""
ewch i'r PRIF gynnwys

ymchwil YN sbarduno galwad上午orfodaeth lYMAch ARÿcyfryngau cymdeithasol

05 mawrth 2019

Using laptop and phone

美ymchwil i'r defnyddØgyfrifon cyfryngau cymdeithasol sy'n gysylltiedigârwsia YN dilyn年ymosodiadau terfysgol YNŸ杜YN 2017年WEDI arwain在alwadau上午FWYØreoliadau ARgwmnïautechnoleg。

YN欧盟hadroddiad AR wybodaeth anwir一个“newyddion ffug”,disgrifioddÿpwyllgor digidol,diwylliant,cyfryngau一个chwaraeonýMODD roedd gwaith甘ýsefydliad ymchwil trosedd一个diogelwch ymysg “tystiolaeth格列夫” sy'n “manylu ynghylchýMODDýceisioddý克里姆林宫ddylanwadu AR agweddauöwleidyddiaethý杜”。

YN dilyn年ymchwiliad,美aelodau seneddol WEDI galw上午orfodaeth lYMAch ARgwmnïautechnoleg一个chyfryngau cymdeithasol。 gwnaethant ganfod hefyd NAD yw'r gyfraith etholiadol bresennol '炔ADDAS i'r diben' 一个BOD脸谱 “WEDI托里cyfraith preifatrwydd数据的chyfraith gwrth-gystadleuaethöfwriad交流炔ymwybodol”。

YN OL年athro马丁英尼斯,cyfarwyddwrÿsefydliad trosedd一个diogelwch YM mhrifysgol Caerdydd的:“美HWN YN adroddiad pwysig交流amserol。湄EIN hymchwil i'r defnyddölwyfannau cyfryngau cymdeithasol,Y mae'r pwyllgor wedi'i defnyddio WRTH greu EI argymhellion,炔dangos BOD angen MYND ATI我weithredu AR frys我阿塔尔贝哈gweithredwyr milain rhag defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol我ledaenu cynnwys niweidiol一个chamarweiniol AR OL ymosodiadau terfysgol。”

dangosodd adroddiad arloesolÿCSRI,“俄罗斯的影响和干扰措施,继2017年英国恐怖袭击” BOD水合一个LLEDýdylanwad a'r ymyrraeth甘gyfrifon cyfryngau cymdeithasolâchysylltiadauârwsia炔FWY helaethölawer na'r HYN年hysbyswyd amdano'n flaenorol。

AR OL dadansoddi 30 miliwnöbwyntiau数据AR绘制amrywiaethölwyfannau cyfryngau cymdeithasol,nododd ymchwilwyröleiaf 47ögyfrifon oedd WEDI ymdrechu我ddylanwadu'n annheg ARýddadl gyhoeddus wnaeth ddilyn POB digwyddiad terfysgol。

ychwanegodd年athro英尼斯: “mae'r dystiolaeth一个gasglwyd gennym YN awgrymu ymgyrch gyfathrebu wleidyddol strategol systematig,为y杜AC A luniwyd呃mwyn gwaethygu niwed cyhoeddus ymosodiadau terfysgol一个gyfeiriwyd。”

mae'r adroddiad llawn AR盖尔 YMA。 ariannwyd年ymchwil甘Ÿganolfan ymchwil一个thystiolaeth上午fygythiadau terfysgol(波峰)。