""
ewch i'r prif gynnwys

adnoddaudŵruearyn affrica yn wydn yn wyneb y newid yn yr hinsawdd

08 awst 2019

Groundwater well in Africa

dŵrdaear - ffynhonnell hanfodoloddŵryfed a dyfrhau ar draw affrica is-sahara - yn wydn yn wyneb amrywioldeb anidid hinsoddol,ynôlfastudiaethnewydd a arweiniwyd gan brifysgol caerdydd a choleg prifysgol llundain(ucl)。

cynhaliwyd yr ymchwil gan gonsortiwm o 32 o wyddonwyr o ledled affrica a thu hwnt,a chafodd ei chyhoeddi yn 性质。 mae'n dangos sut maeailgyflenwidŵruearyn dibynnu ar lawiadau trwm a llifogydd,sy'n cael eu mwyhau gan y newid yn yr hinsawdd。

maedŵruearynchwaraerôlganologmewn cynnal cyflenwadaudŵrabywoliaethau yn affrica is-sahara oherwydd ei fod ar gael yn helaeth,ac o ansawdd da yn gyffredinol,ac oherwydd ei allu cynhenid i leddfu cyfnodau o sychder ac amrywioldeb hinsoddol cynyddol。

yn rhan o'r ymchwil,casglwyd cofnodionlefelaudŵrueara glawiadau o sawl degawd at ei gilydd i ystyried sut maeailgyflenwidŵrdaearwedi ymateb i amrywiadau o ran yr hinsawdd a daeareg。这是一个非常有意思的人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人。

mae'r astudiaeth yn dangosboddŵruearyn cael ei ailgyflenwi gan law sy'n treiddio drwy arwyneb y tir yn bennaf mewn ardaloedd llaith,tra bod ailgyflenwi'n digwydd drwy nentydd a phyllau dros dro yn bennaf mewn ardaloedd sych。 mae daeareg leol hefyd ynchwaraerôlmewnpennu sensitifrwydd cyfraddau ailgyflenwi i newidiadau yn yr hinsawdd。

dywedodd dr mark cuthbert,o ysgol gwyddorau'r ddaeara'rmôrymmhrifysgol caerdydd,a chyd-arweinydd yr astudiaeth:“mae asesiadau blaenorol oadnoddaudŵruearar lefel ranbarthol drwy ddefnyddio modelau graddfa-fawr wedi anwybyddu cyfraniad nentydd a phyllau tuag在ailgyflenwidŵruear,gan danamcangyfrif ei allu i adnewyddu mewn ardaloedd sych a'i wydnwch yn wyneb y newid yn yr hinsawdd。“

“gall dealltwriaeth o'r brose ailgyflenwi lywio strategaethau i wella cyflenwadauoddŵruear。 mewn ardaloedd sych,lle maiadnoddaudŵruearyw'r unig ffynhonnell barhaoloddŵrcroywyn aml,gall y fath strategaethau fanteisio ar natur ragweladwy glawiadau trwm a digwyddiadau gorlifo sy'n gallucynhyrchudŵruear,“ychwanegodd dr cuthbert。

mae'r ymchwil hon,gefnogir gan gynghorau ymchwil y du(nerc,esrc,epsrc),yr adran dros ddatblygu rhyngwladol(dfid)a'r gymdeithas frenhinol,hefyd yn dangos bod glawiadau trwm a digwyddiadau gorlifo sy'nailgyflenwidŵrdaear yn aml yn gysylltiedig - ffenomenau sy'n dibynnu ar amrywioldeb hinsoddol,felelniñoelaniña。

meddai'r athro richard taylor(daearyddiaeth ucl),cyd-arweinydd ar yr astudiaeth:“mandŵrdaeyn cynnig llwybr posibl at gynnal cynnydd mewn defnyddoddŵrdaear,sydd ei angen i gyflawni nodau datblygu cynaliadwy 2(dim newyn)a 6 (dŵrdiogeli bawb)。“

“mae ein hastudiaeth yn datgelu,am y tro cyntaf,sut mae'r hinsawdd yn chwarae rhan bwysig mewn rheoli'r broses sy'nailgyflenwidŵruear。 mae'r ddealltwriaeth well hon yn hollbwysig i lunio rhagolygon dibynadwy o effeithiau'r newid yn yr hins hdawdd a strateggaethau i ymaddasu。“

rhannu'r stori hon

我认为是wybodaeth,我是dudalennau gwe'r ysgol。