""
ewch i'r PRIF gynnwys

newyddion ysgolÿgwyddorau cymdeithasol

An image of children with a poster about sexuality Education and equality.

ymgynghoriad ARŸcanllawiau newydd AR gyfer addysg perthnasoedd一个rhywioldeb newydd盈nghymru

20 chwefror 2019

ymchwil academydd YM mhrifysgol Caerdydd的YN llywio paratoadau AR gyferÿcwricwlwm newydd

Mother and daughter

astudiaeth newydd炔PROFI llwyddiantýgefnogaeth我rieniâphlant sy'n CAEL EU rhoi mewn gofal sydd

8 chwefror 2019

ymchwil YN dangos BOD gwasanaeth newydd YN CAEL“effaith gadarnhaol”

Family out walking

级联我weithio gydag awdurdodau lleol YN lloegr我leihau'r angen我blant fynd我ofal

25 ionawr 2019

canolfan贝丝sy'n gweithio YN cyhoeddi chwe phartner我weithio AR brosiectau peilot

Brazil symposium at Cardiff University School of Social Sciences

symposiwm AR anghydraddoldeb a'r gwyddorau cymdeithasol:safbwyntiauØfrasil a'r杜

20 rhagfyr 2018

casgliad rhyngwladoløysgolheigion炔ysgolÿgwyddorau cymdeithasol

HateLab logo

labordy ymchwil newydd YN canolbwyntio为y cynnydd mewn troseddau casineb sy'n ymwneudâbrexit

13 rhagfyr 2018

caiff technoleg newydd EI datblygu我helpu awdurdodau我ganfod sbardunau troseddau casineb

Group of friends

cyfeillgarwch ymhlith pobl ifanc盈nghymru

19 tachwedd 2018

美ymchwil ymhlith pobl ifanc盈nghymru YN datgelu BOD CAEL ffrindâsynnwyr digrifwch YN bwysicach呐chael ffrind sy'n edrych YN ddeniadol,YN ffasiynol neu'n boblogaidd

Container ship at sea

adnodd hyfforddiant我weithwyr llongau

6 tachwedd 2018

cynyddu gwybodaeth上午fywyd morwyr

Data innovation

“cofleidio technoleg呃库姆以及”

5 tachwedd 2018

adolygiad arloesedd digidol YN galw上午dystiolaeth

The blue flag logo of the ESRC Festival of Social Science logo

gŵylÿgwyddorau cymdeithasol

31 hydref 2018

wythnosøddigwyddiadau我GODI ymwybyddiaeth ynghylch ymchwil arloesol

Holding hands

anghydraddoldebau LLES厂YNÿ杜

30 hydref 2018

arbenigwyr YN国防部i'r casgliadŸgallai库姆ddysgu gwersi甘ogledd iwerddon

Hacker

SUT美technolegau AR-YN雷音trawsnewid troseddu trefnedig rhyngwladol

24 hydref 2018

academyddion我盖尔授予Ø£450000甘ESRC呃mwyn dadansoddi SUT美dulliauØdroseddu'n ddifrifol AR-YN雷音esblygu

Worldwide connections

Øfunud我fisoedd

24 hydref 2018

arbenigwyr blaenllaw YM MAES gwrth-derfysgaeth YN cynnig arweiniad newydd阿兰cyfathrebu我alluogi awdurdodau我reoli effaith ymosodiadau terfysgol YN以及

WISERD 10 years

NEWID库姆

18 hydref 2018

canolfan ymchwil genedlaethol YN dathlu邓mlynedd

Port Talbot steelworks

dyfarnu€4米我威娜sgiliau YNÿdiwydiant杜尔

5 hydref 2018

ymchwil YM mhrifysgol Caerdydd的YN ceisio sicrhau dyfodol我weithlu sy'n NEWID

Emmajane Milton

gwobr翡翠文人2018

4 hydref 2018

gwobr上午ragoriaeth ymchwil AR fentoriaid addysg

Office workers

gwaith caletach一个LLAIØLAIS - gweithwyr prydain但哪bwysau

1 hydref 2018

arolwg LEDLED prydain YN edrych AR SUT美gwaith YN NEWIDÿdyddiau HYN

Professor Alan Felstead

academydd YM mhrifysgol Caerdydd的我gefnogi comisiwn gwaith TEG llywodraeth库姆

27个MEDI 2018

penodi'r athro艾伦felstead YN gynghorydd arbenigol annibynnol

Welsh Bacc Conference

Ÿbrifysgol YN cefnogi bagloriaeth库姆

25个MEDI 2018

cynhadledd YN helpu athrawon我的投资回报率sgiliau ymchwil我ddisgyblion