""
ewch i'r prif gynnwys

newydionion ysgol busnes caerdydd

mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

Group chat around table

hyder yn sector busnes cymru er gwaethaf ansicrwydd y du

5 medi 2019

mae adroddiad blynyddol cyntaf dirnad economi cymru

Woman presenting at podium

effeithlon ym maes addysg uwch

4 medi 2019

dangos arbenigedd ysgol mewn testun newydd

Flag pictured in front of buidling

gwobr economi wleidyddol uwchgenedlaethol 2019

16 awst 2019

cydnabod cyfraniad gwreiddiol cyn ymgeisydd phd

Group of people in lecture theatre

blas ar fywyd yn y brifysgol

13 awst 2019

dosbarth meistr yn rhoi dechrau da i geisiadau prifysgol

Two people holding award

gwobr roland calori 2019

12 awst 2019

papur ar dwyll mewn canolfan alw'n ennill gwobr gystadleuol

Group of people with fire engine

gwella profiad staff yn eithriadol

9 awst 2019

menter diwrnod y gymuned ar restr fer gwobr dathlu rhagoriaeth y brifysgol

Man delivering seminar in classroom

ymwelwyr rhyngwladol yn llunio'r ffordd ymlaen i brosiect ocado

31 gorffennaf 2019

学院和学院学生学院学生学院学生学院学报

Three people posing with award

gwobr i fusnes mawr cyfrifol y flwyddyn

25 gorffennaf 2019

'safon aur'ysgol yn cael ei chydnabod yng ngwobrau bitc cymru

Group of people on stage

effaith ragorol ar bolisi yng nghymru

22 gorffennaf 2019

canolfan polisi cyhoeddus cymru wedi derbyn canmoliaeth gan y cyngor ymchwil economaidd a chymdeithasol

Innovation Impact

arloesedd mewn busnes

10 gorffennaf 2019

partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth yn creu busnesau mwy effeithlon a gwyrdd ar draw y byd

lots of people with their hands in the air

hwb i berfformiad elusennau cymru

28 mehefin 2019

myfyrwyr mba yn arddangos egwyddorion gwerth cyhoeddus wrth hybu'r trydydd sector yng nghymru

Young man against white back drop

ysgoloriaeth nodedig i fyfyriwr graddedig mba

17 mehefin 2019

phd i fynd i'r afael-buddsoddiadau rhyngwladol mewn gwledydd datblygedig

Woman with hands to mouth

诊断ac adfer

7 mehefin 2019

phd cydweithredol i edrych ar effaith economaidd-gymdeithasol canser

Stack of paper

y traethawd ymchwil phd gorau

5 mehefin 2019

cyn-ymgeisydd doethurol yn cyrraedd y rhestr fer am wobr o fri

Large letters spelling out work

gwaith teg i gymru

4 mehefin 2019

ysgol yn cynnig arbenigedd i gomisiwn gefnogir gan lywodraeth cymru

Portrait of young woman

cynorthwyydd bywyd preswyl y flwyddyn

31 mai 2019

cydnabyddiaeth i ymgeisydd doethurol am gefnogi cyd-fyfyrwyr

House drawn in chalk on ground

canolbwyntio ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc yn eisteddfod yr urdd

30 mai 2019

mae ymyrraeth gynnar yn allweddol i atal pobl ifanc rhag bod yn ddigartref

Fibre broadband

mae technolegau digidol yn allweddol o ran mynd i'r afael bwlch cyfoeth rhanbarthol,ynôlcommymmydion

24 mai 2019

llawer o fusnesau bach a chanolig(bbachau)yn hybu cynhyrchedd drwy arloesi

Wide angle photograph of office

cymdeithasu craff

21 mai 2019

Academi marchnata digidol yn pontio'r bwlch sgiliau

打印,byrhoedlog a heb fod yn digwydd eto ac eto

20 mai 2019

sesiwn hysbysu dros frecwast yn amlinellu ffyrdd i fynd i'rafaelâdigartrefedd