""
ewch i'r PRIF gynnwys

technoleg newydd我fonitro casineb AR-YN雷音erbyn pwyliaid

06 AWST 2019

Person using laptop

湄deallusrwydd artiffisial炔CAEL EI ddefnyddio我fynd i'r afaelâthrosedd casineb gwrth-bwylaidd炔ýcyfnod CYN brexit。

湄ymchwilwyr炔ÿlabordygwrthgasineb,YM mhrifysgol Caerdydd的,炔gweithioâlabordy武士,labordy deallusrwydd artiffisialøwlad pwyl,我fonitro cynnwys ymosodol ARýcyfryngau cymdeithasol一个nodi unrhyw gysylltiadauâdigwyddiadau全LEIN。

gwelwydÿcynnydd mwyaf mewn troseddau casineb一个gofnodwyd甘年heddlu炔ýflwyddyn AR OLýbleidlais brexit - cynnyddö57%o'i gymharuâ'rflwyddyn flaenorol。炔十八分之二千零十七,cofnodwyd 94098ödroseddau casineb甘年heddlu YNG nghymru一个lloegr - cynnydd O 17%o'i gymharuâ'rflwyddyn flaenorol。

湄MWY NA 900000öboblöwlad pwyl炔BYW炔ÿ杜,sy'n golygu脉NHW yw'rgrŵplleiafrifol mwyaf。湄astudiaethau peilot一个gynhaliwyd甘labordy武士炔dangos BOD甘以5%的水合o'r deunydd sydd wedi'i gyhoeddi上午ýgrŵpHWN AR gyfryngau cymdeithasolý杜ystyr negyddol neu的sarhaus。

mae'r labordygwrthgasineb YN ganolfan FYD-eang AR gyfer数据gwybodaeth上午fynegi casineb一个throseddau casineb。甘ddefnyddio dulliau gwyddor数据,甘gynnwys deallusrwydd artiffisial(AI)moesegol,cafoddÿF输入EI sefydlu呃mwyn mesur交流阿塔尔·casineb AR-雷音AC全雷音。 mae'r dangosfwrdd mynegi casineb AR-雷音wedi'i ddatblygu甘academyddion格达phartneriaid波利西呃mwyn achubŸblaen AR achosionØdroseddau casineb ARÿstrydoedd。

meddai'r athro马修·威廉姆斯,cyfarwyddwrÿlabordygwrthgasineb YM mhrifysgol Caerdydd的:“rydym YN gwybod BOD refferendwm年UE YN 2016 WEDI ysgogi ymchwydd mewn mynegiadauØgasineb AR-雷音一个BOD HYN YN CYD-fyndâchynnydd sylweddol mewn troseddau casineb全雷音。 WRTH i'r deyrnas unedig baratoi我adael年undeb ewropeaidd,bydd defnyddio'r dulliau deallusrwydd artiffisial mwyaf datblygedig炔hanfodol我helpu'r awdurdodau我adnabod arwyddion rhybuddio一个rhoi sicrwydd一个diogelwch i'r gymunedöbwyliaid sy'n BYW YMA。 ”

mae'r algorithmau deallusrwydd artiffisial一个ddatblygwyd甘labordy武士YN gallu gwahaniaethu rhwng ymddygiad ymosodol ARŸ我们一个sylwadau diniwed。马NHW hefyd YN gallu nodi mathau penodolØymddygiad ymosodol。 mae'r nodweddion HYN YN arbennigØbwysig泛fydd angen nodi adegau泛美cynnwys o'r Fath的YN cynyddu AR年联合国prydâdigwyddiadau全雷音。

dywedodd米哈尔wroczyński,PRIF weithredwr labordy武士:“炔gyntaf FE wnaethom nodi 8 categori iaith ymosodol sydd wedi'u defnyddio tuag在drigolioný杜sy'n DODøDRAS bwylaidd,甘ddechrauâsarhadau一个gofyn iddynt fynd ADREF,我achosionö fygwth bywyd一个chymalau。

“NID YW iaith ymosodolØreidrwydd YN为y tarddiad cyfeirio。 mae'r rhan fwyaf ohono YN eiriau sarhaus一个allai盖尔EI在unrhyw genedl dargedu。美digwyddiadau o'r Fath的YN cynrychioli图阿40%o'r霍尔achosion。

美TUA 15%YN gysylltiedig YN AGOSâgwlad pwyl。 mae'r rhain YN ddatganiadau sarhaus YN bennaf sydd wedi'u gwneud上午bwyliaid一个gwlad pwyl,YN ogystal AG ymadroddion sydd wedi'u fformiwleiddio我FOD YN negyddol我ddatganiadau sy'n gysylltiedig A'N gwlad A'N pobl。暗淡OND DAU我镗床ý呗öachosion sy'n cyfeirio在EIN Hanes的。

米哈尔wroczyński

dywedodd gniewosz leliwa,cyfarwyddwr ymchwil deallusrwydd artiffisial labordy武士:“mae'n rhaid我NI FOD炔fanwl iawn一个gweithio格达dealltwriaeth格列夫o'r iaith。美allweddeiriau YN YN硅铬annigonol。 mae'n bosib我rywun wneud bygythiadŸgellir EI gosbi希ddefnyddio未盖尔nodweddiadol。 “YN年联合国MODD,NID YW defnyddØfwlgariaeth YN gysylltiedigâneges ymosodol鲍勃卓。美EIN系统YN gallu deallŸCYD-destun交流YN gallu gwahaniaethu rhwng bygythiad去iawn一个thrafodaeth gyffredin“。

mae'r labordygwrthgasineb,rhanölabordy gwyddorau数据cymdeithasolrhwng ysgolýgwyddorau cymdeithasol交流ysgol cyfrifiadureg一个gwybodegÿbrifysgol,wedi'i sefydlu格达chyllid甘ýcyngor ymchwil economaidd一个chymdeithasol(ESRC)炔ogystal AG adran cyfiawnder年联利支助daleithiau。湄WEDI CAEL cyfanswmö£ø1726841 gyllid数字读出器的屁股prosiect parhaus。

ychwanegodd年athro威廉姆斯:“rydym YN gyffrous iawn我weithio格达labordy武士。美欧盟沉闷arloesol WEDI CAEL canlyniadau cywir iawn WRTH chwilio上午seiberfwlio交流ymddygiad ymosodol ARÿ我们。 rydym上午盖尔llwyddiant tebyg WRTH chwilio上午ymddygiad ymosodol tuag在leiafrifoedd。

“○ystyried cefndir pwylaidd labordy武士,gobeithiwn盖尔gwybodaeth newydd一个dealltwriaeth FWY manwl o'r broblem。 byddÿdechnolegýmaent炔EI datblygu炔ffurfio rhan bwysig o'n dangosfwrdd AR-LEIN。