""
ewch i'r PRIF gynnwys

canfod plastig mewn HANNER pryfed DWR croyw

27个MEDI 2018

River Wye

美ymchwil但哪arweiniad ysgolŸbiowyddorau prifysgol Caerdydd的WEDI datgelu BOD microblastigau AR导致mewn pryfed YN afonydd德库姆。

canfuwyd BOD未YM mhob DAUöbryfed WEDI llyncu tameidiau microblastig,SEF darnauörwbel plastig sy'n LLAI呐蓬milimetr,AC roedd hynny'n WIR YM mhob未o'r safleoedd一个samplwyd。

roedd年astudiaeth议员,SEFÿcyntaf o'i数学炔ÿ杜,hefyd WEDI ymchwilio我DRI gwahanol Fath的öwybedyn脉一个larfâu石蛾,一个chanfod BOD POB未ohonynt炔cynnwys deunydd plastig,贝斯bynnag oedd EU dulliau bwydo。

炔醇佛瑞德温莎,sy'n fyfyriwr博士YM mhrifysgol Caerdydd的:“鲍勃blwyddyn,credir BOD rhwng wyth一个deuddeg miliwn tunnellöblastig炔MYND我gefnforoeddÿ比亚迪,OND湄TUA phedair miliwn tunnell ohono'n teithio AR水合EI afonydd。 mewn ambell achos,胆FOD的数字读出HANNER miliwnØdameidiau plastig YM mhob METRsgwârØwely'r阿丰,外轮mae'n debygol iawn bydd pryfed YN欧盟llyncu。

River Wye

炔EIN hastudiaeth,FE wnaethom ddefnyddio samplauöbryfed我fyny AC I LAWR年AFON WRTH fannau三正carthion AR afonydd TAF,wysg一个GWY,一个chanfod BOD plastigau'n rhyfeddolÒgyffredin。

弗雷德里克·温莎

YN OL年ymchwil,TRA BOD crynoadau uwchØblastig i'w canfod LLE美DWR gwastraff YN cyfrannu MWY在LIF年阿丰,roedd plastig YN bresennol我fyny AC I LAWR年阿丰WRTH arllwysfeydd carthion,sy'n awgrymu BOD microblastigau'n MYND i'r阿丰Øffynonellau eang。

ychwanegodd年athro史蒂夫奥默罗德,cyfarwyddwr sefydliad ymchwil DWR prifysgol Caerdydd的:“湄afonydd炔nhrefi一个dinasoeddý杜WEDI PROFI cyfnodöadferiad炔dilyn degawdauølygredd dwys,OND炔醇gwybodaeth sydd AR gynnydd,湄plastigau'n berygl newydd AR gyfer organebau'r阿丰,NID YN unig mewn的tREFI一个dinasoedd,OND mewn ambell奥达尔wledig,路政署YN OED。

Professor Steve Ormerod

gallai problemau GODI YN SGIL effeithiau ffisegol microblastigau,o'u gwenwyndra uniongyrchol neu'r llygrwyr一个gludir ganddynt。湄plastig mewn pryfed炔golyguýgallai'r anifeiliaid sy'n EU bwyta盖尔EU heffeithio hefyd。 fodd bynnag,AR HYNØbryd,elfennol iawn yw'r HYN rydym YN EI wybod我Ÿperygl我fywyd gwyllt一个phobl。美angen我NI wella'r sefyllfa黉AR frys,呃mwyn gwybod SUT我reoli'r problemau'n好。

年athro史蒂夫·奥默罗德,athro

YN OL年athro伊莎贝尔禁锢,cyfarwyddwrÿsefydliad ymchwil DWR YM mhrifysgol Caerdydd的:“呃BOD pobl YN tyfu'n fwyfwy ymwybodol o'r niwed一个berir我fywyd gwylltŸcefnforoeddØlyncu plastig,mae'r broblem bosibl YN SGIL plastig mewn ecosystemau阿丰WEDI EI hesgeuluso'n ARW。

“mae'r diwydiant DWR,rheoleiddwyr amgylcheddol,Y diwydiannau plastig一个phecynnu,一个phobl gyffredin sy'n pryderu时许年amgylchedd YN ystyried BOD HYN YN flaenoriaeth gynyddol,AC mae'r astudiaeth黉YN cynnig路政署YN OED rhagorØdystiolaeth BOD angen我NI asesu ffynonellau,symudiad交流effeithiau microblastigau炔FWY trylwyr,WRTH iddynt盖尔EU trosglwyddo rhwngýTIR a'r MOR AR水合afonydd“。

ariannwydÿgwaith drwy gyfrwng ysgoloriaeth博士甘ýcyngor ymchwil amgylchedd naturiol,邻担oruchwyliaeth年athro史蒂夫奥默罗德炔ysgolÿbiowyddorau,prifysgol Caerdydd的a'r athro查尔斯·泰勒YM mhrifysgol caerwysg。

mae'r ymchwil wedi'i chyhoeddi YN“由河流底栖动物的微型摄入” 总环境科学