ewch i'r prif gynnwys

caerdydd yn bartner i brosiect lled-ddargludyddion cyfansawdd£130m

199年至今

Cardiff compound semiconductor

mae un o fentrau prifysgol caerdydd i ddatblygu lled-ddargludyddion cyfansawdd(cs)yn bartner i brosiect£1.3m llywodraeth cymru i arloesi technolegau cs newydd。

bydd y ganolfan lled-ddargludyddion cyfansawdd(csc),gyda chefnogaeth iqe,sef gweithgynhyrchydd ysglodion cs yng nghaerdydd ac ar draw y byd,yn bartner i amrywiaeth o sefydliadau cymru,er mwyn darganfod defnyddiau newydd ar gyfer dyfeisiau cs - o gerbydau diyrrwr i ynni glân,symudedd yn y dyfodol,deallusrwydd artiffisial,biosynwyryddion,synwyryddion i'w gwisgo a phecynnau blaenllaw。

ariennir prosiect asset(technoleg ysgythru lled-ddargludydion yn benodol i'r diben)yn rhannol gan gronfa datblygu rhanbarthol ewrop(erdf)a rhaglen arbenigedd clyfar llywodraeth cymru。

mae'n brosiect diwydiannol a gynhelir ar ycydâphartneriaidar draw de cymru,gan gynnwys spts technologies,iqe,csc,biovici,biomems,prifysgolion abertawe a chaerdydd ynghyd ag integrated compound semiconductors ltd。 ym manceinion。

dywedodd dr wyn meredith,cyfarwyddwr csc:“mae diwydiant lled-ddargludyddion de cymru'n cyflogi dros 1,400 o bobl tra medrus yn y rhanbarth a bydd yn tyfu'n gyflym dros y 5 mlynedd nesaf gyda datblygiad 5g,ai a thueddiadau mawr eraill y farchnad。 bydd asset yn cefnogi'r datblygiadau hyn drwy ddatblygu amrywiaeth o brosesau ac arbenigedd lled-ddargludyddion blaengar er mwyn datrys heriau technegol a diwydiannol。“

mae partneriaid diwydiannol asset yn cynnig technolegau sydd ar flaen y gad ac ym mron holl ffonau clyfar y byd。 drd ddatblygu amrywiaeth o dechnolegau proses lled-ddargludyddion newydd,bydd asset yn datblygu'r technolegau hyn ar gyfer lled-ddargludyddion cyfansawdd a deunyddiau lled-ddargludyddion y genhedlaeth nesaf,er mwyn gwasanaethu defnyddiau newydd sy'n codi ym meysydd synhwyro modurol,5g, ffotoneg a gofal iechyd。

mae prosiect asset yn dilyn y cyhoeddiad diweddar am y ganolfan deunyddiau lled-ddargludyddion integreiddiol(cism)£90 miliwn - cyfleuster lled-ddargludyddion blaengar newydd i'w adeiladu yn abertawe。

meddai'r athro owen guy,pennaeth cemeg prifysgol abertawe ac arweinydd y prosiect:“mae prosiect asset yn enghraifft arall o glwstwr lled-ddargludyddion de cymru'n gweithio ynghyd i gyflwyno technoleg flaengar ar lefel fyd-eang a hybu twf economaidd i gymru。 ”

dywedodd kevin crofton,llywydd spts technologies:“mae prosiect asset yn rhoi'r gallu i weithio gyda'r gadwyn gyflenwi a gweithgynhyrchu helaeth yn y rhanbarth i ehangu ein galluoedd ymhellach a manteisio ar gyfleoedd newydd a chyffrous yn y farchnad sydd ohoni。”

炔醇年athro彼得smowton,rheolwr gyfarwyddwr sefydliad LLED-ddargludyddion cyfansawdd prifysgol Caerdydd的:“edrychwn在gydweithioâ霍尔bartneriaid资产ymlaen我DROI ymchwil炔dechnolegau gweithgynhyrchu newydd所有sbarduno品牌clwstwr CS连接的denu swyddi TRA medrusâchyflogau度DA i DDE库姆“。

rhannu'r stori hon

该研究所提供最先进的设施,以帮助研究人员和行业协同工作。