""
ewch i'r prif gynnwys

2019

mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

Half marathon finish

addewid newydd dros gynaliadwyedd yn ganolog i hanner marathon caerdydd

6 medi 2019

trefnwyr y ras yn partneru?brifysgol er mwyn lleiafu'r effaith ar yr amgylchedd

Wooden painted sign for Danau Girang Field Centre

uned wrth-botsio i warchod coedwigoedd婆罗洲

5 medi 2019

gwyddonwyr o brifysgol caerdydd yn helpu i ffurfio tasglu arbennig sydd?nod o warchod bywyd gwyllt eiconig borneo

Oculus stairs installation

grisiau arbennig yn cael eu gosod yng nghampw​​s arloesedd caerdydd

4 medi 2019

'oculus'yn un o brif nodweddion arloesedd canolog

Person looking at night sky

ymchwilwyr i astudio undged a ffiseg y bydysawd

4 medi 2019

dau brosiect gan brifysgol caerdydd yn ennill cyllid gwerth cyfanswm€3.38m

Microscope

gallai cracio“côdfirws”helpu i drechu canser

4 medi 2019

mae gwyddonwyr o brifysgol caerdydd yn credu y gallai dealltwriaeth newydd o sut mae firws yn treiddio ac yn heintio celloedd dynol helpu i baratoi'r ffordd i frechlynnau a thriniaethau newydd ar gyfer canser a chlefydau heintus eraill。

Green screen filming

busnesau yng nghymru yn elwa o£100m i ddatblygu syniadau newydd

4 medi 2019

carfan arloesedd gyntaf wedi'i dewis yn dilyn diddordeb mawr ar ran y sector creadigol

WISERD hands logo

canolfan ymchwil genedlaethol yn ennill cyllid mawr

3 medi 2019

Academydion i ymchwilio i'r prif heriau sy'n wynebu cymdeithas

Charging an electric car

caerdydd yn hyrwyddo dyfodol carbon isel

26 awst 2019

rhwyd​​waith£1 miliwn i fynd i'r afael ag allyriadau

Image of genes

adnabod'chwaraewr allweddol'yn y cyswlltgenetigâchyflyrauseiciatrig

21 awst 2019

ymchwil newydd yn cynyddu dealltwriaeth o newidiadau ymenyddol mewn sgitsoffrenia ac awtistiaeth