""
ewch i'r PRIF gynnwys

mapio newidiadau mewn tafodieithoedd

28 gorffennaf 2015年

Iwan Rees

bydd博士伊万WYN里斯 YN defnyddio'r艺术节我ddysgu MWY上午Ÿffordd美tafodieithoedd cymraeg YN NEWID

bydd ieithyddØ brifysgol Caerdydd的炔defnyddio'r音乐竞赛会genedlaethol我daflu goleuni ARÿ ffordd美tafodieithoedd cymraeg YN NEWID AR平ÿwlad。

美博士伊万WYN里斯,邻ysgolÿgymraeg,我ddysgu MWY上午ÿ MODD美tafodieithoedd WEDI esblygu的数字读出Ÿdegawdau diwethaf。

gyda'i gydweithiwr博士乔纳森·莫里斯,mae'n llunio holiadur AR gyfer年音乐竞赛会埃莱尼YM maldwyn a'r gororau我盖尔rhagoröwybodaeth 上午ddatblygiadau ieithyddol盈nghymru。

美博士里斯YN awyddus我鲍勃数学Øsiaradwyr cymraeg gyfrannu,贝丝bynnag欧盟锄,欧盟lleoliad daearyddol NEU欧盟gallu YN年iaith。

“贝丝, 呃enghraifft,YW effaith ieithyddolŸcynnydd mewn addysg cyfrwng cymraeg mewn gwahanol rannauØgymru?” holodd。

 “YN年联合国MODD,泛fydd rhieni o'r gogledd a'r德YN symud我DREF NEU ddinas魔阿伯里斯特威斯NEU gaerdydd,PA法特赫Ø gymraeg gaiff EI siarad甘欧盟的植物?

“bydd FY arolwg felly'n dechrau taflu goleuni ARŸmaterion cymhleth OND hynod ddifyr HYN,a'r gobaith YWýbydd hefyd炔ysbrydoli myfyrwyr炔ysgolÿgymraeg我 gynnal欧盟gwaith梅斯欧盟hunain“。

美博士里斯 eisoes WEDI dechrau casglu数据mewn gwahanol rannauÔfaldwyn,一个byddÿgwaith HWN炔EI gynorthwyo我bennu我BA raddau mae'r defnyddöwahanol nodweddion tafodieithol WEDI newid的。

OND 湄angen rhagorøDDATA,炔enwedig ymhlith cenedlaethau IAU炔ÿrhanbarth。

bydd pafiliwn prifysgol Caerdydd的YN年艺术节YN cynnwys bwth recordio一个chaiff ymwelwyr欧盟hannog我gyfrannu。

ychwanegodd 医生里斯:“dylid pwysleisio BOD年ymdrech diwethaf我fapio'r defnyddöeiriau tafodieithol cymraeg AR lefel genedlaethol i'w焊接YNG ngwaith arloesol阿兰ř托马斯 威尔士的语言地理学,一个gyhoeddwyd YN 1973年。

“呃 EI FOD YN ddefnyddiolØ路政署,美rhagorØwaith AR平库姆gyfan YN hanfodol OS ydym上午ddeallŸprosesau ieithyddol sydd WEDI digwydd的数字读出ÿ degawdau diweddar“。

bydd 博士里斯YN siarad上午dafodieithoedd mewn digwyddiad YM mhafiliwnÿbrifysgol ddydd mercher 5 AWST是1-2pm。

cynhelir年艺术节叶莱妮YM maldwyn a'r gororau,YM meifod,rhwng 1-8 AWST。

bydd pafiliwnÿbrifysgol炔cynnal niferöddigwyddiadau炔 cynnwys gweithgareddau i'r teulu,ffilmiau,lluniaeth一个chyswllt diwifr上午 DDIM。

bydd gwybodaeth AR盖尔是ÿMODD mae'r brifysgol YN cefnogi'r gymraeg,甘gynnwys amrywiol fodiwlau cyfrwng cymraeg AR ystod eang Øgyrsiau GRADD。

ÿbrifysgol YW cartref cangen Caerdydd的 o'r coleg cymraeg cenedlaethol,sy'n gwneud argymhellion上午ddarpariaeth cyfrwng cymraeg i'r bwrdd academaidd交流sy'n ystyried EIN cynlluniau上午ddatblygiadau pellach YNŸMAES HWN。