""
ewch i'r prif gynnwys

2014

Brain images

弥合免疫疾病和精神疾病之间的差距

22 rhagfyr 2014

卡迪夫科学家在500万英镑的项目中调查了免疫系统和大脑疾病之间的联系

Have a word launch

ymgyrch caerdydd i leihau goryfed mewn pyliau i'w threialu ledled lloegr

22 rhagfyr 2014

mae ymgyrch i leihau goryfed a ddatblygwyd yng nghymru i'w threialu ar drawing lloegr。

Ref LARGE

caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil

18 rhagfyr 2014

ymchwil o'r radd flaenaf yn sicrhau'r pumed safle i gaerdydd yn nhabl prifysgolion y du

REF - Sociology

cydnabyddiaeth i ymchwil gymdeithasegol sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang

18 rhagfyr 2014

caerdydd yw'r 3edd brifysgol orau yn y deyrnas unedig am ansawdd ac effaith ymchwil,ynôfyfframwaith rhagoriaeth ymchwil

ymchwil addysgol ymhlith y pump gorau yn y deyrnas unedig

18 rhagfyr 2014

caerdydd wedi'i chadarnhau'n arweinydd ym maes ymchwil addysgol

REF - Engineering research is having a global impact

mae ymchwil peirianneg yn cael effaith fyd-eang

18 rhagfyr 2014

peirianneg sifil ac adeiladu wedi eu graddio'n gyntaf yn y du。

REF - 所有ied Health

ymchwil sy'n cael effaith fawr ymhlith y gorau yn y deyrnas unedig

18 rhagfyr 2014

deintyddiaeth,gwyddorau gofal iechyd,meddygaeth,optometreg a gwyddorau'r golwg,fferylliaeth a gwyddorau fferyllol wedi'u graddio'n bedwerydd gorau yn y deyrnas unedig。

ymuno•triongl euraid

18 rhagfyr 2014

seicoleg,seiciatreg a niwrowyddoniaeth wedi'u graddio ymhlith y tri gorau yn y deyrnas unedig am ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang。

REF - Modern Languages

ymchwil yn y gymraeg ac ieithoedd modern ar y brig yn y du o ran ei heffaith

18 rhagfyr 2014

ymchwil nodedig caerdydd yn rhagori mewn asesiad cenedlaethol

Family Archive

archifau teuluol

15 rhagfyr 2014

archwilio sut mae archifau teuluol yn helpu i ffurfio ymdeimlad o hunaniaeth deuluol。