""
ewch i'r PRIF gynnwys

annog cefnogwyr我gefnogi ymchwil canser

02 AWST 2019

Principality Stadium

anogir cefnogwyr sy'n MYND我ornest曼联YN erbyn AC米兰盈nghaerdydd ddydd sadwrn我gefnogi ymchwil canser hanfodol prifysgol Caerdydd的。

gwahoddirÿrhai fydd炔bresennol我gyfrannu阿里安WRTH iddynt gyrraedd stadiwm公AR gyfer宝石CWPAN rhyngwladolÿpencampwyr。

bydd ymchwilwyr,myfyrwyr,员工chynfyfyrwyr WRTH法律格达chasgliad bwced。 bydd年霍尔gyllid一个dderbynnir炔MYND炔uniongyrchol在ymchwil hanfodol我威娜triniaeth,诊断交流阿塔尔贝哈canser。

dewiswyd年achos甘undeb rygbi库姆,sy'n cynnalÿ宝石。

dywedodd年athro约翰·切斯特,arweinydd塞马ymchwil canser YM mhrifysgol Caerdydd的: “bydd艾希cefnogaeth YN galluogi ymchwilwyr canser prifysgol Caerdydd的我gamu ymlaen ymhellach在威娜dulliau诊断thriniaethau我gleifionâchanser diolchØgalon!”

dywedodd TJ罗林森,cyfarwyddwr datblygu一个chysylltiadau cynfyfyrwyr:“rydym YN ddiolchgar iawn我undeb rygbi库姆上午Ÿcyfle我GODI阿里安ddydd sadwrn,i'r gwirfoddolwyr fydd YN EIN helpu,AC i'r rhoddwyr fydd YN EIN cefnogi gyda'n gilydd胆EIN cymuned helpu我fynd i'r afaelâchanser。

“湄cyfleö水合我gefnogwyr brwd ymchwil canser Caerdydd的wirfoddoli我gasglu rhoddion炔ý宝石ddydd sadwrn(ebostiwch donate@caerdydd.ac.uk)。交流协会ychydigØleoedd AR OL gennymØ路政署我wirfoddolwyr redeg HANNER马拉松Caerdydd的AR gyfer年联合国achos。

美ymchwil canserŸbrifysgol YN canolbwyntio AR leihau baich比亚迪eang canser:

  • canfod targedau一个thriniaethau canser newydd
  • dylunio交流arwain dyfeisiadau canser arloesol
  • gweithio AR ddiagnosis cynharach AC AR阿塔尔·llawerØganserau。

创业板dydd sadwrn yw'r cyfle奥拉夫我曼联AC米兰fireinio欧盟sgiliau CYN i'r TYMOR newydd ddechrau。

disgwylir torf fawr AR gyferŸ宝石,sy'n dechrau是17:30。

dyma unig宝石baratoadol曼联YN ewrop CYN欧盟宝石gyntaf YN uwch-gynghrair lloegrŸTYMOR HWN。

美联合米兰YN ymuno月10 clwb arall sy'n cymryd rhan盈nghwpan rhyngwladolÿpencampwyr。

dysgwch ragor上午ymchwil canserŸbrifysgol一个SUT我gyfrannu。

rhannu'r stori提问

dysgwch FWY上午SUT美prifysgol Caerdydd的WEDI CAEL巴德ØFODâffrindiau一个chefnogwyr HAEL魔卡。