""
ewch i'r prif gynnwys

newydion ysgol y gwyddorau gofal iechyd

mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

cydnabod a dathlu rhagoriaeth mewn ymarfer

10 medi 2019

wythnos diwethaf,cynhaliodd ysgol gwyddorau gofal iechyd,prifysgol caerdydd,brynhawn gwobrwyo i ddathlu'r partneriaethau llwyddiannus y mae'r ysgol yn eu cynnal gydag ymarfer clinigol。

BBRCVA

mae'r bbrcva yn croesawu ei fwrdd cynghori gwyddonol rhyngwladol i gaerdydd

2 medi 2019

由关节炎和ag8资助的生物力学和生物工程研究中心与关节炎(bbrcva)将举办为期两天的ag8科学顾问委员会会议。

Butetown Mile fun run 2019

ar eich marciau,barod,amdani!

27 201年

太阳在周日闪耀,因为所有年龄和能力的跑步者都参加了比特敦里程

Project success - OT students working with young people

llwyddiant i brosiect myfyrwyr therapi galwedigaethol prifysgol caerdydd

5 awst 2019

yd ddiweddar,bu myfyrwyr therapi galwedigaethol(ot)o brifysgol caerdydd yn cymryd rhan mewn prosiect sgiliau bywyd domestig wythnos o hyd,ariennir gan blant mewn angen bbc cymru ...

Students and staff at the launch of the British Transplant Games 2019

myfyrwyr a staff yn cymryd rhan wrthlansiogêmautrawsblaniadauprydain

24 gorffennaf 2019

bu'r myfyrwyr a'r staff yn canu yngnghr相信器官捐赠支持,ochr ynochrâphobly mae rhoi organau wedi effeithio ar eu bywydau。

asrowreigiaeth yn cael cymrodoriaeth uchel ei pharch

26 mehefin 2019

dyfarnwyd cymrodoriaeth rcm i'r fydwraig a'r athro julia sanders o brifysgol caerdydd gan goleg brenhinol y bydwragedd。

myfyrwyr ffisiotherapi yn cefnogi cwpan rygbi cyffwrdd y byd ym malaysia

13 mehefin 2019

aeth rhai o staff a myfyrwyr prifysgol caerdydd i malaysia yn ddiweddar i gefnogi pumtîmcymruyn ystod cwpan rygbi cyffwrdd y byd。

ymarferwyr gofal llawdriniaethol yn addysgu sgiliau achub bywydau i'r cyhoedd

29 mai 2019

ddydd mawrth 14 mai 2019,bu prifysgol caerdydd ac amgueddfa genedlaethol caerdydd yn cydweithio er mwyn helpu i ddathlu diwrnod ymarferwyr gofal llawdriniaethol(odp)drwy gynnal ein her cpr gyntaf。

Merch yn dal glob

myndâbydwreigiaethdrosymôr

24 mai 2019

fe ofynnon ni i'n myfyriwr bydwreigiaeth,natalie dibsdale,sut cafodd hi ei hariannu i deithio i namibia yn ystod yr haf sy'n dod er mwynymgymrydâleleoladtatoryn namibia。

meddylfryd byd-eang,camau lleol

23 mai 2019

yn ddiweddar cynhaliodd canolfan gofal yn seiliedig ar dystiolaeth cymru(wcebc)gyfres o ddigwyddiadau dros wythnos i amlygu heriau'r byd go iawn a all godi wrth weithredu tystiolaeth wedi'i chydblethu'n lleol。

Winning the award for SCPHN

mae enillwyr gwobrau学生护理时间2019年wedi'u coroni

7 mai 2019

cafodd rhaglen nyrsio iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol,ysgol y gwyddorau gofal iechyd o brifysgol caerdydd eu cyhoeddi'n enillwyr haeddiannol darparwr addysg nyrsio(ôl-gofrestru)yng ngwobrau学生护理时间2019。

Cardiff University

llwyddiant mewn tablau

1 mai 2019

prifysgol caerdydd ar y brig yng nghymru yn y完整的大学指南2020

gweithgaredd ar gyfer y digartref

17 201年ebrill

一如既往的事情,我认为这是一个非常重要的事情,因为他们是一名学生,他是一名学生,他是一名学生,他是一名学生。

Pharmacist holding medicine box and capsule pack

atal camddefnyddio gwrthfiotigau

12 chwefror 2019

llywodraeth yn mabwysiadu canllawiau ynghylch ymarfer gorau er mwyn gwella'r defnydd o wrthfiotigau

并且反对新闻报道

10 ionawr 2019

yr athro nicola phillips,ysgol gwyddorau gofal iechyd,prifysgol caerdydd ynymunoâchymryeraill ar restr anrhydeddau blwyddyn newydd y frenhines。

Nicola Phillips

cydnabyddiaeth frenhinol

3 ionawr 2019

arbenigwyr o'r brifysgol yn cael cydnabyddiaeth yn rhestr anrhydeddau blwyddyn newydd y frenhines 2019

Michelle Moseley award

dathlu ein staff yng ngwobrau blynyddol y coleg nyrsio brenhinol

23在2018年开始了

mae staff o ysgol y gwyddorau gofal iechyd wedi cael eu cydnabod gan y coleg nyrsio brenhinol(rcn)yn seithfed seremoni nyrs y flwyddyn yn 2018。

Radiography simulation suite

cymru ar flaen y gad ym maes radiograffeg

12跳到了2018年

prifysgol caerdydd yn agor ystafell efelychu radiograffeg

Girl on MOTEK treadmill

在康复和家庭环境中使用数字技术

19 hydref 2018

使用数字技术可以帮助康复技术

myfyrwyr ffisiotherapi yn cefnogi'r hanner marathon

18 hydref 2018

fe wnaeth cyfanswm o o o oy oruchwyliaeth 6 aelod o staff,gefnogi hanner marathon caerdydd。