""
ewch i'r prif gynnwys

rhyngwladol

Global Wales US team

hyrwyddo'r brifysgol i gynulleidfa yn yr uda

26 mehefin 2019

prosiect cymru fyd-eang yn cefnogi recriwtio myfyrwyr yn yr uda

Somaliland

prifysgol caerdydd yn datblygu prosiectau ymchwil cydweithredol gyda somaliland

26 mehefin 2019

menter wedi'i sefydlu i gydnabod cysylltiadau cryf ywladâphrifddinascymru

Cardiff University and University of Bremen event

prifysgolion caerdydd a bremen yn arwyddo partneriaeth

25 mawrth 2019

prifysgol caerdydd yn cyfleu neges glir cyn brexit drwy gryfhau cysylltiadau gyda phartner ewropeaidd

VCs meeting

llywodraeth namibia'n cydnabod gwaith prosiect phoenix

5 mawrth 2019

is-ganghellor prifysgol caerdydd yn cwrdd ag is-lywydd namibia

Colin Riordan and Rector of Universidade Estadual de Campinas

hybu ymchwil ac addysg gyda brasil

11 rhagfyr 2018

nod y bartneriaeth ag unicamp yw gwneud mwy o ymchwil gydweithredol a chynnig rhagor o raglenni cyfnewid myfyrwyr

Chinese delegates visit ICS

cynrychiolwyr o tsieina'nymweldâsefydliadics

5跳到2018年

caerdydd yn croesawu llywodraeth重庆

VC Colin Riordan being awarded the Great Wall Friendship Award

gwobr gyfeillgarwch和mur mawr

1转了2018年

yr is-ganghellor yn derbyn gwobr tsieineaidd o fri

International fellows

y brifysgol yn cynnal arweinwyr gwyddonol y dyfodol

4 hydref 2018

hwb i bartneriaethau rhyngwladol wrth i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa dderbyn cymrodoriaethau nodedig ym mhrifysgol caerdydd

VC and Chinese delegates

llysgenhadaeth yn canmol rhaglen arweinyddiaeth

30 gorffennaf 2018

dros 100 o reolwyr addysg tsieineaidd yn treulio tri mis ym mhrifysgol caerdydd

Europe Day

ymchwilwyr o带着y ymuno和brifysgol

9 mai 2018

y brifysgol yn cyhoeddi prosiectau newydd sydd wedi eu hariannu gan yr ue ar ddiwrnod ewrop