""
ewch i'r prif gynnwys

newydion ysgol y gwyddorau cymdeithasol

WISERD hands logo

canolfan ymchwil genedlaethol yn ennill cyllid mawr

3 medi 2019

Academydion i ymchwilio i'r prif heriau sy'n wynebu cymdeithas

Illustration of a young girl crying

adroddiad yn dod i'r casgliad bod angen mwy o gefnogaeth ar blant sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol

9 awst 2019

研究揭示了护理系统的“令人不安”的图景

Person using laptop

technoleg newydd i fonitro casineb ar-lein yn erbyn pwyliaid

6 awst 2019

Academydionion nn defnyddio algorithmau arloesol i fonitro tueddiadau

Family playing in forest

ymchwil yn canfod y gall yr amgylchedd mabwysiadu priodol helpu plant sydd mewn gofal i wella eu bydarôlcyfnodanodd

31 gorffennaf 2019

gall magu plant mewn ffyrdd cariadus leihau effaith negyddol adfyd o gyfnod cyn-mabwysiadu

Professor Mike Levi receiving his outstanding achievement award from Professor Sandra Walklate

gwobr cyflawniad rhagorol ar gyfer troseddegydd

22 gorffennaf 2019

anrhydeddu'r athro mike levi

Meeting in Cardiff University Glamorgan Building Council Chamber

mynd i'rafaelâthlodia chaethwasiaeth fodern ym mrasil

9 gorffennaf 2019

ag8与巴西的学者和检察官合作

Social Care

adolygiad o wasanaethau dwys i gadw teuluoedd gyda'i gilydd

17 mehefin 2019

ymchwil prifysgol caerdydd yn llywio ymarfer gwaith cymdeithasol

Young boy holding hands with an adult

gwerthuso ymchwil i ofal cymdeithasol plant

12 mehefin 2019

canolfan gofal cymdeithasol i blant what yn cyhoeddi panel o werthuswyr

Dr Stuart Fox and Mark Drakeford

gwobrau cymdeithas ddysgedig cymru

30 mai 2019

ymchwilwyr prifysgol caerdydd ymysg yr enillwyr

Secondary school pupils in playground

yr adroddiad mwyaf o'i fath yn dangos y problemau sy'n effeithio ar bobl ifanc heddiw

22 mai 2019

pobl ifanc yng nghymru'n dangos gwelliannau mewn rhai meysydd iechyd,ond angen mwy o gefnogaeth i wynebu problemau cymdeithasol mwy diweddar,ynôlschoolmydion

Emma Renold and school kids

ehangu adnodd议程a'i gyflwyno i athrawon yn lloegr

17 201年ebrill

pecyn cymorth a ddatblygwyd yng nghymru yn helpu athrawon i gyflwyno addysg well am berthnasoedd a rhyw

E-cigarettes

cynnydd mewn defnydd o e-sigarétshebwneud i bobl ifanc feddwl bod ysmygu yn'normal'

2 ebrill 2019

astudiaeth o farn ac ymddygiad pobl ifanc yn darganfod nad yw ysmygu'n dod yn boblogaidd eto

Teenage girl

gallai profiadau plant tlotach yn ystod gwyliau'r haf fod yn peri risg i'w hiechyd meddwl

28 mawrth 2019

ymchwil yn arwain at alwad am fwy o gefnogaeth yn ystod gwyliau'r haf

Amsterdam meeting

spark yn dangos y ffordd i barciau y gwyddorau cymdeithasol yn ewrop

21 mawrth 2019

mannau pwrpasol yn troi syniadau yn realiti

Emma Renold and school kids

lansio议程cynradd

199 mawrth 2019

adnodd newydd i helpu athrawon i gefnogi plant i ystyried sut mae perthnasoedd cadarnhaol yn bwysig

Using laptop and phone

ymchwil yn sbarduno galwad am orfodaeth lymach ar y cyfryngau cymdeithasol

5 mawrth 2019

在ganfyddiadau ymchwil的tystiolaeth o adroddiad academaidd yn cyfrannu

Stack of books

yr ethnograffegau coll

20 chwefror 2019

cipolygon methodolegol ar brosiectau na chyhoeddwyd erioed

An image of children with a poster about sexuality Education and equality.

ymgynghoriad ar y canllawiau newydd ar gyfer addysg perthnasoedd a rhywioldeb newydd yng nghymru

20 chwefror 2019

ymchwil academydd ym mhrifysgol caerdydd yn llywio paratoadau ar gyfer y cwricwlwm newydd

Mother and daughter

astudiaeth newydd yn profi llwyddiant y gefnogaeth i rienisyddâphlantsy'ncael eu rhoi mewn gofal

8 chwefror 2019

ymchwil yn dangos bod gwasanaeth newydd yn cael'effaith gadarnhaol'

Family out walking

cascade i weithio gydag awdurdodau lleol yn lloegr i leihau'r angen i blant fynd i ofal

25 ionawr 2019

canolfan beth sy'n gweithio yn cyhoeddi chwe phartner i weithio ar brosiectau peilot