""
ewch i'r PRIF gynnwys

biocymru 2016

14 rhagfyr 2015年

Bio Wales 2016

Ÿbrifysgol wedi'i henwi'n BRIF noddwr AR gyfer digwyddiad blaenllaw YM MAES gwyddorau bywyd

美prifysgol Caerdydd的 wedi'i chadarnhau魔PRIF noddwr biocymru 2016 - Ÿdigwyddiad blaenllaw YN 扇区y的gwyddorau bywyd盈nghymru,交流联合国Øgynadleddau pwysicafŸ杜YNÿ MAES。

cynhelirÿdigwyddiad, sydd YN EI 14EG flwyddyn erbyn HYN,盈nghanolfan mileniwm库姆AR 1-2 mawrth 2016年 

meddai'r athro迪伦·琼斯,dirprwy 是-ganghellor,colegÿgwyddorau biofeddygol一个bywyd:“rydym YN hynod 法尔狮øFOD炔rhanö未ögynadleddau gwyddorau bywyd mwyaf blaenllaw'r杜一个 gynhelir YNG nghymru。

“byddÿdigwyddiad YN denu cynulleidfa ryngwladol交流YN gyfle euraidd我妮arddangos EIN harloesedd mewn gwyddorau bywyd一个pharhau我ddatblygu cysylltiadau pwysigâ 比讷一个diwydiant。

“YN ddiweddar iawn,cafoddÿbrifysgol EI henwi'n 'ganolfan rhagoriaeth' mewn rhwyd​​waithöganolfannau我ddatblygu meddygaeth fanwl LEDLEDÿ杜。美HYN YN gydnabyddiaeth贝拉赫o'n harbenigedd mewn ymchwilio一个datblygu technolegau arloesol AR gyfer部门gofal iechydŸ杜,YN ogystal A'N parodrwydd我gydweithioârhanddeiliaid cenedlaethol比亚迪,eang。

cysylltu一个chydweithio YW天马 digwyddiad叶莱妮甘adlewyrchu'r llwyfan unigryw一个gynigir甘ÿgynhadledd AR gyferÿrhai fydd炔bresennol我ddatblygu cysylltiadau一个chyfleoedd我 gydweithio。 

mae'r digwyddiad YN adeiladu AR gryfder cydweithredol库姆。 mae'n dwyn ynghyd arbenigwyrÿdiwydiant,buddsoddwyr mewn gwyddorau bywyd一个rhwyd​​weithiau rhyngwladol,AC mae'n canolbwyntio AR ryngweithio rhwng比讷,Y比亚迪 academaidd一个gofal iechyd。

ychwanegodd年athro hywel托马斯,dirprwy 是-ganghellor,ymchwil,arloesedd AC ymgysylltu:“YM mhrifysgol Caerdydd的,美gennym ddiwylliant ymchwil ffyniannus交流arloesol。 mae'n cysylltu EIN hacademyddionâ diwydiant,busnesau,llywodraeth a'r trydydd部门盈nghymru,Y deyrnas unedig一个周四hwnt。

“bydd EIN campws arloesedd newydd,sy'n costio£300M,炔helpu我DROI cwestiynau ymchwil炔 atebion AR gyfer Y '比亚迪去iawn' 甘drawsnewid EIN gwaith交流ysgogi TWF economaidd“。

美MODD cofrestru AR gyfer biocymru nawr。 cewch ragorØwybodaeth YN www.biowales.com/registration.

rhannu'r stori提问