""
ewch i'r prif gynnwys

ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth

mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

an agygynnau angerdd am wleidyddiaeth!

4 medi 2019

ydych chi'n meddwl am ddychwelyd i addysgarôlcaelseibiant? os ydych chi dros 18 oed ac mae gennych ddiddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth cymru,y du a'r byd,efallai yr hoffech chi ddilyn ein llwybr gradd gwleidyddiaeth chysylltiadau rhyngwladol。

Llun o’r Athro Norman Doe a’r Athro Mark Hill (canol) gyda Christopher Jones (cyfreithiwr, Harris and Harris, a raddiodd yn y gyfraith yng Nghaerdydd), a’r Gwir Barchedig Dr John Davies, Deon Eglwys Gadeiriol Wells

eglwys gadeiriol井yn croesawu athrawon y gyfraith a chrefydd ar gyfer darlith bekynton

27 201年

fis gorffennaf,cyflwynodd mark hill,cf,athro anrhydeddus yng nghaerdydd ac aelod o ganolfan y gyfraith a chrefydd yn ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth,yr ail yn y gyfres o ddarlithoedd bekynton ar y gyfraith a chrefydd yn eglwys gadeiriol wells。

在英国,埃斯科夫·莱利威尔

23 gorffennaf 2019

ym mis mehefin,cafodd yr athro norman doe gyfarfod preifat gyda'r parchedicaf helga haugland byfuglien,esgob llywyddol cynhadledd esgobion eglwys norwy。

Money and graph

diffyg cyllidol cymru yn症状o refeniw is,ynôladroddiad

2 gorffennaf 2019

y'bwlch cyllidol'yn tanlinellu anghydbwysedd rhanbarthol y dg,medd academydion

Nurse

cyfran gweithlu cymru sydd yn y sector cyhoeddus yn cyrraedd lefel hanesyddol o isel

19 mehefin 2019

adroddiad yn datgelu effeithiau toriadau i'r gyllideb ar gyflogaeth

as cyfraith eglwysig yn cyfarfod,pr francis

12 mehefin 2019

ym mis ebrill,teithiodd norman doe,athro mewn cyfraith eglwysig,i rufain i gwrdd,pr francis。

Person in handcuffs

diffyg cymorth ar gyfer oedolion sy'n agored i niwed yn nalfa'r heddlu

3 mehefin 2019

Academydd o brifysgol caerdydd yn gwerthuso diogelwch'priodol i oedolion'

darllenydd o gaerdydd yn siarad yng ngweithdy ar gyfer economi glas affrica

1 mehefin 2019

咖啡馆darllenydd o ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth wahoddiad i dde ​​affrica y mis mai hwn i roi dau gyflwyniad arbenigol mewn gweithdy ynghylch adnoddaugwelymôrdwfnaffrica(adsr)。

gwobr cymdeithas y gyfraith i uwch-ddarlithydd

28 mai 2019

cydeddodd cymdeithas y gyfraith caerdydd a'r ardal mai david dixon,uwch-ddarlithydd yn ysgol y gyfraith,gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol prifysgol caerdydd yw enillydd gwobr goffa simon mumford 2019。

ymgyrch camweddau cyfiawnder yn cynnal cynhadledd yng nghaerdydd

17 mai 2019

camweddau cyfiawnder oedd canolbwynt y sylw fis mawrth mewn cynhadledd gynhaliwyd yn ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth。

Llun o fyfyrwyr y Gyfraith Prifysgol Caerdydd gyda Gloria Morrison, un o gyd-sylfaenwyr JENGbA

myfyrwyr caerdydd yn cyflwyno yng nghynhadledd cyd-fenter

2019年ebrill

fewnaethgrŵpofyfyrwyr y gyfraith caerdydd gyflwyno mewn cynhadledd ar y gyfraith parthed cyd-fenter yn ddiweddar。

athro'r gyfraith o gaerdydd yn lansio llyfr mewn symposiwm yn llundain

16 201年ebrill

cynhaliwyd symposiwm ym mis ebrill yn llundain i brofi damcaniaeth llyfr diweddaraf athro'r gyfraith o gaerdydd。

arbenigwr mewn cyfraith eglwysig yncwrddâphennaethyr eglwys uniongred roegaidd

10 ebrill 2019

yd ddiweddar bu ath yygol y gyfraith a gwleidyddiaeth mewn cyfarfod preifat gyda phennaeth yr eglwys uniongred roegaidd fyd-eang。

Roger Awan-Scully award

Academydd ym mhrifysgol caerdydd yn cael ei anrhydeddu am fentora rhagorol

13 mawrth 2019

yr athro roger awan-scully yn casglu gwobr genedlaethol flaenllaw

Council Tax

trethdal​​wyr yn talu mwy o arian am lai o wasanaethau,ynôladroddiad

7 chwefror 2019

canolfan llywodraethiant cymru yn datgelu cost yr heriau a wynebir gan awdurdodau lleolynsgîllymder

Law Library

lansio cyfres newydd ar weithiau blaenllaw yn y gyfraith

31 ionawr 2019

cyhoeddwyd y gyfrol gyntaf mewn casgliad newydd领导法律工作,sy'n cynnwys penodau gan staff o ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth。

Woman discussing image displayed on whiteboard

mae chwaraeon yn cyfrif

28 ionawr 2019

dosbarth meistr ar lywodraethiant a chwaraeon gan athro polisi cyhoeddus

Inside a modern prison

cymru sydd,gyfradd uchaf o garcharu yng ngorllewin ewrop

16 ionawr 2019

adroddiad cyfiawnder newydd gan ganolfan llywodraethiant cymru

uwch-ddarlithydd mewn cyfres ar bbc radio 4

14 ionawr 2019

Sharon thompson博士,uwch-ddarlithydd yn y gyfraith,我恭喜mewn cyfres newydd ar bbc radio 4 o'r参加赢得我们自由的战斗

pecynnau cymorth cyfreithiol i ofalwyr yn fuddugol mewn gwobrau pro bono clodfawr

9 ionawr 2019

mae prosiect gan ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth sy'n cynnig cymorth cyfreithiol i ofalwyr pobl ag anableddau dysgu yng nghymru wedi ennill prif wobr mewn seremoni wobrwyo pro bono genedlaethol。