""
ewch i'r PRIF gynnwys

astudiaeth阿丰30 mlynedd YN canfod argyfwng difodiant sydd希伯来书EI ystyried

30 ebrill 2018

Net spinning

湄NEWID比亚迪eang炔achosi我rywogaethau DWR croyw ddiflannu ddwywaith炔gyflymach NAG mewn unrhyw生态系统arall,AC湄gwaith ymchwil newydd,sydd WEDI BOD炔astudio afonydd一个nentydd库姆ERS数字读出器30个mlynedd,WEDI canfod BOD niferöinfertebratau arbenigol炔diflannu 。

美prifysgol Caerdydd的WEDI monitro pedwar恶性AR ddeg YN arsyllfa丽茵brianne,甘gasglu数据O flaenddyfroedd AFON tywi YNG nghymru ERS ​​1981 roedd Y数据HWN炔dangos BOD organebau arbenigol,邪llyngyr lledog ysglyfaethus(掠夺扁虫),pryfaidÿcerrig penodol,neu的larfae pryfed PRIC,炔dirywio'n gyflym,甘FOD欧盟hanghenion penodol YN欧盟gwneud YN agored我newidiadau YN年hinsawdd。

NID炔unig湄NEWID炔EU hamgylchedd炔achosi i'w niferoedd ostwng,OND unwaithÿmae'r rhywogaethau HYN炔布林,roedd年ymchwil hefyd炔dangos FOD EU gallu我ailwladychu(重新定居)Y cynefinoedd年oeddent炔arfer BYW ynddynt炔gyfyng。

mae'r astudiaeth,一个gynhaliwyd甘sefydliad ymchwil DWR prifysgol Caerdydd的,ysgol biowyddorau prifysgol Caerdydd的,prifysgol特伦托,canolfan ymchwil bioamrywiaeth integreiddiol年almaen交流adran cyfrifiadureg prifysgol马丁路德,NID炔unig炔dangos BOD infertebratau arbenigol炔prinhau,OND hefydÿgallai HYN ROI rhybudd cynnarØnewidiadau MWY我ddod。

史蒂夫·奥默罗德,邻ysgolÿbiowyddorau YM mhrifysgol Caerdydd的:“美ecolegwyr DWR croyw世界投资报告YN pryderu上午drafferthion afonydd,llynnoedd一个gwlypdiroeddŸ比亚迪,a'r gyfraddÿmaent YN科利planhigion交流anifeiliaidØ鲍勃数学。

“埃托奥,NID YW llawerØbobl YN ymwybodol o'r drasiedi barhaus黉sy'n cuddio但哪arwynebŸDWR。美EIN canlyniadau YN dangos BODŸdatblygiad tuag在ddifodiant rhywogaethau YN gallu dechrau mewn ffordd gynnil,呃enghraifft,LLE美NEWID YN年hinsawdd YN achosi我niferoedd brinhau CYN iddynt ddiflannu'n sydyn。

“rydym NI eisoes WEDI科利未rhywogaeth魔HYN AR绘制ardaloedd茅尔øgymru,Y llyngyr lledog crenobiaalpine。EI arbenigedd YW ysglyfaethu mewn nentydd DWR LLED-OER(冷)。

meddai博士斯特凡诺拉森prifysgol特伦托:“湄difodiant rhywogaethau炔fater比亚迪eang pwysig贝拉赫,OND mae'n CAEL EI焊接炔bennaf魔newidiadau AR raddfa fawr LLE caiff cynefinoedd cyfan EU科利,EU meddiannau甘rywogaethau anfrodorol,EU llygru neu的欧盟hecsbloetio YN ormodol。

“NID YW tueddiadau lleol WEDI BOD铁道部glir,YN arbennigØastudiaethau hirdymor AR safleoedd魔丽茵brianne,LLE美absenoldeb aflonyddwch ecolegol difrifol YN golygu BOD newidiadau MWY cynnil YN weladwy。

“美EIN hastudiaeth YN dangos SUT美rhywogaethau sydd AG anghenion ecolegol arbennig YN ffurfio cyfran LAI中的LLAI o'r rhywogaethau YNŸnentydd rydym ni'n欧盟hastudio,交流协会peryglŸbyddant YN diflannu'n gyfan gwbl。”

rhannu'r stori提问

梅甘年ysgol ENW达AR lefel ryngwladol上午EI haddysgu a'i hymchwil,AC mae'n cynnig rhai o'r cwricwla biowyddorau gorau YNŸ杜sy'n CAEL EI arwain甘ymchwil