""
ewch i'r prif gynnwys

prifysgol caerdydd yn cyhoeddi partneriaeth gyda swyddfa'r ystadegau gwladol

05 mehefin 2019

John Pullinger, Kirsty Williams, Colin Riordan
(我和我一起):john pullinger cb,ystadegydd gwladol y du; kirsty williams,gweinidog addysg a'r athro colin riordan,is-ganghellor,prifysgol caerdydd

mae cyfle i ddysgu sgiliau gwyddorau data newydd drwy gynlluniau ysgol haf,swydd academaidd uwch newydd gyda chyrsiau meistr a phd ychwanegol fel rhan o bartneriaeth strategol newydd rhwng prifysgol caerdydd a swyddfa'r ystadegau gwladol(ons)。

cafodd y bartneriaeth strategol,y cyntaf o'i math i brifysgol caerdydd ei chyhoeddi yn ystod y gwobrau arloesedd ac effaith a gynhaliwyd yn amgueddfa genedlaethol caerdydd。 mae'r digwyddiad yn dathlu cydweithio llwyddiannus rhwng academyddion a busnes。

bydd gan y bartneriaeth effaith ranbarthol ehangach,gan gynnwys ffocws ar ddata a gwyddorau data,rhywbeth sydd wedi'i flaenoriaethu gan lywodraeth y du,llywodraeth cymru a bargen ddinesig prifddinas caerdydd。 mae prifysgol caerdydd a swyddfa'r ystadegau gwladol wedi ymrwymo i ddefnyddio eu capasiti ar y cyd a'u harbenigedd i wella'r ecosystem ddata yn ne-ddwyrain cymru。

mae'n adeiladu ar y blynyddoedd o gydweithio agos rhwng prifysgol caerdydd a swyddfa'r ystadegau gwladol sydd eisoes wedi gweld myfyrwyr prifysgol caerdydd yn cymryd rhan mewn datblygu technegau gwyddorau data newydd sydd a'r nod o hysbysu penderfyniadau pwysig y llywodraeth。 mae gan y bartneriaeth newydd bwyslais gref ar ddatblygu sgiliau,llwybrau gyrfa academaidd a chreu cyfleoedd i raddedigion。

dywedodd yr athro colin riordan,is-ganghellor prifysgol caerdydd:rwy'n yn falch o lansio'r bennod newydd yma yn ein perthynas gyda'r swyddfa ystadegau gwladol yn swyddogol。 tra bod cymaint o waith da wedi mynd ymlaen dros y blynyddoedd,mae ein partneriaeth strategol yn ein galluogi i fod yn sefydliad sy'n cynllunio ac yn cydweithio mewn modd mwy cydlynol a phenodol,gan gyflawni canlyniadau ac effeithiau mwy hirdymor。

“mae gwyddorau数据yn thema rwy'n yn edrych ymlaen at ei gweld yn datblygu drwy'r bartneriaeth。 bydd hyn yn cyfrannu at ddatblygiad yr arbenigedd a gallu cynyddol ym maes y gwyddorau data yn ne cymru,gan gryfhau asedau data'r rhanbarth a datgloi eu potensial。“

//youtu.be/vd5he4emdss

meddai john pullinger,ystadegydd gwladol y du:“rydym ni'n gweithio gyda phrifysgolion ar draw y du i rannu arbenigedd ac i sicrhau ein bod yn gweithio gydag academyddion blaenllaw wrth greu dealltwriaeth ystadegol newydd ar faterion sy'n holl bwysig。 mae nifer o gysylltiadau agos gyda ni a chaerdydd ac rydym yn edrych ymlaen i wella'r ffordd yn ydym yn gweithio gyda'r brifysgol i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ddadansoddwyr a llunwyr polisi。

“mae'r bartneriaeth yn creu'r potensial i gryfhau gwerth presenoldeb sylweddol swyddfa'r ystadegau gwladol yn ne cymru。 mae casnewydd wedi ei sefydlu'n dda fel cartref i ystadegau economaidd y du a chyda tua 2,000 o weithwyr yn ein swyddfa yno,ni yw un o gyflogwyr mwyaf yr ardal。 byddwn yn parhau i ddatblygu sgiliau ein pobl wrth i ni fanteisio arbŵerdatai helpu prydain i wneud penderfyniadau gwell。“

mae cwmpas y bartneriaeth pum-mlynedd yn parhau i esblygu dros amser,ond byyd yn cynnwys rhannu cyfleusterau,adnoddau ac arbenigedd,cyd-ddatblygu digwyddiadau a gweithgareddau i hyrwyddo defnydd data fel rhan o wneud penderfyniadau mewn polisi cyhoeddus,ac ymchwil cydweithredol newydd sy' n gwella dealltwriaeth ar bynciau megis heneiddio'n iach,deallusrwydd economaidd ac addysg a sgiliau。

rhannu'r stori hon

我是一名经济学家,他是一名经济学家,他是一名经济学家,一名女子,一名女子,一名女子,一名女子。