""
ewch i'r prif gynnwys

'pharmabees'我wurud colurofêl

12 201年ebrill

Child holding bee

mae prifysgol caerdydd yn gweithio gyda chwmni o ogledd cymru i greu brand newydd o golur naturiol, 凯尔特人的幸福.

byddmêlaphlanhigion cymreig meddyginiaethol sydd wedi cael eu darganfod gan brosiect @pharmabees y brifysgol yn helpu pharmagroup yng nghonwy i greu amrywiaeth o gynhyrchion,gan gynnwys eli gwefusofêl。

y bartneriaeth hon yw'r diweddaraf mewn cyfres o fentrau ar gyfer @pharmabees,sy'n ymchwilio sut y gall astudio planhigion cymreig cyffredin sy'n denu gwenyn arwain at ddatblygu cyffuriau i fy i'r afael ag archfygiau ysbytai sydd ag ymwrthedd i wrthfiotigau traddodiadol。

dywedodd yr athro les baillie, 要么 ysgol fferylliaeth gwyddorau fferyllol:“mae natur yn ffynhonnell gyfoethog o gynhyrchion fferyllol。 mae pobl yng nghymru wedidefnyddiomêlaphlanhigion i drin anhwylderau ers miloedd o flynyddoedd。

“yn wyneb cynnydd mewn ymwrthedd gwrthfiotig a gwrthfeirysol,rydym yn awyddus i ddefnyddio natur i ddarganfod cyffuriau newydd i'n helpu i ymladd y bygythiad hwn sydd ar dwf,ac mae ein prosiect @pharmabees yn parhau i ganfodsamplaumêlaphlanhigion sy'n cynnwys cyfansoddion gwrthficrobaidd sy'n gallu lladd archfygiau ysbytai。

dywedodd andy burrows,rheolwr npd yn pharmagroup:“rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda phrifysgol caerdydd i ddatblygu cynhyrchion celtic wellbeing。 mae'n frand ffres,o safon uchel gyda chysylltiadaucryfâthftftadaethcymru,a bydd yn cael ei weithgynhyrchu yng nghymru gan ddefnyddio cynhwysion o ffynonellau lleol lle bo modd。 mae gennym gynllun strategol cryf i ddysgu a datblygu ystod o golur swyddogaethol sydd nid yn unig yn gweithio ar arwyneb y croen ond yndodâmanteisioniechyd parhaol cynhwysion botanegolamêl。“

ychwanegodd les baillie:“os ydym am i botensial llawn ein hymchwil gael ei wireddu,mae angen i ni drosglwyddo ein canfyddiadau yn gynhyrchion yn y byd go iawn。 ein cynnyrch celtic wellbeing cyntaf fydd yr eli gwefus。 byddwn yn cyfuno'r fformiwleiddiad presennol a ddatblygwyd gan y cwmni gyda phlanhigion gwrthficrobaidd penodol a ddarganfuwyd drwy ein gwaith ymchwil。“

dros y ddwy flynedd ddiwethaf,mae prosiect @pharmabees caerdydd wedi ymuno ag ystodogwmnïausy'ncyfunodaionimeêlâchynhwysionbotanegol。 mae cynnyrch hyd heddiw yn cynnwyscwrwmêl,mêl,grëwydgan 脆弱的爆炸声 pen-y-bont ar ogwr,gwaith ar y cyd gyda 威尔士酿造茶 o abertawe i weithgynhyrchu ystod o de sy'n deillioofêl。

//www.youtube.com/watch?v=pbesht4b3hg

rhannu'r stori hon

am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau gwe yr ysgol。