""
ewch i'r prif gynnwys

grisiau arbennig yn cael eu gosod yng nghampw​​s arloesedd caerdydd

04 medi 2019

Oculus stairs installation

mae grisiau oculus,y cyntaf o'u math yn y du,yn cael eu gosod yng nghampw​​s arloesedd blaengar prifysgol caerdydd。

mae bouygues uk,y cwmni sy'n adeiladu'r campws arloesedd,yn gweithio gyda taunton madeations i ddylunio a gosod y grisiau,sy'n risiau agored cherfluniol sy'n teithio drwy wog gogwyddol。 daw'r enw o'r dyluniad oculus; darlun o lygad sy'n galluogi golau i lifo mewn i ofod。

nod grisiau oculus,sydd wedi'u dylunio gan y penseiri hawkins \ brown,yw annog ymgysylltu a chydweithio rhwng amryw adrannau a dibenion yr adeilad。 mae'n dechrau ar y llawr gwaelod fel grisiau cymdeithasol,ac yn ffurfio parthau trafod mewn grwpiau ar bob lefel,sy'n cael eu curadu'n wahanol,ac yn dyfod yn lleoedd i ddefnyddwyr ar loriau eraill。 gellir hefyd ddod atynt drwy'r lifft a fydd gerllaw。

mae disgwyl i risiau oculus fod yn brif addin yn y ganolfan arloesedd ac mae'r gwaith o'u gosod yn garreg filltir fawr yn y prosiect。 mae bouygues uk a phrifysgol caerdydd yn trawsffurfio hen iard rheilffordd yn gampws o'r radd flaenaf ar gyfer ymchwil a arweinir gan y gwyddorau cymdeithasol,swyddi uwch-dechnoleg a busnesau newydd gweithredol,ac arbenigedd pellach mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd。

bydd yr adeilad arloesedd canolog yn gartref i barc ymchwil cyntaf y byd ym maes y gwyddorau cymdeithasol,gan ddod ag ymchwilwyr,ymarferwyr a llunwyr polisi blaenllaw ynghyd i un lleoliad。

dywedodd yr athro damian walford davies,rhag is-ganghellor coleg y celfyddydau,y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol:“mae grisiau oculus yn ymgorffori gwerthoedd ac ethos adeilad arloesedd canolog mewn ffurf ymarferol:mae'n llwybr cysylltiedig dynamig,gyda - fel mae 'r enw'n ei awgrymu - llygad ar agor i'r byd allanol。“

Oculus stairs in situ
创新中央oculus楼梯(hawkins brown)

dywedodd justin moore,cyfarwyddwr gweithredu ar gyfer bouygues du yng nghymru,ac arweinydd prosiect ar gampws arloesedd caerdydd:“rydym wrth ein bodd yn dod?grisiau oculus cyntaf yn y du i gaerdydd。yr hyn sydd mor ddiddorol am yr adeilad hwn yw bod ei gynllun wedi'i ddylunio yn seiliedig ar weithgareddau yn hytrach nag ar adrannau - mae lleoliad fel hwn yn gofyn am nifer o wahanol amgylcheddau,o fannau tawel ar gyfer y cyfleuster data diogel i lawr gwaelod sy'n fwrlwm o brysurdeb。

“mae'r oculus yn ganolog i hyn gan fan mwy o leoedd preifat,diogel ymhellach i ffwrdd o'r grisiau ac yna cynllun agored / parthau trafod mewn grwpiau o'u hamgylch.mae'n ddyluniad gwych,sy'n tynnu sylw ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld y grisiau gorffenedig yn eu holl ysblander。“

ychwanegodd justin:“mae egwyddor y grisiau oculus yn ei gwneud hi'n anodd ei hadeiladu gan nad yw'r grisiau wedi'u gosod yn uniongyrchol uwchben ei gilydd,fel sy'n wir am risiau arferol,ond wedi'u gwrthbwyso ar bob un o lefelau'r llawr.mae nifer o ddulliau gosod wedi'u hadolygu dros y misoedd i feddwl am ffordd orau o osod y grisiau yn ofalus ac yn ymarferol。

“我ddechrau,roedd pob gris yn mynd i gael ei osodarôli'r lloriau concrid gael eu hadeiladu gan ddefnyddio craeniau corryn,ond fe fyddai hynny wedi golygu bod llawer o arwynebedd y llawr o amgylch y grisiau wedi'ugorchuddioâ ,gan ohirio'r gwaith terfynol ar y tu fewn。

“penderfynodd bouygues du osod pob grisarôlibob slab y llawr gael eu hadeiladu,ac yna adeiladu'r llawr nesaf uwchben y grisiau gyda chyfluniad hollti o weithiau dros dro wedi'u dylunio gan y contractwr grisiau,taunton fabrications a'r contractwr ffrâmrc,4d结构.caiff hyn ei wneud ar bob llawr.mae'n brosiect adeiladu cymhleth a chyffrous。“

我gael rhagor o wybodaeth am gampws arloesedd caerdydd,ewch i //www.sociolingo.com/innovation/campus-investment

//www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WVGW6KJaOsM

rhannu'r stori hon

rydym yn datblygu'r campws ar hyn o bryd yn rhan o'r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth - buddsoddiad o£6,000 yn ein dyfodol。