOD wedi'i greuöddeunyddiau碳炔bennaf,sy'n hanfodol AR gyfer ffurfio systemau planedol MEGIS EIN cysawd年拖运EIN hunain。

roedd delweddau isgoch blaenorolönifwlÿcranc,甘ddefnyddio telesgop gofod斯皮策,炔defnyddio tonfeddi llawer byrrach,AC外轮暗淡OND llwch cynnes一个ddarganfuwyd炔ÿffilamentau。 daeth斯皮策Ø路政署我symiau llawer LLAI,YN syml上午EI FOD YN colli'r cwmwl anfertholØlwch OER。 trwy arsylwi AR donfeddi HWY,胆赫歇尔ddarganfod llwch cynnes交流OER魔EI gilydd,路政署YN OED llwch铁道部OERâ-240 celsiws,sy'n galluogi seryddwyr我fesur年霍尔lwch是Ÿ卓cyntaf。

湄llawerølwch cosmig WEDI CAEL EI焊接mewn gweddillion uwchnofa o'r blaen,OND nifwlÿcranc sy'n cynnig年olygfa lanaf o'r HYN sy'n digwydd。炔wahanol我lawerøweddillion eraill,莫非布龙暗淡deunydd galaethol llychlydöflaen nifwlýcranc na'r TU OL,外轮NID yw'r ddelwedd WEDI CAEL EI halogi甘ddeunydd rhwngýgweddillion a'r ddaear。美HYN hefyd YN galluogi seryddwyr我ddiystyru'r posibilrwydd i'r llwch盖尔EI sgubo我fyny WRTH i'r siocdon o'r ffrwydrad ehangu AR平年奥达尔gyfagos。

mewn llawerøweddillion uwchnofa,caiffÿrhan fwyaföunrhyw lwch newydd sy'n ffurfio EI ddifrodi WRTH易多DROI我mewn i'r NWY a'r llwch amgylchynol,wedi'i wasgu甘ýsiocdonau ffyrnig。未pleser奥拉夫YW BOD nifwlýcranc炔amgylchedd llawer MWY ADDAS AR gyfer gronynnau llwch,外轮NID yw'n ymddangos BODýllwch炔CAEL EI ddifrodi。 efallai脉dyma'r achos cyntaf一个welwydölwch炔CAEL EI “波比” 炔ffres mewn uwchnofa交流炔goroesi EI daith艾伦trwy盖尔EI gludo甘ÿsiocdon。 dywedodd博士戈麦斯: “湄gennym dystiolaeth bendant erbyn HYN脉SER ffrwydrol一个greoddýdeunyddiau CRAI AR gyferýgronynnau固体cyntaf,SEF blociau adeiladu planedau creigiog一个bywyd EI勋,mewn amrantiad”。

roedd年astudiaeth,一个arweiniwyd甘博士海利Gomez的o'r ysgol ffiseg一个seryddiaeth,炔canolbwyntio AR nifwlÝcranc(蟹星云)sy'n gorwedd TUA chwe密耳HANNERöflynyddoedd goleuni o'r ddaear,一个dyma YW gweddillion ffrwydrad anferthol,o'r ENW uwchnofa,一个welwyd炔wreiddiol甘seryddwyrötsieina炔1054 OC。我ddechrau,roedd 12-15 gwaith炔FWY anferthol na'r拖运,ONDÿcyfan oedd炔weddill AR OL darfyddiad dramatigýSEREN YW SEREN niwtron FACH iawn,sy'n cylchdroi'n gyflym一个rhwyd​​waith cymhlethÔddeunydd serol一个gafodd EI fwrw艾伦。

美nifwlŸcranc YN adnabyddus上午EI NATUR gywrain,格达strwythurau edafog prydferth一个welid AR donfeddi gweladwy。 nawr,是ÿ卓cyntaf,diolch我waith博士戈麦斯,胆seryddwyr焊接ffilamentau cywrainölwch炔disgleirio炔rhan isgoch-钟ýsbectrwm electromagnetig。

AR OL diystyru ffynonellau eraill,manteisiodd博士戈麦斯一个thîmöseryddwyr AR ALLU赫歇耳我焊接炔fanwl iawn,我ddangos BODýffilamentau HYN WEDI EU gwneudølwch cosmig,一个ganfuwyd炔年未LLEýgwelirýclystyrau dwysaföddeunydd一个gafodd EI fwrw艾伦YN年uwchnofa。湄HYN炔rhoi tystiolaeth bendant BOD nifwlýcranc炔ffatri lwch effeithlon,sy'n cynnwys digonölwch我wneud oddeutu 30,000-40,000öddaearoedd刨光。 gallai'r llwch FOD wedi'i greuöddeunyddiau碳炔bennaf,sy'n hanfodol AR gyfer ffurfio systemau planedol MEGIS EIN cysawd年拖运EIN hunain。

roedd delweddau isgoch blaenorolönifwlÿcranc,甘ddefnyddio telesgop gofod斯皮策,炔defnyddio tonfeddi llawer byrrach,AC外轮暗淡OND llwch cynnes一个ddarganfuwyd炔ÿffilamentau。 daeth斯皮策Ø路政署我symiau llawer LLAI,YN syml上午EI FOD YN colli'r cwmwl anfertholØlwch OER。 trwy arsylwi AR donfeddi HWY,胆赫歇尔ddarganfod llwch cynnes交流OER魔EI gilydd,路政署YN OED llwch铁道部OERâ-240 celsiws,sy'n galluogi seryddwyr我fesur年霍尔lwch是Ÿ卓cyntaf。

湄llawerølwch cosmig WEDI CAEL EI焊接mewn gweddillion uwchnofa o'r blaen,OND nifwlÿcranc sy'n cynnig年olygfa lanaf o'r HYN sy'n digwydd。炔wahanol我lawerøweddillion eraill,莫非布龙暗淡deunydd galaethol llychlydöflaen nifwlýcranc na'r TU OL,外轮NID yw'r ddelwedd WEDI CAEL EI halogi甘ddeunydd rhwngýgweddillion a'r ddaear。美HYN hefyd YN galluogi seryddwyr我ddiystyru'r posibilrwydd i'r llwch盖尔EI sgubo我fyny WRTH i'r siocdon o'r ffrwydrad ehangu AR平年奥达尔gyfagos。

mewn llawerøweddillion uwchnofa,caiffÿrhan fwyaföunrhyw lwch newydd sy'n ffurfio EI ddifrodi WRTH易多DROI我mewn i'r NWY a'r llwch amgylchynol,wedi'i wasgu甘ýsiocdonau ffyrnig。未pleser奥拉夫YW BOD nifwlýcranc炔amgylchedd llawer MWY ADDAS AR gyfer gronynnau llwch,外轮NID yw'n ymddangos BODýllwch炔CAEL EI ddifrodi。 efallai脉dyma'r achos cyntaf一个welwydölwch炔CAEL EI “波比” 炔ffres mewn uwchnofa交流炔goroesi EI daith艾伦trwy盖尔EI gludo甘ÿsiocdon。 dywedodd博士戈麦斯: “湄gennym dystiolaeth bendant erbyn HYN脉SER ffrwydrol一个greoddýdeunyddiau CRAI AR gyferýgronynnau因此,让cyntaf,SEF blociau adeiladu planedau creigiog一个bywyd EI勋,mewn amrantiad”。

rhannu'r stori提问