""
ewch i'r PRIF gynnwys

treial canserofarïaiddmwyaf比亚迪

17 rhagfyr 2015年

Ovarian Cancer

Ÿdystiolaeth gyntaf sy'n awgrymu BOD sgrinio AR gyfer canser年ofari YN achub bywydau

湄canlyniadau newyddödreial mwyafÿ比亚迪 AR gyfer sgrinio canser年ofari YN awgrymuŸgallai sgrinio AR帆prawf gwaed blynyddol helpu我leihau TUA 20%的Ar niferýmenywod sy'n marw o'r clefyd。 arweinirŸgoleg prifysgol llundain mewn cydweithrediadâphrifysgol Caerdydd的一个 chanolfannau eraill YNÿ杜。

mae'r gwaith ymchwil,一个gyhoeddwyd heddiw(dydd IAU)炔 柳叶刀,hefyd YN rhybuddio BOD angen rhagorØymchwil dilynol呃mwyn pennu amcangyfrifon MWY 挂件AR gyfer niferŸmarwolaethau YN SGIL canser年ofariŸgellir欧盟hatal drwy sgrinio。美amcangyfrifon o'r canlyniadau路政署YMA YN addawol,OND mae'r ymchwilwyr YN ansicr o'r工会ffigurauØ路政署。

美 treial cydweithredolÿ杜AR gyfer sgrinio canser年ofari(ukctocs)炔dreial rhyngwladol AR gyfer sgrinio canser年ofari,但哪arweiniad coleg prifysgol llundain,一个ariennir甘ýcyngor ymchwil feddygol,ymchwil canserÿ杜,YR adran iechyd一个前夕的吸引力。

YN ystod年astudiaeth 14 blwyddyn一个oedd炔cynnwys数字读出器200000öfenywod rhwng 50 74 OED,Y湄EU mislif WEDI DOD我贲,cafodd 1282个ohonynt ddiagnosis canser年ofari。 roedd 649 WEDI marw o'r clefyd erbyn diweddŸtreial YM误 rhagfyr 2014

dangosodd 年astudiaeth BOD OEDI YNŸmarwolaethau rhwng elfennau sgrinio一个rheoli'r treial,一个ddaeth YN arwyddocaol AR OL仰mlynedd gyntafÿtreial。 mae'r TIM ymchwil贝拉赫YN cynnal gwaith ymchwil dilynol i'r astudiaeth上午DAIR blynedd arall,呃mwyn gweld贝丝YW effaith草坪sgrinio AR gyfer canser年ofari。

roedd ÿcanlyniadau cynnar炔awgrymuýgellid阿塔尔贝哈oddeutu 15°farwolaethau一个 achosir甘ganser年ofari AR gyfer POB万Øfenywod sy'n rhanØraglen sgrinio。 mae'r rhaglen汉YN cynnwys profion gwaed blynyddol是7 - 11 mlynedd。

roeddŸtreial hefyd YN cadarnhau canfyddiadau blaenorol;上午鲍勃TAIR menyw一个gafodd driniaethØganlyniad我 brawf sgrin annormal,roedd canser年ofari甘未o'r TAIR menyw HYN,AR gyfartaledd。 roedd oddeutu三ý斜面o'r rheini一个gafodd driniaeth WEDI dioddef cymhlethdodau difrifol,海基会ÿgyfradd cymhlethdodau arferol AR gyferÿ 数学HWNØdriniaeth YNÿ演出。

dywedodd年athro纳扎尔AMSOöysgol meddygaeth prifysgol Caerdydd的,一个 arweinioddŸtreial盈nghaerdydd:“bu'n fraint我gaerdydd FOD YN rhan o'r treial mwyaf erioed AR gyfer canser年ofari。美canlyniadau ukctocs YN awgrymuŸ胆sgrinio arwain在ganfod canser YN gynnar,AC ARBED bywydau。 YN amlwg,byddai ymchwil dilynol YNŸTYMOR HWY YN cynyddu EIN dealltwriaeth o'r manteision,AC YN rhoi rhagorØobaith我filiynauØfenywod sydd mewn peryglØ 盖尔canser年ofari。毛尔YW EIN dyled i'r menywod一个wirfoddolodd我gymryd rhan,AC I waith caled PAWB YM mhob未o'r 13 canolfan“。

dywedodd年athro乌沙梅农,iechyd menywod盈ngholeg prifysgol llundain, CYD-arweinyddŸtreial,sy'n CAEL阿里安ymchwil甘abcodia有限公司:“美 ukctocs WEDI BOD YN ymdrech ymchwil aruthrol数字读出器14个mlynedd,甘gynnwys的数字读出 200000Øfenywod 70万Øbrofion sgrinio blynyddol。 o'r diwedd,美gennym DDATA sy'n awgrymuŸ胆sgrinio阿塔尔·marwolaethau YN SGIL canser年ofari。 湄HYN炔newyddion arbennig,sy'n rhoi HWB newydd我ymdrechion炔ÿMAES HWN“。

dywedodd 博士菲奥娜Reddington主pennaeth ymchwil i'r boblogaeth,ymchwil canserÿ杜: “mae'r treial HWN WEDI BOD YN hynod ddefnyddiol WRTH威娜EIN dealltwriaethØganser年ofari。美EI ganfod YN gynnar YN hanfodol呃mwyn gwneud YN SIWR BOD cleifion YN gallu manteisio ARŸdriniaeth orau,ACÿ胆 MWYØfenywod oroesi'r clefyd。 NID yw'n硅铬一个所有sgrinio leihau marwolaethau canser年ofari炔gyffredinol AI peidio。呃BOD HYN YN GAM pwysig YM MAES ymchwil我ganser年ofari,NI fyddem炔argymell rhaglen sgrinio genedlaethol AR HYNØbryd“。

rhannu'r stori提问