""
ewch i'r prif gynnwys

2018

mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

Breast cancer under a microscope

gwybodaeth newydd am fathau ymosodol o ganserau'r fron

26 rhagfyr 2018

ymchwilwyr prifysgol caerdydd yn darganfod y protein sy'n ysgogi mathau ymosodol o ganser y fron

Innocence Project

prosiect dieuogrwydd caerdydd

21 rhagfyr 2018

myfyrwyr y gyfraith yn helpu i wrthdroi collfarn anghyfiawn

Adoption

canmoliaeth y du i'mabwysiadu gyda'n gilydd'

20 rhagfyr 2018

partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth yn ennill gwobr arloesedd

Elsie Roberts

businessuriaid y dyfodol

19 rhagfyr 2018

cwrs arweinyddiaeth yn dangos i fyfyrwyr sut y gallai defnyddio'r gymraeg wella eu gobeithion gyrfaol

Human eye

y llylad y seicopath

18 rhagfyr 2018

efallai y gallwch ddod o hyd i seicopath drwy edrych i fyw ei lygaid

Mark Walport visit

syr mark walport ynymweldâphrifysgolcaerdydd

18 rhagfyr 2018

prif weithredwr ymchwil ac arloesedd y du yn dysgu rhagor am y clwstwr creadigol

Klaudia Jaźwińska

ysgolor marshall

18 rhagfyr 2018

mae derbynnydd ysgoloriaeth nodedig yn dilyn uchelgais i fod yn newyddiadurwr ymchwiliol

photograph of a European nightjar on the ground at night

dronau'n canfod nythod troellwyr mawr,rhywogaeth warchodedig

17 rhagfyr 2018

ymchwilwyr yn treialu dull newydd o leoli nythod y troellwyr mawr,sy'n anodd dod o hyd iddynt

Welsh Wound Innovation Centre

£50,000 ar gyferpartneriaethâchanolfanarloesedd clwyfau cymru

14 rhagfyr 2018

授予nbic agoriadol wedi'i roi er mwyn datblygu triniaethau ar gyfer clwyfau heintus

HateLab logo

labordy ymchwil newydd yn canolbwyntio at y cynnydd mewn troseddau casineb sy'nymwneudâbrexit

13 rhagfyr 2018

caiff technoleg newydd ei datblygu i helpu awdurdodau i ganfod sbardunau troseddau casineb