""
ewch i'r prif gynnwys

newydion ysgol gwyddorau'r ddaeara'rmôr

mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

Image of a volcano erupting

自然地球科学论文为次金属岩浆室的'金色'区带来了新的亮点

30 awst 2019

mae'r dr wim degruyter yn rhanodîmo wyddonwyr sydd wedi'n helpu i ddeall prosesau sy'n pennu dyfnder siambrau magma o dan losgfynyddoedd。

The Engineer Award logo

关于cryoegg的工作导致2019年的提名合作创新奖项

30 awst 2019

他们是一名男子,她是一名男子,他是一名女子,他是一名成员。

Groundwater well in Africa

adnoddaudŵruearyn affrica yn wydn yn wyneb y newid yn yr hinsawdd

8 awst 2019

dŵrdaear - ffynhonnell hanfodoloddŵryfed a dyfrhau ar draw affrica is-sahara - yn wydn yn wyneb amrywioldeb newid hinsoddol,ynôlstududiaethnewydd a arweiniwyd gan brifysgol caerdydd a choleg prifysgol llundain(ucl)

volcano magma chamber

gwyddonwyr yn darganfod system blymio ddwfn ei gwreiddiau o dan losgfynyddoedd cefnforol

8 awst 2019

astudiaeth newydd yn datgelu bod siambrau magma o leiaf 16km o dan arwyneb y ddaear

Cave droplets

diferionogofâuynrhoi cipolwg ar hinsoddau'r gorffennol

8 gorffennaf 2019

gwyddonwyr yn dadlennu'r dadansoddiad byd-eang cyntafoddŵrdiferion,sy'n ffurfio stalagmidau a stalactidau,o 39oogofâuledledy byd

Mars

taith i'r blaned mawrth i 250 o ddisgyblion

5 gorffennaf 2019

digwyddiad blynyddol sy'n arddangos ehangder gyrfaoedd stem

Greenland

mynd yn ddi-wifr yn yr ynys las

17 mehefin 2019

rôlallweddolmesuryddion deallus,fframiau dringo ac addurniadau'r nadolig mewn taith wyddonol

Mount Isa Mines workshop

cyflwyno hyfforddiant proffesiynol ar gyfer cloddfeydd mount isa

24 mai 2019

ymchwilwyr yn arwain gweithdy cpd gyda daearegwyr mwyngloddio o awstralia。

Earth's core

llun manylach o fantell y ddaear

20 mai 2019

astudiaeth yn taflu goleuni newydd ar y cyfansoddiad cemegol o dan arwyneb y ddaear

Seismic section of a submarine basin

石油专家yn rhoi meddalwedd masnachol

2019年ebrill

meddalwedd modelu a dadansoddi strwythurol yn cael eu rhoi i gefnogiymchwilôl-raddedig。

Earth satellite image

gwobr gan y gymdeithas daearyddiaeth am gydweithio i greu fideos

10 ebrill 2019

ysgol gwyddorau'r ddaeara'rmôr的地理时间wedi cael cydnabyddiaeth am gydweithio i greu fideos。

Foraminifera art detail

cyn-ddarlithydd yn rhoi gwaith celf gwyddonol i'r ysgol

28 mawrth 2019

gwaith celf richard bizley sy'n darlunio foraminifera morol i gael ei arddangos。

Professor Tom Blenkinsop in Zimbabwe

rhaglen partneriaethau addysg uwch yn affrica is-sahara

13 mawrth 2019

来自津巴布韦我是一名学生,他是一名学生。

Cardiff University

llwyddiant yn rhestr o brifysgolion gorau'r bydynôplwnc

5 mawrth 2019

ynôlycanlyniadau diweddaraf o restr bwysig,mae gan brifysgol caerdydd bynciau sydd ymhlith y gorau yn y byd

International Women and Girls in Science Day event

nodi diwrnod rhyngwladol menywod a merched mewn gwyddoniaeth

13 chwefror 2019

ysgolion yn nodi diwrnod y cenhedloedd unedig gyda chyfres o sgyrsiau gan fenywod mewn gwyddoniaeth

Fossils

gwyddonwyr yn darganfod y dystiolaeth hynaf o symudedd ar y ddaear

11 chwefror 2019

ffosiliau o 2.1 biliwn o flynyddoeddynônnyrhoi'r dystiolaeth gyntaf erioed o symudedd mewn organebau amlgellog

Panama 1

twf folcanig yn greiddiol i ffurfiant panama

7 chwefror 2019

gwyddonwyr yn cynnig esboniad newydd o sut ffurfiwyd pont o dir rhwng gogledd a de america

Ddaeareg Genedlaethol yr Ysgolion

yr ysgol yn cynnal rownd ranbarthol和她的ddaeareg genedlaethol

23 ionawr 2019

enillwyr rhanbarthol i gystadlu yn y rowndiau terfynol cenedlaethol a gynhelir gan y gymdeithas ddaearegol

Groundwater

rhybudd ar gyfercronfeydddŵrueary byd

21 ionawr 2019

ymchwil yn datgelu y gallai dros hanner olifoedddŵrueary byd gymryd dros 100 mlynedd i ymateb yn llawn i newid yn yr hinsawdd

Greenland research team walking to portal

cipolwg ar ran o'r amgylchedd rhewlifol heb ei gweld yn flaenorol

3 ionawr 2019

llenniiâsy'ntoddi'n rhyddhau tunelli o fethan i'r atmosffer