""
ewch i'r prif gynnwys

ymchwil

Person looking at night sky

ymchwilwyr i astudio undged a ffiseg y bydysawd

4 medi 2019

dau brosiect gan brifysgol caerdydd yn ennill cyllid gwerth cyfanswm€3.38m

WISERD hands logo

canolfan ymchwil genedlaethol yn ennill cyllid mawr

3 medi 2019

Academydion i ymchwilio i'r prif heriau sy'n wynebu cymdeithas

Charging an electric car

caerdydd yn hyrwyddo dyfodol carbon isel

26 awst 2019

rhwyd​​waith£1 miliwn i fynd i'r afael ag allyriadau

Image of genes

adnabod'chwaraewr allweddol'yn y cyswlltgenetigâchyflyrauseiciatrig

21 awst 2019

ymchwil newydd yn cynyddu dealltwriaeth o newidiadau ymenyddol mewn sgitsoffrenia ac awtistiaeth

Groundwater well in Africa

adnoddaudŵruearyn affrica yn wydn yn wyneb y newid yn yr hinsawdd

8 awst 2019

dŵrdaear - ffynhonnell hanfodoloddŵryfed a dyfrhau ar draw affrica is-sahara - yn wydn yn wyneb amrywioldeb newid hinsoddol,ynôlstududiaethnewydd a arweiniwyd gan brifysgol caerdydd a choleg prifysgol llundain(ucl)

Person using laptop

technoleg newydd i fonitro casineb ar-lein yn erbyn pwyliaid

6 awst 2019

Academydionion nn defnyddio algorithmau arloesol i fonitro tueddiadau

Principality Stadium

annog cefnogwyr i gefnogi ymchwil canser

2 awst 2019

casgliadcyngêmbül-droed manchester united yn erbyn ac milan yng nghaerdydd

River Taff

cemegion gwenwynig yn rhwystro afonydd prydain rhag adfer

31 gorffennaf 2019

mewn lleoliadau trefol,mae gan afonydd cymru gadwyni bwyd sydd wedi'u difrodi a llai o rywogaethau o infertebratau,o'u cymharu ag afonydd gwledig

Family playing in forest

ymchwil yn canfod y gall yr amgylchedd mabwysiadu priodol helpu plant sydd mewn gofal i wella eu bydarôlcyfnodanodd

31 gorffennaf 2019

gall magu plant mewn ffyrdd cariadus leihau effaith negyddol adfyd o gyfnod cyn-mabwysiadu