""
ewch i'r PRIF gynnwys

联联WRTH-botsio我warchod coedwigoedd婆罗洲

05 MEDI 2019

Wooden painted sign for Danau Girang Field Centre

美gwyddonwyr YM mhrifysgol Caerdydd的WEDI helpu我ddatblygu tasglu O“geidwaid gwarchod”呃mwyn diogelu'r bywyd gwyllt盈nghoedwigoedd婆罗洲交流amddiffyn anifeiliaid rhag postio anghyfreithlon。

湄cyfanswm O 25ögeidwaid wedi'u recriwtio格达chymorth arbenigwyröganolfan FAES德讷乌girangÿbrifysgol,一个byddant炔DAL swyddi炔UNED warchod adran coedwigaeth沙巴。

bydd ROL ceidwad gwarchod YN cynnwys cylchwylio,MYND AR gyrchoedd交流ymchwilio i'r rheini sy'n potsio rhywogaethau mwyaf eiconig婆罗洲,sy'n cynnwys orangwtaniaid,eliffantod一个phangolinod。

buddsoddodd sefydliad森那美交流adran coedwigaeth沙巴数字读出器£770000,格达phrifysgol Caerdydd的YN GYD-lofnodydd,呃mwyn hyfforddi'r联联WRTH-bostio arbennig。

美poblogaethauØorangwtaniaid WEDI勒布朗hanneru mewn MAINT,邻ganlyniad我ALW anghynaliadwy上午adnoddau一个phobl YN欧盟herlid a'u lladd o'u cynefin。 AR奔hynny,美的数字读出20000Øpangolinod wedi'u potsio'n anghyfreithlon YM morneo。

meddai拿督mashor斌莫哈末jaini,PRIF warcheidwad coedwigoedd:“ddechrau错误gorffennaf,trefnwyd cwrs dethol dwys的数字读出ddau ddiwrnod YN拉瑙AR gyfer 70 sabahaniaid - o'r 900 gyflwynodd ceisiadau上午swyddi'r ceidwaid gwarchod。

“cafodd年ymgeiswyr欧盟PROFI时欧盟tueddfryd ysgrifenedig,ffisegol一个meddyliol,AC YNA gyfweliad。 gwnaeth HYN YN SIWR mai'r ymgeiswyr gorau gafoddŸswydd heriol魔aelodau'r联联warchod“。

cydlynwyd年hyfforddiant甘医生伯努瓦古森斯,cyfarwyddwr canolfan FAES德讷乌girang交流athro YM mhrifysgol Caerdydd的,一个ddywedodd:“cafoddŸrhai一个gymerodd跑hyfforddiant呃mwyn cynnal patrolau gwrth-botsio'n hyderus交流YN ddiogel mewn amgylchedd coedwig drofannol,AC I gasglu gwybodaeth sylfaenol,cynnal ymchwiliadau,cyrchoedd交流arestiadau,YNÿgoedwig a'r amgylchedd trefol AR droed交流mewn cerbydau。

“roeddŸcwrs HWN YN heriol i'r corff a'r meddwl。”

byddÿceidwaid gwarchod炔dechrau EU gwaithöFIS MEDI 2019 ymlaen。

“byddant炔rhoi HWB我ALLU llywodraethýwladwriaeth我orfodi'r gyfraith一个lleihau nifer年achosionöbotsio炔沙巴,” ychwanegodd拿督mashor。

“teimlais YN法尔狮iawn o'r bobl ifanc HYN fydd ceidwaid EIN coedwigoedd A'N bywyd gwyllt YN沙巴。

“法尔狮rwy'n风云iawn WEDI国防部chware rhan WRTH gynnig cyfle i'r sabahaniaid ifanc hynny helpu我warchod bywyd gwyllt婆罗洲,AC mae'n HWB ffantastig我waith gwarchod bywyd gwyllt YNŸwladwriaeth,” ychwanegodd博士伯努瓦古森斯。

rhannu'r stori提问

edrychwch ARÿdewisiadau astudio甘gynnwys cyrsiau MAES,cyrsiau OL-raddedig neu的flwyddyn hyfforddiant proffesiynol。