ewch i'r prif gynnwys

cydnabyddiaeth genedlaethol i ddarlithwyr'rhagorol'o gaerdydd

05 awst 2019

mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

Rob Wilson and Richard Lewis
罗伯特威尔逊博士和理查德刘易斯博士

在addysg myfyrwyr drwy ennill cymrodoriaeth ar gyfer cynllun addysgu cenedlaethol o fri。

mae'r darlithydd mathemateg dr robert wilson a'r darlithydd ffiseg dr richard lewis ill dau wedi cael dyfarniad o gymrodoriaeth addysgu genedlaethol(nft)gan advance he。

mae uchafswm o 55 o unigolyn yn sector addysg uwch y du yn cael y wobr bob blwyddyn,gan adlewyrchu'r urddas a'r gydnabyddiaeth sydd i'r cymrodoriaethau hyn,yn genedlaethol ac yn rhyngwladol。

mae cynllun y gymrodoriaeth addysgu genedlaethol yn dathlu ac yn cydnabod unigolion sydd wedi cael effaith ragorol ar ddeilliannau myfyrwyr a'r proffesiwn addysgu mewn addysg uwch。

bydd enillwyr y wobr ynymunoâchumunedgenedlaethol o dros 800 o weithwyr proffesiynol tebyg eu meddylfryd sy'n angerddol dros ragoriaeth addysgu,a chanty cyfle i gydweithio ar draw ffiniau a disgyblaethau yma yn y du ac ar draw gweddill y byd。

uwch-ddarlithydd a chyfarwyddwrastudiaethauôl-raddedig yn yr ysgol ffiseg a seryddiaeth yw dr richard lewis。

mae richard wedi arloesi gydachwricwlwmôl-raddedig arobryn sy'n grymuso myfyrwyr fel ymchwilwyr ac ar hyn o bryd,mae'ncydweithioâsawl un o sefydliadau addysg uwch y du i ddatblygu labordai a reolir o bell er mwyn ehanguymgysylltiadâmyfyrwyrgradd meistr a addysgir,gwella profiad dysgu'r myfyrwyr。

gan wneud sylw ar y gymrodoriaeth,meddai:“mae gweithio gyda fy myfyrwyr msc yn brofiad amrywiol,heriol a gwerth chweil。

wir,rw​​y'n teimlo mai braint yw gallu eu cefnogi i ddatblygu'n academaidd ac yn broffesiynol,wrth iddynt groesi'r bont rhwng bod yn fyfyrwyr israddedig i wyddonwyr go iawn。 anrhydedd aruthrol yw cael cydnabyddiaeth drwy gymrodoriaeth addysgu genedlaethol am ragoriaeth ac arloesedd mewn addysg gradd meistr a addysgir。“

uwch-ddarlithydd yn yr ysgol mathemateg a chyn-gyfarwyddwr dysgu ac addysgu yn yr ysgol yw dr robert wilson。 hefyd,fe oedd cyn-ddeon arloesedd addysg yn y brifysgol。

mae dr wilson yn eiriolwr angerddol dros ddulliau dysgu gweithredol mewn addysg fathemategol,ac yn herio myfyrwyr i ddadbacio eu camsyniadau a dysgu drwy ymchwilio achydweithioâ'cycyededion。

ar hyn o bryd,mae'n ymchwilio i'r berthynas rhwng meddylfryd,agwedd a sut mae myfyrwyr ynymgysylltuâmathemateglefel brifysgol。

gan wneud sylw ar y gymrodoriaeth,meddai:“rwyf wrth fy modd i gymrodoriaeth addysgu genedlaethol gael ei dyfarnu i mi。 yn ystod fy amser ym mhrifysgol caerdydd,rwyf wedi cael cyfleoedd gwych i weithio gyda myfyrwyr a chydweithwyr o ledled y sefydliad,a'r sector ehangach,i hyrwyddo mentrau dysgu ac addysgu sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar brofiad y myfyrwyr。
byddwn yn parhau i ddysgu a myfyrio ar y profiadau hyn fel y gallwn barhau i gefnogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial ym myd addysg uwch a thu hwnt。“

dywedodd yr athro amanda coffey,rha​​g is-ganghellor,profiad y myfyrwyr a safonau academaidd:“llongyfarchiadau cynnes iawn i richard a rob am gyflawniad rhagorol。 mae'r ddau'n athrawon hynod ymroddedig ac ysbrydoledig。 mae eu hymdrechion yn cynrychioli ein cenhadaeth i gynnig cyfleoedd dysgu heriol ac ysgogol i fyfyrwyr yn unol ag anghenion cyflogwyr。“

rhannu'r stori hon

rydym yn rhagori mewn addysg,ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu perthnasoedd wrth ddangos ein hymrwymiad i gymru。