""
ewch i'r PRIF gynnwys

NEWID库姆

18 hydref 2018

WISERD 10 years
教授克里斯泰勒,教授萨莉功率,教授保罗·钱尼和教授伊恩·里斯琼斯

湄sefydliad ymchwil gymdeithasol交流economaidd,数据的dulliau库姆(wiserd)炔dathlu邓mlyneddöddylanwadu ARbolisïau一个thrafodaethau。

美wiserd YN F输入gydweithredol rhwng泵Øbrifysgolion库姆(阿伯里斯特威斯,班戈,Caerdydd的,去库姆AC abertawe),AC美EI hymchwil arloesol WEDI amlygu llawer o'r heriau cymdeithasol交流economaidd sy'n wynebu'r wlad。

湄gwaith wiserd WEDI CAEL effaith fawr AR lunio dyfodolýgenedl甘ganolbwyntio AR fynd i'r afael AG anghydraddoldeb一个gwella bywydau pobl leol。在hynny,湄WEDI cyfrannu在ymchwil一个thrafodaethau rhyngwladolynglŷnârhaiöBRIF broblemau'r gymdeithas。

数字读出Ÿdegawd diwethaf,BU datblygiadau cyfansoddiadol一个gwleidyddol毛尔盈nghymru交流协会gwaith wiserd WEDI BOD YN cynnig tystiolaeth newydd交流amserol上午amrywiaeth eangØfaterion波利西。

mae'r sefydliad WEDI ymchwilio我feysydd amrywiol甘gynnwys:

  • addysg - nodi safbwyntiau交流agweddau pobl ifanc盈nghymru一个gwerthuso mentrau波利西addysgol llywodraeth库姆;
  • 年henoed - asesu effaith痴呆,dadansoddi SUTÿgellir gwella gofal cymdeithasol交流astudio SUT湄pobl HYN炔的Ni troseddu;
  • anghydraddoldebau daearyddol - ystyried SUT湄lleoliad cartrefi pobl炔effeithio AR EU gallu我盖尔gwasanaethau hanfodol YNG nghymru;
  • gweithwyr - meintioli'r gwahaniaethau阿兰cyflog炔ÿfarchnad lafur,Y bwlch cyflogaeth我bobl anabl,一个thueddiadau炔ýbwlch cyflog rhwngÿrhywiau;
  • ymddieithrio gwleidyddol - amlygu SUT roedd pobl ifanc YN ymddiddori YNŸbleidlais上午brexit a'u谷仓上午ymfudwyr。 hefyd,mae'r ymchwil WEDI dadansoddi cyfraddau aelodaeth undebau llafur a'u hymgyrchoedd。

湄wiserd WEDI denu MWY NA£27 miliwnögyllid我gymru甘ystod eangøffynonellau,AC湄贝拉赫炔edrych i'r邓mlynedd nesaf。

meddai'r athro伊恩里斯琼斯,cyfarwyddwr wiserd:“rydym WRTH EIN bodd YN dathlu degawdØymchwil sy'n bwysig AR lefel genedlaethol一个rhyngwladol。魔rhanØØbartneriaeth屁股prifysgol盈nghymru一个rhai eraill YNŸ杜AC ewrop,rydym WEDI casglu EIN霍尔arbenigeddau ynghyd呃mwyn gwneud ymchwil arloesol,sy'n berthnasol我bolisïau交流YN seiliedig AR dystiolaeth,ynglŷnAG amrywiaethØheriau cymdeithasol交流economaidd。

“美gwaith wiserd YN adlewyrchu safle库姆魔gwlad ddatganoledig sy'n gweithredu mewn CYD-destun比亚迪eang。美EIN hymchwil WEDI helpu llunwyrpolisïau我fynd i'r afael AG amrywiaethØheriau。 mae'r materion HYN YN cynnwys anghenion addysgol pobl ifanc,cynaliadwyedd cenedlaethau'r dyfodol,newidiadau YNÿfarchnad lafur,gofal cymdeithasol,泰,anghenion年henoed,tlodi,anghydraddoldeb交流ymddieithrio gwleidyddol盈nghymru OL-ddiwydiannol。

Ian Rees Jones

Øfewn degawd,rydym WEDI麻姑cysylltiadau rhyngwladol cryf sy'n sbarduno syniadau newydd交流YN rhoi帆Øarbenigedd AR gyfer MYND i'r afaelâheriau lleol比亚迪,eang。 rydym mewn sefyllfa DDA我fynd i'r afaelâheriau newidiolŸdyfodol的数字读出Ÿ邓mlynedd nesaf,格达chymorth EIN prifysgolion,llywodraeth库姆交流ESRC。

年athro伊恩·琼斯,社会学研究的教授

YN OL基尔斯蒂·威廉斯,ysgrifennyddÿ柜的数字读出addysg:“我llongyfarchiadau AR wiserd EI gyrraedd ddengmlwyddiant mae'n hanfodol我gymru FODâseilwaith ymchwil cryf,sy'n cynnig dadansoddiadau craff一个diddorol。

“美ymchwil wiserd a'r数据gynhyrchir YN hynod werthfawr上午EI BOD YN rhoi dealltwriaeth fanwl我NI o'r gymdeithas sifil,AC YN EIN helpu我盖尔路政署我atebion sy'n EIN galluogi,drwy威娜EIN dulliau,我ddeall effaith EIN penderfyniadau。bydd HYN YN EI DRO YN EIN helpu我wneud YN SIWR EIN BOD YN cyflawni'r HYN sydd EI angen AR bobl库姆“。

dywedodd珍鲁宾,cadeirydd gweithredolÿcyngor ymchwil economaidd一个chymdeithasol(ESRC):“rwy'n法尔狮iawnöwaith ESRC格达wiserd,AC mae'n bleser dathlu EI ddengmlwyddiant mae'r sefydliad炔parhau我gynnal prosiectau ESRC sy'n CAEL effaith,甘gynnwys canolfan ymchwil cymdeithas sifil wiserd sy'n gweithredu LEDLEDý杜。湄wiserd炔dangos PA MOR dreiddgar一个rhagorol yw'r gwaith ymchwil cydweithredol YNG nghymru,sy'n arwain在ymchwil gwyddorau cymdeithasol sy'n dwyn canlyniadau AR lefel genedlaethol一个rhyngwladol“。

dywedodd国宝Blaney的,PRIF weithredwr cyngor cyllido addysg uwch库姆(ccauc):“rydym WEDI BOD WRTH EIN bodd我焊接wiserd炔datblygu数字读出器ÿdegawd diwethaf,AR OL buddsoddi ynddo o'r dechrau平移gafodd EI sefydlu湄wiserd WEDI MYND Ønerth我nerth交流erbyn HYN美WEDI ennill EI blwyf魔ffynhonnellØdystiolaeth ymchwil annibynnol syddâhygrededd AR lefel ryngwladol盈nghymru一个数字读出器gymru,sy'n gwneud gwahaniaeth去iawn我bobl库姆。llongyfarchiadau,wiserd,ARŸ邓mlynedd gyntaf ,一个phob dymuniad gorau AR gyferŸ邓mlynedd nesaf“。

rhannu'r stori提问

cewch ragorØwybodaeth AR wefan年ysgol。