""
ewch i'r PRIF gynnwys

prosiect ysgolion YN taro'r nodau cywir

18 rhagfyr 2015年

Music visit close up

disgyblion YN recordio albwm格达 myfyrwyrÿbrifysgol

ymwelodd disgyblionØ ysgolion cyfun Oakdale的一个phontllanfraithâphrifysgol Caerdydd的年wythnos提问我 recordio albwm格达myfyrwyröysgol cerddoriaethÿbrifysgol。

mae'r ysgolion a'r brifysgol WEDI BOD YN cydweithio ERS ​​pedwar错误,一个daethÿprosiect我奔锅 gynhaliwydÿsesiwn recordio ddydd mercher,16 rhagfyr 2015 ERS误MEDI,湄 亚历克斯戴维斯(sy'n astudio毫安mewn cerddoriaeth YM mhrifysgol Caerdydd的)一个马修 POAD(一个enillodd RADD mewn cerddoriaeth YM mhrifysgol Caerdydd的)WEDI BOD炔 arwain gweithdai wythnosol gyda'r disgyblion。 maent WEDI BOD YN欧盟helpu gydag addasiadau cerddorol一个hyfforddi欧盟perfformiad。

dywedodd艾力克斯:“美PAWB WEDI CAEL cyfle我ddysgu YN ystodŸbroses美WEDI BOD。 YN wych gweldŸ植物YN datblygu欧盟sgiliau cerddorol YN ystodŸTYMOR,AC 马NHW WEDI gwella'n aruthrol!美recordio'r caneuon WEDI BOD YN gymaintØ hwyl,AC美WEDI BOD YN bleser gweithio格达NHW。”

recordioddŸdisgyblion DAIR可以:

*闭嘴,舞蹈(甘走月亮)

*迷信(甘史提夫汪达)

*了(甘欧利·马斯格达黛咪洛瓦托)

博士丹尼尔·比克顿, darlithydd YN年ysgol cerddoriaeth,oedd YN rheoli'r prosiect。 byddÿddwy ysgol一个gymerodd跑YN UNO CYN博HIR,外轮mae'r prosiect hefyd WEDI helpu我 ddodâdisgyblionØddwy ysgol ynghyd。

eglurodd李柱铭 戴维斯,dirprwy bennaeth ysgol gyfun Oakdale的交流ysgol uwchradd伊斯卢因:“美 ysgolion Oakdale的一个phontllanfraith炔伊斯卢因AR鳍CAU一个byddant炔symud我 ysgol newydd o'r ENW ysgol uwchradd伊斯卢因。 mae'r prosiect HWN格达phrifysgol Caerdydd的WEDI国防部AR ADEG delfrydol i'r ddwy gymuned。美lefel年ymgysylltu gyda'r厂WEDI gwella'n aruthrol,AC马NHW hefyd WEDI gwneud ffrindiauØ ysgol arall。 rwyf WEDI FY rhyfeddu甘巴铁道部gyflymÿ美perfformiad cerddorolŸ植物WEDI gwella ERS ​​gweithio gyda'i gilydd。

“美athrawon o'r ddwy ysgol a'r myfyrwyr cerddoriaeth OL-raddedigØbrifysgol Caerdydd的WEDI cydweithio'n DDAâ'igilydd YN ystodÿprosiect。美heddiw YN gyfle gwych i'r厂recordio CD mewn stiwdio broffesiynol。 ÿTYMOR nesaf,bydd带 伊斯卢因YN perfformio盈ngŵylranbarthol cerddoriaeth我bobl ifanc(音乐 青年)盈nghasnewydd交流盈nghyngerdd uchel-siryf伊斯卢因YN theatr格兰年 阿丰盈ngwanwynŸflwyddyn nesaf。”

ariannwydÿprosiect cydweithredol HWN甘暗淡ehangu mynediad prifysgol Caerdydd的。点头ÿTIM YW galluogi myfyrwyr o'r cefndiroedd mwyaf amrywiol我fanteisio i'r eithaf AR欧盟 gallu。

dywedodd杰米 绿,sy'n ddisgybl YM mlwyddyn 10:“aethýsesiwn recordio'n DDA iawn,一个dwi'n meddwl BODýprosiect cyfan WEDI EIN helpu我ddod ynghyd魔 grŵp。美WEDI BOD YN wych gweithio格达无光泽亚历克斯,AC马NHW WEDI EIN helpu NI我fanteisio'n llawn AR EIN sgiliau。马nhw'n gwybod微弱gallwn NI EI wneud一个SUT我roi'r ysgogiad年oedd EI angen嫩的Ni。美WEDI BOD YN HWB 毛尔i'n海德交流mae'n硅铬WEDI FY helpu我ddod o'm cragen YN gerddorol“。

ychwanegodd利亚姆 比林斯利,sydd hefyd YN ddisgybl YM mlwyddyn 10:“我rydw WEDI mwynhau 国防部我brifysgol Caerdydd的我recordio albwm。 DWI hefyd WEDI mwynhau gweithio格达 无光泽亚历克斯炔fawr iawn甘EU BOD WEDI MYND drwy popeth MOR fanwl格达的Ni。 rydw i'n llawer MWY hyderus ynghylch CANU erbyn HYN,交流协会WEDI FY helpu我 deimlo'n FWY cyfforddus ynghylch CANUØflaen pobl eraill。美hefyd WEDI BOD 炔wych gweld cyniferöbobl炔cymryd rhan炔ÿprosiect。美董事会YN rhan o'r gymuned gerddorol YN年ysgol YN deimlad BRAF“。

rhannu'r stori提问