""
ewch i'r prif gynnwys

newydionion ysgol y gymraeg

anrhydeddu'r athion sioned davies

15 awst 2019

gwobr newydd wedi'i henwiarôyyysgolhaig dylanwadol

Group image of male and female students in their graduation gowns

dyfodol disglair

29 gorffennaf 2019

dathlu yn nerbyniad a seremoni graddio 2019

Eisteddfod 1

prifysgol wedi'i hysbrydoli gan ddiwylliant cymru

22 gorffennaf 2019

gweithgareddau yn cynnwys yr iaith gymraeg,barddoniaeth,treftadaeth a hunaniaeth yn yr eistdfod genedlaethol

Trailing Rhiannon workshop

mytholeg gymraeg yn creu argraff sylweddol ar draw yr iwerydd

3 gorffennaf 2019

myfyrwraig ryngwladol yn dod o hyd i gyfleoedd creadigol yng nghymru

y gorau yng nghymru

21 mai 2019

tablau diweddaraf完整的大学指南yn cydnabod rhagoriaeth ysgol y gymraeg

Eisteddfod yr Urdd crown

cyhoeddi coron eisteddfod yr urdd

20 mai 2019

y brifysgol yn cefnogi digwyddiad uchel ei pharch yn yrŵylieuenctid

Croseo sign at Urdd

rôlganologi'r brifysgol yn eisteddfod yr urdd

8 mai 2019

darlithoedd yn cynnwys digartrefedd ymysg pobl ifanc,cymraeg yn y gweithle a bywyd myfyrwyr meddygaeth

llysgenhadon dros yr iaith

11 chwefror 2019

我的朋友yw

Llun o'r Athro Sioned Davies yn derbyn Gwobr Arbennig gan yr Athro Karen Holford

cydnabod cyfraniad a rhagoriaeth oes

7 rhagfyr 2018

yr athro sioned davies yn casglu gwobr arbennig am gyfraniad oes

ariannuastudiaethauôl-raddedig

3 rhagfyr 2018

ysgoloriaeth ma ar gyfer mynediad 2019

Heledd Ainsworth

dyfarnu ysgoloriaeth william salesbury i un o fyfyrwyr ysgol y gymraeg

15 201年的tachwedd

myfyrwraig cydanrhydedd yn derbyn ysgoloriaeth william salesbury

3 uchaf ar gyfer astudiaethau celtaidd

17 hydref 2018

威尔士学校在时代和周日时间的良好大学指导2019年攀升到凯尔特人研究的第三名

byrlymu gyda chreadigrwydd

15 hydref 2018

ysgol yn gwobrwyo pedwar myfyriwr ag ysgoloriaethau

boddhad cyffredinol yn cyrraedd 100%

16 awst 2018

derbynsgôrperffaitham foddhad cyffredinol

Matt Spry

tiwtor yn ennill tlws dysgwr cymraeg y flwyddyn

9 awst 2018

mae matt spry yn addysgu'r iaith i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

dathlu yn nerbyniad graddio'r ysgol

6 awst 2018

cynhaliwyd seremoni a derbyniad graddio ysgol y gymraeg ddydd iau 19 gorffennaf 2018

Street sign

beth sydd mewn enw?

31 gorffennaf 2018

cyflwyniad yn yr yr eisteddfod yn trafod y berthynas rhwng enwau lleoedd cymraeg a saesneg yng nghaerdydd

Map Eisteddfod

rhestr gynhwysfawr o enwau lleoedd cymru wedi'i chyhoeddi

29 mehefin 2018

arweiniad hanfodol ar gyfer oes ddigidol

dawns haf yn llwyddiant

6 mehefin 2018

嗯y y y y y y y y y y y y y d

Multiple languages on a blackboard

ieithoedd modern ac ieithyddiaeth prifysgol caerdydd yn dringo 14 lle mewn cynghrair sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr

5 mehefin 2018

mae ieithoedd modern ac ieithyddiaeth ym mhrifysgol caerdydd wedi dringo 14 lle yng nghynghrair prifysgolion y guardian,gan gyrraedd yr 21ain safle yn y tabl eleni。