""
ewch i'r prif gynnwys

menter awyrofod newydd myfyriwr yn hedfan yn uchel

2019年ebrill

詹姆斯泰勒
詹姆斯泰勒

mae busnes awyrofod a sefydlwyd gan fyfyriwr o brifysgol caerdydd wedi ennill gwobr uchel ei pharch yn seremoni wobrwyo mentrau myfyrwyr caerdydd。

arddangosodd y digwyddiad,一个drefnir gan 进入dechrau busnes,prifysgol caerdydd,arloesiadau sy'n cynnwys llwyfan i wella iechyd meddwl yn y gweithle,systemau awyrofod,llwyfan adolygu eiddo rhentu。  

cynhaliwyd y seremoni wobrwyo gan tramshed tech,ac roedd y seremoni'n gyfle i fyfyrwyr a chynfyfyrwyr,syddâchrebwyllam fusnes,gystadlu am£20,000 o arian parod a chefnogaeth。

rhoddodd prifysgolion santander y brif wobr werth£2,500 i smallspark,sy'n fenter awyrofod newydd a sefydlwyd gan fyfyriwr msc astroffiseg,joseph ward。

dywedodd joseph,“rwy'n hynod falch o'rholldîmbidblygusmallspark am yr holl waith caled y maen nhw wedi'i wneud; rydym ni wedi gweithio drwy'r nos ar sawl achlysur i gyrraedd y pwynt hwn,ond o'r diwedd mae'n dechrau dwyn ffrwyth。 rwy'n methu aros i'ntîmdyfuychydig yn fwy cyn bo hir。 dwi eisiau gwneud spallspark y prif ddarparwr o gerbydau lansio bach yn ewrop cyfan ymhen y degawd,ac yn gwmni y gall cymru fod yn falch ohono。“

hefyd,bydd smallspark yn cael pecyn o gefnogaeth gyfreithiol gan gwmni cyfreithiol o gaerdydd, 达尔文格雷.

meddai伙伴rheoli达尔文灰色,斯蒂芬汤普森:“mae wedi bod yn fraint cael fy nghynnwys yn y seremoni wobrwyo hon,a gweld cymaint o fyfyrwyr a graddedigion ysbrydoledig gyda syniadau anhygoel。 llongyfarchiadau我是enillydd,约瑟夫。 mae darwin grey wrth ei fodd yn cynnig cefnogaeth gyfreithiol i smallspark yn rhan o'r wobr。 edrychwn ymlaen at weld beth a ddaw ohonyn nhw。 heb os,bydd yn gyffrous。“

aeth yr ar wilr i adesuwa aghahowa am ei chwmni asake beauty,sef marchnad ar-lein sy'n cysylltucwsmeriaidâ€gwasanaethau harddwch sydd fwyaf addas i'w math o wallt。

yn rhan o'r dathliadau,rhannodd cynfyfyriwr o brifysgol caerdydd,james taylor(prifysgol caerdydd,bsc a pgce,2005)ei brofiadau o fagu'r busnes llwyddiannus, 超级巨星.

dywedodd james,'mae wedi bod yn bleser bod yn rhan o'r gwobrau ac mae'n hyfryd gweld y gefnogaeth wych mae prifysgol caerdydd yn ei chynnig i'n cenhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid!'

cyhoeddwyd hefyd fod mohamed binesmael,myfyriwr doethur mewn athroniaeth(peirianneg)wedi ennill cronfa cymrodoriaeth peirianwyr mewn busnes。 mae menter newydd mohamed, 路线konnect yn defnyddio technolegau arloesol i ganfod llifau traffig mewn amser real。

meddai mohamed:'braint oedd ennill gwobr y peirianwyr yn y seremoni。 bydd yn sbarduno ein menter drwy'r camau nesaf。 mae'r wobr yn cynnig llwybr at gyfleoedd phartneriaid sydd hyd yn oed yn fwy。

cefnogwyd seremoni wobrwyo mentrau myfyrwyr prifysgol caerdydd 2019 yn hael gan brifysgolion santander, tramshedtech,达尔文格雷, 工作台,一个chymrodoriaeth peirianwyr mewn busnes

rhannu'r stori hon

yma,cewch wybod sut mae ein rhagoriaeth ym meysydd ymchwil,trosglwyddo technoleg,datblygu busnesau a mentrau myfyrwyr,yn arwain ein gweledigaeth。