""
ewch i'r PRIF gynnwys

gyfarfod neuaddÿDREF

rhagfyr 19 2012

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Cardiff University logo

byddÿdirprwy是-ganghellor ymchwil,arloesedd一个mentergarwch,ynghydâ'rdeoniaid ymchwil炔cynnal DAU gyfarfod 'neuaddýDREF' YM误ionawr 2013 dibenýcyfarfodydd HYN YW cyflwyno'r strwythurau,Y mecanweithiau a'r mentrau sydd AR waith我gynnal ymchwil,arloesedd一个mentergarwch。

byddŸcyfarfodydd YN:

  • rhoi cyflwyniad i'r dirprwy是-ganghellor ymchwil,arloesedd一个mentergarwch,Y pedwar出温ymchwil a'u portffolios;
  • trafod gweithgareddau一个mentrau我gynnal ymchwil,arloesedd一个mentergarwch;
  • trafod cyllid AR gyfer ymchwil交流arloesedd。

mae'r cyfarfodydd wedi'u hamserlennu AR gyfer年amserau canlynol AR ddydd IAU 10 ionawr 2013:

  • 9 AM-12PM炔narlithfa fawr的Shandon,Y PRIF adeilad
  • 2 pm-5pm炔narlithfa 3,Y PRIF ysbyty。

mae'r digwyddiad HWN YN agored我鲍勃aelodØ人员syddâdiddordeb mewn ymchwil - 湄croeso我bawb。 dylai unrhyw未sy'n dymuno BOD炔bresennol gadarnhau EU sesiwnöddewis drwy anfon neges电子博斯特在 planning@caerdydd.ac.uk.

mae'r cyfarfod HWN YN rhanØØgyfres ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig AG ymchwil sy'n digwydd YM误ionawr交流YN gynnar YM误chwefror sy'n agored我鲍勃aelodØ人员syddâdiddordeb mewn ymchwil。 dyma'r cyfarfodydd 'neuaddŸ救灾应急' eraill:

  • cyhoeddiadau mynediad agored数据ffynhonnell hygyrch:

8 ionawr(下午2点,darlithfa儒略霍奇cathays)

11 ionawr(下午2点,4 darlithfa,PRIF adeilad年ysbyty)。

bydd uwch aelodau人员o'r gwasanaethau gwybodaeth交流racdv YN darparu diweddariad ARŸdatblygiadau阿兰cyhoeddiadau mynediad agored,一个SUT mae'r brifysgol YN MYND i'r afaelâNHW,AC AR reoli一个chadw数据gwybodaeth ymchwil。在2 AWR byddŸddwy sesiwn YN对上午路政署。 caiff系统archebu LLE EI sefydlu YN福安。

  • cyfarfodydd gwybodaeth是ÿ参考:

31 ionawr(9-10:30AM,darlithfa迈克尔格里菲思,Y mynydd bychan)

1个chwefror(2-3.30pm,darlithfa爪,cathays)

bydd cadeirydd是-grŵpÿREF,YR athro克里斯圭根一chadeiryddgrŵpcydraddoldeb交流amrywiaethÿREF,YR athro毛圈threadgold,炔cynnalÿcyfarfodydd HYN,甘ganolbwyntio'n benodol AR gydraddoldeb交流amrywiaeth炔ýREF AC炔rhoi diweddariad AR baratoadau sefydliadol AR gyferÿREF。 gofynnir i'r rhai sydd eisiau BOD炔bresennol炔ýnaill gyfarfod neu'r llall gadarnhau EU dyddiadöddewis drwy anfon neges电子博斯特在 ref@caerdydd.ac.uk.

rhannu'r stori提问